Naslovnica / PODJETNIŠTVO IN TURIZEM / Kamniška občina se lahko ponaša s pridobivanjem evropskih sredstev

Kamniška občina se lahko ponaša s pridobivanjem evropskih sredstev

Slovenija je vstopila v Evropsko skupnost leta 2004. Že nekaj let pred tem pa je bila deležna predpristopne pomoči iz nekaterih evropskih skladov. V obdobju finančne perspektive 2014-2020 kot enakopravna članica EU koristi sredstva evropskih skladov, katerih pomemben delež je namenjen sofinanciranju različnih projektov občin.

Evropska unija sofinancira (v obstoječi finančni perspektivi 2014-2020) prenovo in nadgradnjo vodovodov in čistilnih naprav, energetsko prenovo stavb in ureditev gospodarsko – poslovnih con, sredstva za energetsko prenovo in sanacijo občinskih stavb, za oblikovanje celotne prometne strategije, za naložbe v preventivne centre, v urbano trajno mobilnost …

Višina upravičenih stroškov pridobljenih projektov (v milijonih evrov) (Grafika: RTV SLO)

Kamniška občina je dokaj uspešna glede črpanja evropskih sredstev v obstoječi perspektivi, ne glede na to, da geografsko spada v t.i. zahodno regijo, ki ji pripada nekoliko manj kot  tretjina finančnih sredstev iz evropske kohezijske politike od skupno 420 miljonov, ki jih dobi Slovenija. Kamniška občina je počrpala skoraj 36 miljonov evrov in se prebila na tretje mesto za Ljubljano in Dravogradom. Prav tako se je kamniška občina uvrstila visoko po višini upravičenih stroškov projektov na prebivalca. Vsak občan Kamnika bo iz evropskih sredstev »prejel« 1212 evrov.

Višina upravičenih stroškov pridobljenih projektov (v evrih na prebivalca) (Grafika: RTV SLO)

So pa tudi nerazumljivi razlogi,ko sosednje občine preprečijo črpanje teh sredstev, kar se je zgodilo nedavno v primeru Jezerskega in Kamnika.

 

Dejstvo je, da je v prvi vrsti za uspešnost črpanja sredstev EU v prejšnjih letih bil najzaslužnejši župan Marjan Šarec s svojo ekipo, ki ji je pripadal tudi Igor Žavbi. Uspešno so pripravili vso potrebno dokumentacijo in vodili strokovno postopke za pridobivanje finančnih sredstev. Sredstva so  bila porabljena učinkovito, njihova poraba pa strateško usmerjena.

Marjan Tušak, LMŠ

 

 

Naročnik objave: Lista Marjana Šarca