Naslovnica / NOVICE / Kako dijaki in študenti lahko poleti tudi kaj zaslužijo

Kako dijaki in študenti lahko poleti tudi kaj zaslužijo

Študentski servis je izvrstna priložnost predvsem za dijake in študente, ki si želijo zaslužka, morda le med poletjem, ali pa tudi med šolskim letom. Poleg tega si z delom pridobijo delovne izkušnje, ki so lahko koristne tudi pri kasnejšem iskanju redne zaposlitve.

Kdo lahko dela prek ŠS

Prek študentskega servisa lahko delajo osnovnošolci, ki so dopolnili 15 let in so se vpisali v srednjo šolo, dijaki in študentje, ki imajo status dijaka/študenta v Sloveniji ter izredni dijaki, ki so mlajši od 26 let. Dela lahko opravljajo tudi tujci, ki opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji ali tujci, ki študirajo v Sloveniji. V e-študentski servis se lahko včlaniš prek spletne strani ali v njihovih poslovalnicah. Za vpis potrebuješ davčno številko, številko bančnega računa ter dokazilo o statusu – potrdilo o vpisu ali študentsko/dijaško izkaznico, osnovnošolci pa potrebujejo zaključno spričevalo in potrdilo o vpisu v 1. letnik srednje šole. V poslovalnicah uredijo tudi tvoj brezplačen bančni račun za prejemanje nakazil.

Ko najdeš delo, ki ti ustreza, je svetovano, da se z delodajalcem vedno dogovoriš o plačilu, trajanju dela, dodatnih zahtevah ter o roku v katerem pričakuješ plačilo. V poslovalnicah pa je možno tudi izpolniti prijavo za aktivne iskalce del, kar pomeni, da te študentski servis obvešča o delih, ki ustrezajo tvojim znanjem, izkušnjam in sposobnostim.

Kako do napotnice

Napotnico je potrebno dvigniti pred pričetkom dela, naročiti jo je možno tudi preko e-poslovalnice, v poslovalnicah ali s telefonskim klicem. Za naročilo napotnice potrebujejo tvoje rojstne podatke, naziv delodajalca in vrsto dela, katerega boš opravljal.

Študentski servis se trudi, da večina dijakov in študentov dobi plačilo takoj po končanem delu. Dijak ali študent zaslužek prejme isti ali najkasneje naslednji dan, ko servis prejme napotnico iz podjetja. O nakazilu denarja te obvestijo tudi prek SMS-a in e-poslovalnice.

Od 4 do 40 in več evrov na uro

Na kamniškem Študentskem servisu je trenutno na območju Kamnika in Domžal razpoložljivih skoraj 300 prostih delovnih mest. Minimalna urna postavka je 4,73€ bruto na uro, kar znaša 4,00 € neto. Zaslužek prek študentskega servisa ni omejen, kar pomeni, da lahko zaslužiš kolikor želiš, vendar je pri višjem zaslužku treba plačati dohodnino.

Nekatere urne postavke, ki se običajno nanašajo na specializirana dela za katera so potrebna posebna znanja, denimo programiranje in podobno, saj lahko znašajo tudi do 40 €  na uro ali celo več, največ pa je na razpolago del, pri katerih se zaslužek giblje med štirimi do šestimi evri na uro. Med razpoložljivimi deli pa je največja ponudba del s področja strežbe, prodaje in promocije.

Na račun študentskega dela služi tudi država

Davčno osnovo za dohodnino izračunaš tako, da od bruto zaslužka, denarja, ki ti je nakazan, odšteješ obvezen prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 %) in dobiš neto zaslužek – to je znesek denarja, ki ga dobiš. Denimo, da ti je nakazanih bruto 100 €; od tega se odšteje 15,5%, tako dobiš znesek v vrednosti 84,5€, delodajalca pa izplačilo omenjenega zneska pride kar 133.74 oz. 141.16 evrov, saj mora pokriti še različne davke in prispevke ter provizijo študentskega servisa.

Zaslužek in dajatve pri delu prek študentskega servisa. Vir grafike: e-študentski servis

Storitve študentskega servisa uporablja večina dijakov in študentov, saj jim nekateri študentski servisi zagotavljajo tudi določeno mero varnosti, denimo z zalaganjem zaslužka, ampak zgolj za podjetja z dobro boniteto, povečini te obveščajo tudi o prostih delovnih mestih, ponujajo različne ugodnosti, e-Študentski servis pa denimo beleži tudi vsa opravljena dela in izkušnje, ki ti v prihodnosti morda lahko pomagajo tudi pri redni zaposlitvi, saj v informacijah, ki jih na svoji spletni strani ponujajo svojim članom, med drugim navajajo, da se kar 60 % študentov, ki v podjetju opravlja študentska dela, po končanem študiju tam tudi redno zaposli.

Ivana Pika Schlegl