Naslovnica / PODJETNIŠTVO IN TURIZEM / Kamnik je v prvih osmih mesecih obiskalo 11,7 odstotkov več turistov kot lansko leto

Kamnik je v prvih osmih mesecih obiskalo 11,7 odstotkov več turistov kot lansko leto

Podatki Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) kažejo na ponovno uspešno leto glede na število prihodov in nočitev turistov v prvih osmih mesecih letošnjega leta. V občini Kamnik v zadnjih treh letih beležimo rast tako prihodov kot tudi nočitev turistov. V primerjavi z lanskim letom smo zabeležili 11,7-odstotno rast prihodov vseh turistov, v primerjavi z letom 2012 21-odstotno rast, v primerjavi z letom 2011 pa kar 42,6-odstotno rast. V primerjavi z lanskim letom so največjo rast dosegli tuji turisti, in sicer 25,2-odstotno, medtem ko je zaznati rahel upad domačih turistov, in sicer 3,2-odstoten.

Klub temu, da smo v letošnji sezoni v Kamniku ostali brez hotelskih namestitev in, da je bilo poleti izredno slabo vreme, statistični podatki kažejo, da so se nočitve v primerjavi z letom 2011 povečale za 29,2 odstotka, v primerjavi z letom 2012 za 13,4 odstotka, v primerjavi z lanskim letom pa v prvih osmih mesecih za 9,43 odstotka. V primerjavi z lanskim letom je bila zabeležena večja rast tujih turistov (11,7-odstotna) kot domačih turistov (1,8-odstotna). Med poletnimi meseci je bilo le v juliju zabeležiti rahel upad turistov, kar lahko pripisujemo neugodnim vremenskim razmeram.

Glede na dosedanje podatke, katerih vir je turistična taksa, so v poletnih mesecih (od junija do avgust) največ nočitev ustvarile Terme Snovik, in sicer 68 odstotkov vseh nočitev.

Glede na podatke SURS-a so največji delež prenočitev tujih turistov ustvarili turisti iz Izraela, Nizozemske, Madžarske, Italije in Nemčije. Zmanjšal se je obisk gostov iz Belgije in Velike Britanije, v porastu pa so turisti iz Madžarske, Češke, Francije, ZDA in Koreje. V primerjavi z nekaterimi slovenskimi občinami (Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Jesenice, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Novo mesto, Ptuj, Radovljica, Škofja Loka, Velenje in Kranj) je le Kranj beležil višjo rast tako domačih kot tujih turistov, in sicer 16-odstotno glede na leto 2013, Ljubljana pa je imela 8-odstotno rast vseh turistov glede na leto 2013. Slovenija je v prvih osmih mesecih letošnjega leta zabeležila 2,7-odstotno rast vseh prihodov, od tega 3,5-odstotni upad domačih turistov in 5,7-odstotno rast tujih turistov v primerjavi z lanskim letom.

Kar se tiče obiska naše največje znamenitosti v mestnem jedru, Malega gradu, kjer je v poletnem času tudi turistično-informacijska točka, smo v letošnjem letu zabeležili 29 odstotkov več turistov kot lansko leto. Prav tako se je vožnje z mestno-turističnim avtobusom Kamnik bus udeležilo 13,9 odstotkov več potnikov kot lansko leto.

prihod_narodnost 2014»Na Zavodu za turizem in šport v občini Kamnik smo s statističnimi podatki o turističnem prometu v prvih osmih mesecih v letu 2014 zadovoljni in lahko rečemo, da bomo z dosedanjimi pristopi za razvoj in promocijo kamniške turistične ponudbe nadaljevali. Hkrati pa bomo poskrbeli tudi za povezovanje turističnih ponudnikov v občini Kamnik in širše. V ta namen bomo skupaj s ponudniki oblikovali zanimive in inovativne turistične zgodbe in produkte,« pravi v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Franci Kramar.

Besedilo in fotografije: Zavod za turizem in šport v občini Kamnik