Naslovnica / NOVICE / Kamniški gasilci proslavili 60. obletnico Gasilske zveze Kamnik

Kamniški gasilci proslavili 60. obletnico Gasilske zveze Kamnik

S parado po ulicah Kamnika in slovesnostjo v Domu kulture Kamnik, so kamniški gasilci in njihovi številni gostje, včeraj proslavili 60 let delovanja Gasilske zveze Kamnik.

Praznovanje okrogle obletnice delovanja Gasilske zveze Kamnik se je začela s slovesno parado v kateri so sodelovali gasilci in gasilci iz vseh štirinajstih gasilskih društev ter tudi njihovi gostje, ki so se, v spremstvu praporščakov in gasilskih vozil te ob koračnicah Mestne godbe Kamnik, podali z Glavnega trga do Doma kulture, kjer se je praznovanje nadaljevalo s slavnostno sejo.

gz 60 let 22

 

Po državni in gasilski himni v izvedbi Mestne godbe Kamnik in MPZ Cantemus so se na odru nabito polne dvorane Doma kulture Kamnik zvrstili številni govorniki.

gz 60 let 1 5

 

Prisotne je najprej pozdravil in nagovoril predsednik Gasilske zveze Kamnik Marjan Semprimožnik, ki je na kratko povzel zgodovino Zveze ter poudaril, da je jubilej mejnik, ki zaokrožuje obdobje in delo več generacij kamniških gasilcev, ki se ponašajo z več kot 130 letno zgodovino delovanja v kateri so bili priča tako lepim, kot slabim trenutkom, v katerih je njihova pripravljenost, da priskočijo na pomoč, bodisi ob požarih, bodisi ob naravnih nesrečah in ujmah, prišla še kako do izraza.

gz 60 let 1 7

Gasilce in gasilke ter njihove goste je nato nagovoril in pozdravil župan Marjan Šarec, tudi sam gasilec, ki je v svojem govoru poudaril, da so gasilci in gasilke temelj varnosti naše družbe, tovarišem iz Gasilske zveze Kamnik, pa čestital ob jubileju in jim podelil tudi posebno priznanje Občine Kamnik za šest desetletij aktivnega delovanja na področju zaščite, reševanja in dela na družbenem in humanitarnem področju.

gz 60 let 1 10

 

S pohvalami in čestitkami GZ Kamnik ni varčeval niti namestnik generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje Branko Dervodel, ki je poudaril bogato tradicijo gasilstva na Kamniškem ter povezovalno vlogo, ki jo opravlja Gasilska zveza Kamnik.

Ob visokem jubileju se je prizadevnim društvom in organizacijam, ki tvorijo GZ in z njo sodelujejo, s podelitvijo posebnih spominskih priznanj in zahval, zahvalila tudi Gasilska zveza Kamnik, na koncu pa so do besede prišli tudi številni gostje, ki so Gasilski zvezi Kamnik prenesli čestitke in pozdrave iz svojih okolij.

 

Za kulturno popestritev slovesnosti so poskrbeli člani in članice Mestne godbe Kamnik ter pevci in pevke Mešanega pevskega zbora Cantemus, po slovesnosti, pa se je druženje gasilk in gasilcev nadaljevalo s sproščenim klepetom ob pogostitvi.

Fotografije: Matic Maček, kamnik.info

O Gasilski zvezi Kamnik

Gasilska zveza Kamnik povezuje 13 prostovoljnih gasilskih društev in 1 prostovoljno industrijsko gasilsko društvo. Deluje pri uresničevanju skupnih interesov na področju gasilske in reševalne dejavnosti. Preko gasilskih organizacij opravlja naloge gašenja in reševanja ob požarih, preventivne naloge varstva pred požarom ter določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah.

GZ Kamnik (v taki obliki, kot jo poznamo danes) je bil ustanovljena leta 1955 in tako letos obeležuje 60 letnico aktivnega in neprekinjenega delovanja.

Okrajno združenje gasilskih društev je prvič omenjeno 30. aprila, leta 1911, ko je bil prvi sestanek zastopnikov gasilskih društev in je bila ustanovljena Okrajna gasilska zveza za kamniško območje.

Leta 1914 sta se na zahtevo okrajnega glavarstva Kamnik, Okrajna gasilska zveza Kamnik in Okrajna gasilka zveza Domžale, združili v gasilsko župo Kamnik.

Med okupacijo so bile gasilske čete razpuščene, na njihovo mesto pa so imenovali nemške požarne straže. Ko so okupatorji zapustili našo deželo, gasilstvo nekaj časa ni imelo okrajnega gasilskega foruma. Leta 1947 pa je bil ponovno imenovan okrajni gasilski poveljnik in tako so gasilci zopet prevzeli svoje delo.

Maja leta 1952 je okrajna gasilska zveza Kamnik prenehala delovati, zaradi združitve okraja z Ljubljano – okolica. Prejšnji okraji so se zaradi obsežnosti okraja sedaj imenovali gasilske brigade, na čelu, katerih so bili poveljniki.

Leta 1955 se je na območju bivšega kamniškega okraja organiziralo več samostojnih občin. Prav tako pa tudi občinskih gasilskih zvez. Ustanovni občni zbor občinske gasilske zveze Kamnik je bil 17. julija 1955. Upravni odbor so sestavljali: predsednik Janez Pregled, poveljnik, Jože Berlec, tajnik Anton Vivoda, blagajnik Franc Kern, podpoveljnik Janez Bernot in odbornik Janez Kladnik.

Ob ustanovitvi je bilo v zvezo vključenih 18 gasilskih društev in sicer : Kamnik, Nevlje, Sela, Srednja vas, Šmartno, Zgornji Tuhinj, Motnik, Gozd, Tunjice, Križ, Moste, Komenda in Duplica, od industrijskih društev so bile: Utok, Stol, Silva Stahovica, Titan in podjetje »Kamnik«.

Ob 25 letnici OGZ Kamnik je bilo slavnostno razvitje prapora, pripravili so tudi slavnostno sejo in parado.

Leta 1995 so prenehala delovati industrijska gasilska društva Utok, Stol, Titan in KIK. Na občnem zboru je bil sprejet nov Statut GZ Kamnik, s tem pa se je občinska gasilska zveza Kamnik preimenovala v gasilsko zvezo Kamnik.

Leta 1999 je bila ustanovljena nova občina Komenda, s tem pa tudi GZ Komenda, ki povezuje prostovoljna društva Komenda, Križ in Moste.

Ob 50 letnici GZ Kamnik je bilo razvitje novega prapora, ki je v uporabi še danes, izšla pa je tudi kronika v kateri je opisanih 50 let uspešnega dela in razvoja gasilske zveze.

Jubilejna 60. skupščina GZ Kamnik je bila 11. 4. 2015 v prostorih PGD Šmarca. V jubilejnem letu vodi zvezo predsednik Marjan Semprimožnik, prvič v zgodovini GZ Kamnik pa je na mestu poveljnika zveze ženska in sicer Simona Oblak.

Mesto Kamnik je bilo v preteklosti izrazito industrijsko in zaradi tega je bilo kar nekaj industrijskih gasilskih društev, ki pa so ob propadu podjetij ukinila svojo dejavnost. Tako je danes na območju občine Kamnik 13 prostovoljnih gasilskih društev: Kamnik, Šmarca, Duplica, Tunjice, Kamniška Bistrica, Gozd, Nevlje, Sela pri Kamniku, Srednja vas, Šmartno v Tuhinju, Zgornji Tuhinj, Špitalič in Motnik in še edino delujoče prostovoljno industrijsko društvo Svilanit.

V vseh letih delovanja je bil velik poudarek na izobraževanju in kadrovanju, saj se je vodstvo več čas zavedalo, da je treba slediti napredku in nenehno pridobivati nova znanja. Tako je v GZ Kamnik v jubilejnem letu vpisanih 2823 gasilcev, ki imajo pridobljena mnoga osnovna in specialna znanja, izobrazbena struktura in usposobljenost gasilcev, pa je na zelo visoki ravni.

V GZ Kamnik delujejo tri komisije in sicer za mladino, članice in veterane. Izdelane imajo svoje plane dela ter se udeležujejo aktivnosti tudi na regijskem in državnem nivoju.

Vsa društva V GZ Kamnik o opremljena v skladu z merili za opremljanje gasilskih enot – kategorizacije.

Občino Kamnik so v zadnjih letih prizadele številne naravne nesreče in ujme (spomnimo se samo nekaj najhujših : poplave 2005, 2007, 2010, 2012 in 2014, močan veter julija in avgusta 2008, žledolom 2014 itd…). Na ravni lokalne skupnosti poteka zelo dobro sodelovanje med vsemi elementi sistema varstva pred nesrečami, ob večjih naravnih nesrečah pa je vodenje intervencij poteka v skladu z usmeritvami štaba Civilne zaščite občine Kamnik.