Naslovnica / NOVICE / Kako dolgo bo zaprta Kavarna Veronika?

Kako dolgo bo zaprta Kavarna Veronika?

Sodeč po informacijah Občine Kamnik, naj bi se pregled oz. popis nujnih sanacijskih del v Kavarni Veronika že začel, kako dolgo bo mestna kavarna ostala zaprta, pa naj bi bilo znano šele potem, ko bo podana realna ocena investicije, izvedena prenova in objavljen ravni razpis za izbiro novega najemnika.

Po navedbah Občine Kamnik naj bi bili prostori Kavarne Veronika, ki je bila povsem prenovljena leta 2008, za njeno prenovo pa je bilo porabljenih skoraj 130 tisočakov, kot navajajo na spletni strani občine Kamnik, »potrebni celovite prenove«.

Kaj vse je potrebno popraviti in urediti zaenkrat sicer še ni pojasnjeno, glede na navedeno pa utegne biti kavarna zaprta kar nekaj časa, saj na Občini Kamnik navajajo, da je najprej potrebno podati realno oceno investicije, prostore obnoviti, po zaključku del, pa bo objavljen javni razpis za oddajo Kavarne Veronika v najem.

Iz različnih izjav oz. objav najvišjih predstavnikov občine na družabnih spletnih omrežjih pa je moč razbrati, da se odgovorni na občini poskušajo izogniti vsakršni morebitni odgovornosti za tokratno zaprtje kavarne, krivdo za to pa na nek način valijo, bodisi na bivšo najemnico, bodisi na nestrokovno izvedena obnovitvena dela leta 2008, v času mandata prejšnjega župana, ko naj bi bili povsem obnovljene sanitarije, hodnik in terasa, urejena okolica, prenovljen strop in vse inštalacije, zamenjana kotlovnica in nameščena nova notranja oprema, za kar je bilo, kot smo že omenili, porabljenih skoraj 130.000 evrov.

Spletni odziv župana Marjana Šarca ob zaprtju Kavarne Veronika.

Izjave predstavnikov občine in ugotovitve pregleda,  so na nek način v medsebojnem navzkrižju, saj naj bi ugotovljene nepravilnosti v Kavarni Veronika lahko kazale tudi na to, da je Občina Kamnik leta 2013 in tudi že pred tem, oddajala tehnično pomanjkljivo urejene oz. obnovljene prostore, kar je najemnikom povzročalo precejšnje težave pri obratovanju lokala.

S težavami najemnikov zaradi tehničnih pomanjkljivosti, ki jih potrdil tudi nedavni pregled prostorov kavarne, seznanjeni že dlje časa, občina pa se je odpravljanja napak in pravih obrtniških šlamparij, ki so postale tudi predmet zgražanja in posmeha na družabnih omrežjih, lotila šele sedaj.

Fotografija “inštalacij” v Kavarni Veronika, ki jo je na družabnem omrežju objavil podžupan Igor Žavbi.

Zaenkrat tako še ni mogoče reči kako dolgo bo Kavarna Veronika ostala zaprta, glede na to, da gre za enega ključnih gostinskih lokalov v središču mesta, pa bi bilo zagotovo več kot dobrodošlo, da se postopek prenove in postopek razpisa za izbiro novega najemnika, vendarle ne bo preveč zavlekel.