Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Lokalne volitve 2018 / Kamnik – občina uspešnih in zadovoljnih ljudi

Kamnik – občina uspešnih in zadovoljnih ljudi

Za vse generacije vzpostavimo pogoje, da bo človek na prvem mestu: da bodo mladi aktivno sodelovali pri ustvarjanju sedanjosti in bodočnosti,  zavzemamo se za univerzalni temeljni dohodek za mlade od 18. do 25.leta ter sofinanciranje prve redne zaposlitve. Vrtci morajo postati dostopni za vse otroke. Dostojna starost je pravica zato se bomo borili za povečanje pokojnin in boljšo oskrbo starejših doma in v domovih. Upokojencem polnim elana in energije, ki želijo delati,  pa bomo omogočili, da delajo še naprej.

Lokalna samouprava mora biti občanom prijazna in zato se zavzemamo za več odločanja na ravni krajevnih skupnosti. Cilj je skupno načrtovanje investicij, programov ter izvajanje ukrepov za izboljšanje kulture bivanja.

 

Center Kamnika: prizadevali si bomo, da postane promenada brez prometa, parkirna mesta pa bodo na voljo v novi parkirni hiši.

Trajna gospodarska rast:

  • Spodbujamo podjetništvo in obrt kot temelj razvoja občine (delamo na črpanju EU sredstev, podpiramo start-up in storitvene dejavnosti).
  • Turizem v Kamniku postaja pomembno stičišče kulture, športa, kulinarike in zdravega življenja. S povečevanjem raznolike ponudbe in združevanjem kapacitet razvijamo trajnostni koncept, ki izboljšuje kakovost storitev in raven življenja Kamničanov. Urejanje kolesarskih in pešpoti, ureditev zelenih površin v stari smodnišnici, Arboretum, Velika planina je le nekaj Kamniških biserov za katere imamo pripravljene razvojne načrte.

Samooskrbovanje s hrano: svetovne spremembe vplivajo na naše vsakdanje življenje zato bomo poskrbeli, da bo podeželje ostalo poseljeno, družinske kmetije pa nas bodo oskrbovale z zdravo, ekološko pridelano hrano. Lokalni pridelovalci bodo svoje izdelke na Kamniški tržnici prodajali na brezplačni stojnici.

Naša prednost so izkušnje in odločnost doseči spremembe v Kamniku!

 

Naročnik objave: Stranka Alenke Bratušek