Naslovnica / NOVICE / Kamniški gorski reševalci potrebujejo vašo pomoč
Simbolična fotografija. - Foto: Matjaž Šerkezi

Kamniški gorski reševalci potrebujejo vašo pomoč

Zgodovina gorskega reševanja na Kamniškem je dolga in bogata in bi že za kratek oris potrebovali kar nekaj strani, o njej so se pisale knjige, pa vendarle ostaja še veliko nespisanih poglavij.

Žal pa smo se, kljub številnim prebedenim nočem, skrbi naših najbližjih, ko smo se skozi zgodovino časa različnih generacij odpravljali na pomoč ljudem v stiski, tokrat sami znašli v težavah, ki nam jih pomagajo reševati dobri ljudje. Ostali smo namreč brez osnove za reševanje – strehe nad glavo.

Zgodba je dolga, kot je dolga brada Kralja Matjaža, ki spi pod Peco. Prostori nad Veterino Kamnik, kjer smo bili dolga leta najemniki, so se prodali in čez noč smo ostali brez strehe nad glavo. Država Slovenija pa nima sistemske in zakonodajne ureditve za gorske reševalce, ki bi nam v občini zagotavljali tudi trajno prostorsko ureditev. Kamniški gorski reševalci smo bili prvi, ki smo problematiko medijsko izpostavili in nanjo opozarjali tudi širšo javnost in prvi, ki smo jo začeli na svojo pest tudi urejati, čeprav enake težave pestijo tudi nekatera druga društva.

Dobrodelni koncert

S pomočjo dobrih ljudi, ki so nam priskočili na pomoč, organiziramo dobrodelni koncert, ki bo 11. aprila 2019, ob 20. uri v telovadnici OŠ Toma Brejca v Kamniku. Izkupiček od prodaje vstopnic bo namenjen izključno reševanju prostorske stiske Društva GRS Kamnik.

SMS DONACIJE

Prav tako smo odprli SMS donacijo Srčen prispevek za gorske reševalce iz Kamnika preko katere lahko vsak s poslano ključno besedo

GRS5 na številko 1919 prispeva 5 € za gradnjo novih prostorov GRS Kamnik.

Verjamemo, da bomo z vašo pomočjo posredovanja informacij o dobrodelnem koncertu in akcijo Srčen prispevek za gorske reševalce iz Kamnika in donacijami dobrih in srčnih ljudi uspeli zbrati dovolj sredstev, da bomo objekt usposobili za uporabo. Zagotavljamo, da bodo donirana sredstva porabljena namensko in učinkovito. Rešitev prostorskih težav nam bo omogočila zgledno nadaljevati dolgoletno tradicijo GRS v Kamniku.

Dodatne informacije o projektu

Odločili smo se, da izkoristimo zadnjo priložnost in smo z novim lastnikom nepremičnin na področju nekdanje smodnišnice sklenili pogodbo za lasten nakup zemljišča s starim skladiščnim objektom. Lokacija je ena zadnjih možnih v občini, ki nam omogoča ustrezno delo s helikopterjem. Hkrati se sklada z občinskim prostorskim načrtom in tudi občina nas glede lokacije načelno podpira.

Kdo pravzaprav smo gorski reševalci?

Društvo GRS Kamnik je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in nepolitično združenje fizičnih oseb, ki deluje na podlagi Zakona o društvih. Dejavnost gorske reševalne službe opravlja brezplačno, kot javno službo, ki je v javnem interesu in je humanitarna dejavnost.

Osnovni namen in cilj delovanja Društva GRS je prostovoljno pomagati ljudem pri nesrečah v gorah in na težko dostopnih terenih. Člani opravljamo preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem na območju porečja Kamniške Bistrice. Vključeni smo v sistem zaščite in reševanja Republike Slovenije. Večino dela opravimo v občini Kamnik, pokrivamo pa tudi območje občin Domžale, Komenda, Mengeš, Moravče, Lukovica in Trzin. Društvo po številu intervencij spada med najbolj obremenjene postaje GRS v Sloveniji.

Foto: Vladimir Habjan

Kljub dolgoletni tradiciji in sistemskemu sofinanciranju za reševanje s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Fundacije FIHO in iz proračunskih sredstev lokalne skupnosti, tako zbrana sredstva ne zadoščajo več za normalno delovanje. Če še nekako krpamo vzdrževanje nujno potrebne opreme, pa je nemogoče samo s temi viri rešiti prostorski problem. Potrebno je namreč upoštevati tudi dejstvo, da se je število nesreč v zadnjih desetih letih podvojilo, država kot takšna pa ni reagirala niti na tem področju in ohranja normativno število reševalcev enako, kot je bilo pred samim bumom gorskih nesreč. Kamniški gorski reševalci smo opozorili tudi na to problematiko, vendar bo, preden se obrnejo državniška kolesja, preteklo še veliko vode, mi pa s tem tvegamo kvaliteto našega dela in na koncu koncev ob slabih pogojih tudi življenja naših gorskih reševalcev.

In še mimo enega pomembnega dejstva ne smemo – gorski reševalci smo prostovoljci, za reševanje nismo plačani in rešujemo v svojem prostem času, imamo torej svoje redne službe in tudi svoje družine. V zadnjih devetnajstih letih pa se je spremenil tudi družbeni način življenja. Vsi se vsakdan borimo, delodajalci skušajo iz nas izvleči čim več, iz službe se vračamo v poznih popoldanskih urah, vse večkrat so delovne tudi sobote. Reševanje v gorah pa je v večini primerov vezano na večerne ure, ko ni več moč reševati s helikopterjem, ali pa je le-to povezano s slabim vremenom in posledično z zelo zahtevnim reševanjem, ki se od večernih ur lahko zavleče vse v jutranje ure naslednjega dne, ko z gora pripeljemo ponesrečence in žal prevečkrat tudi mrtve planince, ki jih moramo najprej pobrati pod steno.

… in kot da to ni dovolj, se moramo danes sami ukvarjati še s prostorsko problematiko in iskanjem zadostnih virov sofinanciranja, s pomočjo katerih lahko vzdržujemo kvaliteto. Smo prostovoljci, prostovoljno smo se sami odločili za to delo, ki pa ga opravljamo na zavidljivo visoki ravni. Tudi iz vrst kamniških gorskih reševalcev prihajajo posamezniki, ki predavajo na mednarodnih kongresih, sodelujejo na mednarodnih reševalnih intervencijah in skupnih vajah in ki se postavljajo ob bok največjim imenom gorskega reševanja iz alpskih držav kot so Švica, Avstrija, Francija, Italija …

V informacijo in za lažjo usmeritev vam podajamo še okvirno finančno konstrukcijo rekonstrukcije in popravila objekta v obstoječih dimenzijah na trenutni lokaciji Društva GRS Kamnik, kjer stojijo bivalniki:

– Občina Kamnik nam je za ureditev prostorov namenila cca. 110.000 €, to je kupnina od prodaje prostorov Veterine Kamnik. Gre za namenska sredstva, ki jih lahko začnemo črpati šele, ko bo urejen nakup zemljišča in ki se lahko porabijo za rekonstrukcijo obstoječe stavbe in njeno popravilo, ter za rekonstrukcijo komunalne infrastrukture.

– Za odkup zemljišča potrebujemo cca. 50.000 €.

– Za ureditev oz. usposobitev stavbe in helikopterskega pristajališča za ILP za potrebe gorskega reševanja pa še dodatnih 160.000 €.
Ocenjujemo, da bo končna cena za popolno funkcionalnost prostorov znašala okoli 320.000 €, vanjo je vštet tudi odkup zemljišča od sedanjega lastnika. Društvo GRS Kamnik mora tako samo priskrbeti 210.000 € in pri tem ne sme posegati v namenska sredstva, ki jih dobi za tekoče potrebe reševanja od države.

Gorski reševalci smo otroci narave in naši učitelji so bili grom, črna noč, snežni metež, polarni mraz … Mi se ne predamo vse dokler ponesrečenec ni v varni zdravniški oskrbi.

Foto: Matjaž Šerkezi

Dodatne informacije:
Matjaž Šerkezi, zadolžen za delo z mediji pri GRS Kamnik, 041 663 446, matjaz@serkezi.si

Srečo Podbevšek,
predsednik Društva GRS Kamnik