Naslovnica / NOVICE / Kaj so v preteklem tednu počeli na Občini Kamnik

Kaj so v preteklem tednu počeli na Občini Kamnik

T e D n i k Občine Kamnik – 19.01.2015

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik

 

ODSEK 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obst. vodovoda DN 125

Dela na omenjenem odseku od Veterine Kamnik do vodohrana Perovo so začasno ustavljena, zaradi zimskih razmer, saj v nadaljevanju trasa vodovoda poteka v strmem delu Perkove ulice.

Odsek 2: vodovod DN 200-Kovinarska ulica

Dela na tem odseku so končana.

ODSEK 3: vodovod Duplica-Volčji Potok (I. faza)

Dela na tem odseku so končana.

ODSEK 3:  vodovod Šmarca-Volčji Potok (II. faza)

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z izgradnjo odseka 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza), ki poteka od Volčjega Potoka do Šmarce, kjer se priklopi na obstoječo vodovodno omrežje. Trasa je dolga približno 800 metrov.

Izvajalec polaga vodovod DN 100. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Košiše (»Kurja dolina«)

Izvajalec je nadaljeval z deli v »Kurji dolini«. Trenutno polaga tlačni vod skupaj s vodovodom DN 150 od obstoječe transformatorske postaje do prvih hiš, saj na tem delu ni gravitacijske kanalizacije.

Prav tako je izvajalec končal z deli na stranskem kanalu TM1-1, ki poteka pod opornim zidom.

V naslednjem tednu je predviden začetek del na stranskem kanalu TM2-0, ki poteka do objektov Košiše 13  do Košiše 13 C ter začetek del na kanalu TM2 pri črpališču pri mostu čez potok Tunjiščica, ki poteka na začetku v travniku ob cestišču.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Spodnje Stranje

Izvajalec je v preteklem tednu začel z izgradnjo kanala ST, ki poteka od obstoječe kanalizacije pri objektu Spodnje Stranje 5A naprej ob Stranjskem potoku.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

Izvajalec SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana nadaljuje z deli na bazenu-Biološki blok 2.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance je bilo pripravljeno gradivo, ki ga bo Občinski svet Občine Kamnik obravnaval na naslednji seji, in sicer: predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2015 v drugi obravnavi, predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2016 v drugi obravnavi in Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja.

Spremembe pri vračilu trošarine za energente, porabljene v kmetijsko-gozdarski namen, zaradi odpravljanja posledic žleda (povečana normativna poraba za gozd)

V Uradnem listu RS št. 54/14 je objavljen Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije. Veljati je začel 19. 7. 2014. Sprememba pravilnika se nanaša na upravičence, katerih gozdne površine so bile poškodovane zaradi žleda, ki je prizadel območje Republike Slovenije med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Za zahtevke za leto 2014 se poveča normativna poraba za površine gozda, ki so bile poškodovane v ujmi, tako da znaša:

  • 140 litrov na hektar gozda, če je ugotovljena poškodovanost gozda nad 17 odstotkov do vključno 40 odstotkov (skupina 6.1);
  • 270 litrov na hektar gozda, če je ugotovljena poškodovanost gozda nad 40 odstotkovdo vključno 60 odstotkov(skupina 6.2);
  • 380 litrov na hektar gozda, če je ugotovljena poškodovanost gozda nad 60 odstotkov (skupina 6.3).

Odstotek poškodovanosti gozda se ugotavlja na podlagi povprečne poškodovanosti površin gozda po posamezni parcelni številki. Carinska uprava pridobiva podatke o poškodovanosti gozda iz evidenc Uprave RS za zaščito in reševanje, zato jih upravičenci ne vpisujejo v zahtevke za vračilo trošarine. Za površine gozda, ki niso poškodovane (oziroma je poškodovanost manjša od 17 odstotkov), velja splošna normativna poraba 15 litrov na hektar. Za uveljavljanje vračila trošarine za leto 2014 se uporabljata obrazca TRO-AŽ za fizične osebe in TRO-BŽ za pravne osebe, agrarne skupnosti in samostojne podjetnike posameznike. Fizične osebe vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2014, od 1. januarja do 31. marca 2015.

Če lastnike gozdov zanimajo podatki o poškodovanosti gozda v programu Ajda Uprave za zaščito in reševanje (za izpolnitev vloge tega ne potrebujejo), jih lahko zaenkrat pridobijo na Civilni zaščiti Občine Kamnik, in sicer: Brigita Vavpetič (telefon: 01/831 81 94, mobilni telefon: 041/601 362 ali elektronska pošta: cz.kamnik@kks-kamnik.si). Carinska uprava bo o vračilu trošarine izdala odločbo, na katero se lastnik gozda lahko pritoži, v kolikor meni, da vračilo ni pravilno določeno glede na dejansko poškodovanost gozda. K pritožbi bo moral lastnik gozda predvidoma priložiti podatek Zavoda za gozdove Slovenije o dejanski poškodovanosti ter o že izvedenem poseku, ki ga bo pridobil na krajevno pristojni enoti Zavoda za gozdove.

Oddelek za družbene dejavnosti

Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik je uspel pridobiti 0,5 povečanja programa od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na področju ginekologije. Občini Kamnik in Komenda, kot soustanoviteljici javnega zavoda, sta že podali soglasje k nadomestni zaposlitvi. V ta namen bo javni zavod v najkrajšem možnemu času zaposlil novega ginekologa v obsegu 20 ur na teden (polovični delovni čas).

Po izvedenem izobraževanju za mentorje učencev prostovoljcev konec novembra in v decembru 2014 sta nastala dva projektna predloga za delo. »Modri noski« na Osnovni šoli Toma Brejca-gre za učence prostovoljce, ki se družijo z učenci od 1. do 3. razreda. Srečanja potekajo najmanj enkrat tedensko in vključujejo igro, pomoč pri domačih nalogah in vrsto dejavnosti, s katerimi prostovoljci mlajšim popestrijo njihov šolski vsakdan. Prostovoljna dejavnost »Mladi prostovoljec«-dejavnost je bila na Osnovni šoli Marije Vere živahna že pred omenjenim izobraževanjem. Na šoli že 10 let izvajajo projekt Medgeneracijsko druženje, v sklopu katerega izvajajo delavnice z učenci in s starejšimi. Šola sodeluje tudi z upokojeno učiteljico, ki brezplačno pomaga učencem, ki imajo učne težave. V sklopu aktivnega odmora skupina učencev od 6. do 9. razreda vsakodnevno obiskuje 1. in 2. razred, kjer se družijo z najmlajšimi ter na ta način pomagajo učiteljicam in pridobivajo dragocene izkušnje.

Na Osnovni šoli Frana Albrehta se je zaključila sanacija tlaka v avli Podružnične šole Tunjice, ki vključuje izravnavo tal z debelo-slojno maso in polaganje PVC tlaka.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v skladu z veljavno zakonodajo, ki določa, da mora Občina v postopku priprave Občinskega prostorskega akta omogočiti javnosti seznanitev z dopolnjenim osnutkom, začeli z javno razgrnitvijo Občinskega prostorskega načrta z oznako OPPN B 24 Spodnji Stol- del, B26 Polje-del in Okoljskega poročila. Po veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik je obravnavano območje, namenjeno za proizvodnjo in skladišča. V večjem delu območja obdelave prostorskega akta je nepozidano zemljišče, le na severovzhodni strani je del območja pozidan. Prostorski akt predvideva pozidavo objektov za proizvodnjo in skladišča ter poslovne prostore. Prostorski akt bo omogočal gradnjo objektov v okviru prostorskih enot. V skladu z veljavno zakonodajo se v prostorskem aktu določa tudi prometna in komunalna opremljenost zemljišča ter drugo potrebno infrastrukturo. Javna razgrnitev traja od 6. 1. 2015 do 6. 2. 2015.

Gradivo dopolnjenega osnutka Odloka o sprejetju Občinskega podrobnega prostorskega načrta B26 POLJE-del in B24 SP. STOL-del in gradivo Okoljskega poročila za Občinski podrobni prostorski načrt B26 POLJE-del in B24 SP. STOL-del je dostopno na uradni spletni strani Občine Kamnik: http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V preteklem tednu smo na Oddelku pripravljali podatke za Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Pri pripravi podatkov smo ugotovili, da številni poslovni subjekti, ki so v letu 2014 prenehali delovati, niso javili spremembe poslovnih prostorov na Geodetsko upravo in na Občino Kamnik. Glede na veljavno zakonodajo morajo lastniki javiti vse spremembe s svojimi nepremičninami, saj Občina podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč prevzema iz uradnih evidenc, kot je določeno z Odlokom o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/11, 99/12). Zaradi prej navedenega dejstva, bo Oddelek za urejanje prostora na predlog župana v naslednjih tednih obvestil vse poslovne subjekte, ki so v lanskem letu prenehali poslovati in niso uredili podatkov naj le-te uredijo na pristojni Geodetski upravi Republike Slovenije in na Občini Kamnik.

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje in lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se tudi sestanka na Ministrstvu za kulturo zaradi uskladitve končnih mnenj za prostorski akt z oznako B8 Zgornje Perovo.

Besedilo: Občina Kamnik

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve