Naslovnica / NOVICE / Kaj se dogaja s samostanom v Mekinjah?

Kaj se dogaja s samostanom v Mekinjah?

Od objave namere, da nameravajo sestre uršulinke nekdanji mekinjski samostan podariti Občini Kamnik, je minilo že kar nekaj časa, samostan pa še kljub temu ni v lasti občinski lasti.

Dogajanje v zvezi z morebitnim prevzemom mekinjskega samostana zanimajo marsikaterega občana, svetnik Bodgan Pogačar (NSi) pa je občinski upravi, za prihodnjo sejo občinskega sveta, v zvezi s tem zastavil tudi nekaj vprašanj. Zanimalo ga je predvsem kakšno je stanje v zvezi s prejemom darila ter tudi, ali je občina že postala pravno-formalna lastnica, kakšne aktivnosti vodi občina glede iskanja morebitnih najemnikov in novih dejavnosti, ki se bodo odvijale v nekdanjem samostanu.

Iz odgovora, ki ga je v imenu Občine Kamnik je pripravila Maja Sušnik, v.d. direktorice občinske uprave, je razvidno, da pogajanja še potekajo, se pa pri tem pojavlja še vrsta zahtev in nejasnosti, oziroma kot je zapisano v odgovoru:

»V času priprave tega odgovora med občino in sestrami uršulinkami potekajo dogovori glede končnega besedila darilne pogodbe, tako da nepremičnina niti formalno-pravno niti dejansko še ni v rokah občine.

Občina prav tako še ne more voditi formalno-pravnih postopkov v zvezi z oddajo samostana v najem, upravljanje ali uporabo, saj za to (kot navedeno zgoraj) še ne obstajajo zakonski pogoji. Vsekakor bo občina vse postopke morala voditi v skladu z veljavno zakonodajo, predvsem z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter na njegovi podlagi sprejeto uredbo. Ne glede na navedeno je župan oziroma občinska uprava že prejel številne namere o zainteresiranosti, opravljeni so bili tudi že neformalni pogovori, vendar pa do konkretnejših zaključkov ni prišlo.

Sestre uršulinke so pred časom že izrazile željo, da Občina Kamnik pred samo sklenitvijo darilne pogodbe napiše program dejavnosti, ki bi bil tudi priloga pogodbi. Občina je v kratkem dopisu orisala nekatere predvidene dejavnosti, za katere meni, da bi bile primerne za odvijanje v samostanu (ureditev prostora za organiziranje poročnih slovesnosti, priprava razstave sakralne dediščine, morebitna umestitev bivalnih skupnosti oseb s posebnimi potrebami, umestitev izobraževalnih in humanitarnih dejavnosti, …), vendar pa je ob tem poudarila, da je pri tem potrebno upoštevati tudi veljavno zakonodajo in finančne zmožnosti lokalne skupnosti. Izrecno je bilo poudarjeno, da se Občina Kamnik nikakor ne more zavezati, da bodo v samostanu organizirane le-te (primeroma) navedene dejavnosti, niti se ne more zavezati za roke, kdaj in kako bodo te vsebine v nepremičnini zaživele. Omenjeno pa je bilo tudi, da si bo Občina Kamnik prizadevala tudi v prihodnje spoštovati zgodovino in namembnost stavbe, pa tudi vrednote predhodnih lastnikov.«