Naslovnica / KULTURA / Kamniške literarne transverzale so najboljši projekt na področju dela z uporabniki

Kamniške literarne transverzale so najboljši projekt na področju dela z uporabniki

Jutri, 20.11., je dan splošnih knjižnic. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik ga bo praznovala s posebnim veseljem, saj je dobitnica nagrade Združenja splošnih knjižnic za najboljši projekt na področju dela za uporabniki. Med nagrajenimi sta tudi Knjižnica Mirana Jarca in Mariborska knjižnica

 

Literarna transverzala je voden pohod, na katerem spoznavamo določeno okolje, kulturne in naravne znamenitosti ter osebnosti, ki izhajajo iz tega okolja. Za vsako transverzalo izdelamo vodnik po kraju in po zgodovini s predstavitvijo literarnih ali strokovnih del o kraju ter tudi različnih vrst gradiva ali virov za spoznavanje domoznanskih vsebin, kot sta na primer spletna stran Kamniško-biografski leksikon, spletna stran z razglednicami prejmipozdrav.si.

 

Pomembno je, da besedo ali priložnost predajanja znanja dobijo posamezniki iz lokalnega okolja. S tem odkrivamo skrita znanja in pozabljene vsebine, ki pa so ravno v času epidemije dobile nove vrednosti.

Komisija je projektu Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik Kamniška literarna transverzala dodelila 100% vseh možnih točk in ga ocenila kot najboljši projekt na področju dela z uporabniki ter mu dodelila nagrado ZSK za leto 2021 in naslednjo opisno oceno: »Projekt je izvrsten primer živega domoznanstva, ki aktivira obstoječe domoznanske vire, zbrane v knjižnici in širšem kamniškem okolju, s skritimi viri znanja in vednosti med prebivalci v okoljih knjižnice.

Uporabniki obiskujejo in spoznavajo kulturnozgodovinsko pomembne kraje in poti (transverzale). Za vsako transverzalo je pripravljen vodnik, pri izvedbi sodelujejo številni partnerji. Učinki so dobri in številni: ustvarjanje novih domoznanskih vsebin, povečana in bolj poglobljena raba domoznanskih virov, spodbujanje drugih dogodkov in zanimanj v lokalni skupnosti, krepitev povezav, partnerstev (KS, društva, zanimivi občani) v skupnostih in krepitev povezanosti z okolji (knjižnica gre k ljudem in ne samo obratno); vodniki so pomemben vir informacij o posameznih krajih, služijo kot osnova za nadaljnje raziskovanje in nove produkte (film).

 

Projekti, ki hibridno združujejo področja in dejavnosti, zahtevajo veliko priprav in sodelovanja, razmišljanja izven utečenih okvirov. Privlačni so prav zaradi mešanice različnih tehnik in pristopov, ki v končni fazi udeležencem ponudi drugačno in zanimivo izkušnjo. Takšna se zdi tudi uspešna literarna transverzala, ki jo pripravljajo v kamniški knjižnici. Natančno izpolnjena vloga pokaže vse vidike, ki so v ozadju in izvedbi takšnega projekta, številke pa potrjujejo uspešnost izvedbe.«

S tem projektom želi Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik poglobiti znanje o skritih in lepih kotičkih naše knjižnice in tudi to, da posežemo po različnih gradivih, od digitalnih do knjižnih ali časopisnih, in beremo!

Vir in fotografije: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik