Naslovnica / NOVICE / Kamnik išče novega direktorja/direktorico Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik

Kamnik išče novega direktorja/direktorico Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik

Svet javnega zavoda “Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik” je objavil javni razpis za prosto delovno mesto direktorja oz. direktorice omenjenega zavoda.

Kandidati in kandidatke, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • da imajo univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem / druga stopnja
  • imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnem položaju,
  • imajo vodstvene in organizacijske sposobnosti,
  • da aktivno obvladajo slovenski jezik,
  • da aktivno obvladajo vsaj dva tuja jezika,
  • so vešči osnov dela z računalnikom (urejevalniki besedila, preglednice, baze podatkov),
  • da predložijo program dela za mandatno obdobje ter vizijo razvoja turizma, športa in kulture v občini Kamnik ter organizacijsko strukturo Zavoda,
  • da imajo opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka oz.  ga morajo opraviti v treh mesecih po nastopu delovnega mesta

Kandidati morajo svoje pisne vloge s prilogami poslati najkasneje do 3. avgusta 2018, v zaprti ovojnici z označbo: “Za javni razpis, št. 1003-7/2018 . Direktor javnega zavoda”, in sicer na naslov: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik, s pripisom “Javni razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda – NE ODPIRAJ.

Izbrani kandidat bo imenoval za mandatno obdobje štirih let.

Povezava: