Naslovnica / NOVICE / Joško Berlec – prejemnik zlatega priznanja Občine Kamnik

Joško Berlec – prejemnik zlatega priznanja Občine Kamnik

Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Jošku Berlecu zlato priznanje Občine Kamnik za odlično strokovno delo na področju strojništva, dolgoletno prostovoljno sodelovanje v gasilski organizaciji, kjer se je izkazal s svojimi organizacijskimi sposobnostmi ter za predano delo v politiki in kulturi.

Joško Berlec je uspešen gospodarstvenik in strokovnjak na področju kovinske in avtomobilske industrije. V Tovarni kovinskih izdelkov in livarni TITAN Kamnik se je zaposlil kot diplomirani inženir strojništva in ji ostal zvest 27 let. S svojim znanjem in organizacijskimi sposobnostmi je prispevalk razvoju ene najbolj prepoznavnih kamniških blagovnih znamk. Poznamo ga tudi kot predanega prostovoljca, ki v gasilski organizaciji deluje že 63 let. Je dober strokovnjak na področju  reševanja,  odličen  organizator  ter  glas  kamniških  in  slovenskih  gasilcev   v mednarodnem prostoru. Zaradi svojih vodstvenih in povezovalnih sposobnosti je napredoval vse  do  namestnika  poveljnika  Gasilske  zveze  Slovenije,  kot  mednarodni  sodnik  pa  se  je udeležil sedmih gasilskih olimpijad.

Na prvih večstrankarskih volitvah v skupščino Socialistične republike Slovenije leta 1990 je bil izvoljen  v  Zbor  združenega  dela  na  listi  Demosa.  V  obdobju  osamosvojitvene  vojne  je koordiniral delo gasilcev, organiziral blokade tankov Jugoslovanske ljudske armade in urejanje zaklonišč.  Zaradi aktivnega  sodelovanja  pri  osamosvajanju  in  postavljanju  temeljev  nove države Republike Slovenije ima status vojnega veterana in je prejemnik priznanj Civilne zaščite Slovenije.

Je ustanovni član od leta 2010 delujočega Društva Demos na Kamniškem, zadnje leto pa tudi njegov predsednik. Pritegnilo ga je delovanje domoljubnega Društva general Maister Kamnik, ki mu zadnji dve leti predseduje. V društvu s ponosom ohranjajo spomin na kamniškega velikana  generala  Maistra  in  njegova  dela  ter  sodelujejo  pri  vsakoletnem  natečaju  z domoljubno vsebino za kamniške osnovnošolce. Na kulturnem področju deluje že 40 let, med drugim tudi poje v Mešanem pevskem zboru Odmev Kamnik, ki ga je pomagal ustanoviti.

Joško Berlec je vsestranska osebnost, ki je kot dober strokovnjak s področja strojništva in gasilstva, odličen organizator, predan kulturni in politični delavec dosegel vrhunske uspehe in pomembno prispeval k razvoju in ugledu občine Kamnik.