Naslovnica / PODJETNIŠTVO IN TURIZEM / Kamniški podjetniki bodo ustanovili start-up sklad in štipendijski sklad za nadarjene iz socialno šibkih družin

Kamniški podjetniki bodo ustanovili start-up sklad in štipendijski sklad za nadarjene iz socialno šibkih družin

V sredo, 8. 6. 2016, so se člani Podjetniškega kluba Kamnik odzvali vabilu bivšega predsednika kluba mag. Urbana Berganta na tretji dogodek, ki ga je organiziral klub in drugo skupščino Podjetniškega kluba Kamnik, kjer so člani potrdili imenovanje novega predsednika PKK Tomaža Laha, direktorja podjetja Nektar Natura iz Kamnika.

2. skupscina PKK 2016 20

Skupščine PKK se je udeležil tudi poslanec mag. Matej Tonin in prisluhnil članom PKK ter si skupaj z njimi ogledal prostore podjetja Nektar Natura, ki jim jih je razkazal direktor podjetja Tomaž Lah, ki upa, da je s tem zasadil seme za tradicionalno srečavanje članov PKK in da se skupščine PKK odvijajo v prostoru članov kluba kjer se podjetja tudi predstavijo. S ciljem povezovanja, ki ga je zastavil bivši predsednik PKK mag. Urban Bergant tako novi predsednik nadaljuje in s svojim primerom skuša prepričati tudi druge direktorje, da na tak način izmenjujejo svoje izkušnje, znanje in se združujejo v močnejše gospodarstvo v naši regiji.

 

Med resnimi poslovnimi temami pa je vse goste v svoj svet povabila pevka z angelskim glasom – simpatična in razigrana gospodična Zala Smolnikar – finalistka šova Slovenija ima talent.

2. skupscina PKK 2016 52

Dosedanje delo in plani za prihodnost

Organizatorji dogodka in upravni odbor so povedali, da jim podpora članov veliko pomeni, saj si prizadevajo vzpostaviti boljše pogoje za podjetništvo v naši občini – kar pa brez članov PKK preprosto ni mogoče.

V poročilu UO so sporočili, da so v zadnjih mesecih naredili program dela za obdobje 2016/2017, ki ga ob podpori vseh članov nameravajo vztrajno in zanesljivo realizirati. Pomembno je dejstvo, da so v upravnem odboru PKK združili svoje izkušnje in znanje tako podjetniki kot predstavniki občine, ki si vsi skupaj želijo pozitivnih sprememb in dobrih poslovnih zgodb v naši občini. Zdaj že lahko rečejo, da so veseli, da so v njihovih prizadevanjih prepoznali dodano vrednost za aktivno sodelovanje tudi člani PKK, ki prihajajo iz najrazličnejših gospodarskih panog.

2. skupscina PKK 2016 4

Izjemno aktivnemu predsedniku PKK mag. Urbanu Bergantu so člani PKK za njegovo pobudo, spodbudo in učinkovito delovanje v prvem letu vzpostavitve delovanja PKK zahvalili s toplim aplavzom.

Strokovne in aktualne teme

Mag. Urban Bergant je v svojem govoru izrazil veliko zadovoljstvo  nad dejstvom, da je v pol leta že vstopilo v članstvo PKK kar 50 članov. Poudaril je, da je to lep dosežek.

Zato so se tokrat še posebej potrudili, da so za  člane PKK izbrali  strokovne teme, ki so aktualne, uporabne in koristne.  Z zanimanjem so prisluhnili gostom govornikom – odličnim strokovnjakom iz svojih področij:

Finančni strokovnjak in vodja analiz Marko Bombač iz NLB Skladov, je predstavil večno aktualno temo Priložnosti in pasti na kapitalskih trgih.

Privatna bančnica Urška Zajec, NLB, je spregovori o privatnem bančništvu v njihovi banki.

Strokovnjak za davke Mitja Černe iz revizijsko-svetovalnega podjetja v Sloveniji BDO, kjer pomagajo naročnikom krmiliti skozi spremembe ter povečati zaupanje deležnikov in vrednost podjetij, je pregovoril o vroči temi Davki in davčne oaze.

Matija Matičič iz podjetja MM SOL je spregovoril o večno aktualni in pomembni temi za prihodnost – novostih in aktualnih EU razpisih na nacionalni ravni.

Dokaz, da Kamničani znamo, hočemo in zmoremo podpirati eden drugega, je prav gotovo Kamničan Jure Ugovšek, novinar in urednik Časnika Finance, saj upravnemu odboru kluba vedno stoji ob strani s svojimi idejami, izkušnjami, delovanjem in spodbudo ter z njimi riše pot k boljšim razmeram za podjetništvo v Kamniku. Tokrat je za člane PKK pripravil odlično analizo in primerjavo gospodarskih kazalcev za občino Kamnik in jih primerjal s slovenskim nivojem ter z dvema sosednjima občinama Domžalami in Trzinom.

Zanimivost

Analiza ospodarskih kazalcev za Kamnik, ki jo je pripravil za člane PKK Jure Ugovšek, Časnik Finance, nam kaže, da povprečno slovensko podjetje ustvari za 2% nižje prihodke od prodaje kot leta 2008, Kamniško gospodarstvo pa 17% višje.

Še posebej dobro je bilo leto 2015, ko je rast prihodkov kamniških podjetij znašala 10%, vseh slovenskih podjetij pa 3%.

Po njegovih ocenah to pomeni, da ste kamniški gospodarstveniki za razliko od Slovenije s krizo opravili.

Še nekaj podatkov iz njegove analize gospodarskih kazalcev občine Kamnik, ki kaže, da je Kamnik po dobičkonosnosti lahko slovenski vzor:

 • Čisti dobiček Kamniških družb v letu 2015: 23,6 milijona evrov
 • EBITDA marža kamniških družb: 10,3% (povprečje Slovenije: 9,3%)
 • ROE (donosnost kapitala):
 • Kamnik 11,6%, Slovenija 4,1%, Trzin 9,6%, Domžale 8,1%, …
 • Podobno velja za donosnost sredstev (ROA)

Prav tako so kamniška podjetja vse bolj izvozno usmerjena, saj po zadnjih podatkih povprečno kamniško podjetje na tujem ustvari 34% prihodkov, leta 2008 pa le 24%.  V povprečju slovenske družbe danes sicer na tujem ustvarijo 38% prihodkov, leta 2008 pa 30%.

Po njegovi analizi lahko vidimo, da so kamniške plače pod povprečjem, a vztrajno rastejo. Povprečne plače v družbah (2015):

 • Slovenija 1.556 EUR
 • Trzin 1.551 EUR
 • Domžale 1.437 EUR
 • Kamnik 1.395 EUR

Jure Ugovšek, Časnik Finance: »Kamniški podjetniki po rasti in dobičkonosnosti navdušujete. Po nekaterih kazalcih (dodana vrednost na zaposlenega, deležu izvoza v prihodkih) nekoliko zaostajate za slovenskim povprečjem, a se zaostanek znižuje.«

Poročilo aktualnega predsednika o delovanju PKK

2. skupscina PKK 2016 60Mag. Urban Bergant je – preden je predal funkcijo svojemu nasledniku – članom PKK najprej podal slikovito poročilo o delovanju PKK, vseh dogodkih in projektih ter sodelovanju PKK z drugimi deležniki (KIKštarter, GSŠRM, spodbuda za delovanje s CIRIUS Kamnik, …) v zadnjem letu ter svoje misli zaključil:

»Še zadnjič vam kot predsednik PKK lahko povem, da sem zadovoljen z našim delom in aktivnostmi v zadnjem letu, ko smo se uradno ustanovili, sprejeli prve člane PKK, postavili CGP kluba, naredili spletno stran PKK, organizirali zanimive in koristne dogodke za vas – drage člane PKK. Novega predsednika PKK čaka morda še težja naloga, obljubim pa, da mu bom nudil dobro in aktivno podporo ob prevzemu nalog in zadolžitev ter tudi v prihodnje.  Hvala za vaše dosedanje zaupanje in srečno!«

Imenovanje in izvolitev novega predsednika PKK

2. skupscina PKK 2016 58V uradnem delu druge skupščine PKK je Matej Slapar, generalni sekretar PKK po pravilih iz statuta PKK vodil celotni uradni postopek imenovanja in izvolitve novega predsednika PKK Tomaža Laha ter prav tako podal finančno poročilo kluba.

V svojem poročilu je izpostavil in pohvalil še dve podjetji, ki sta se v preteklem polletju izkazali in to sta podjetje Elektrina s predsednikom, ki je udarno sponzoriral PKK in je v preteklem polletju s pomočjo svojih zaposlenih poskrbelo, da je PKK pridobil spletno stran in ves suport ter administracijo, ki sodi zraven,  celostno grafično podobo,  tisk brošur in drugo pomoč – tudi finančno za nagrade nagrajencem iz KIKšaterja.

Naslednje podjetje, ki ga je potrebno izpostaviti pa je podjetje Interblock, ki je v lasti Joca Pečečnika. Njegov prispevek v višini 1350€ je lepa sponzorska donacija v sklad za mlade.

2. skupscina PKK 2016 9

Mag. Urbanu  Bergantu in Pečečniku so se člani PKK zahvalili z daljšim aplavzom, Matej Slapar pa je povzel:

»Sklad za mlade, kamor sta poleg Interblocka donirala še Elektrina in Nektar Natura , nam je omogočil, da smo lahko izpeljali start up vikend in s tem denarjem smo nagradili 3 izmed najboljših idej, ki so bile predstavljene v soboto, 12. aprila V KIKŠTARTERJU… Najboljša ideja je dobila motivacijo v višini 500€, druga 300€ in tretja 200€. Te tri najboljše ideje vam bodo v nadaljevanju tudi na hitro predstavljene.«

Pogled v prihodnost novega predsednika PKK

2. skupscina PKK 2016 79Po izvolitvi se je novi predsednik g. Tomaž Lah zahvalil za zaupanje in obrazložil , da je pristal na kandidaturo za predsednika, ker meni, da če hočemo svet spremeniti na bolje, ni pametno čakati na druge, da to storijo namesto nas. Povedal je tudi, da si želi, da PKK  postane pomemben steber za izboljšanje gospodarstva v občini in regiji.

Poleg pomembnih in močnih sporočil je v svojem govoru med drugim izpostavil štiri pomembne temelje:

»V mojem mandatu se bom poleg sodelovanja, pomoči in spodbude, ki so že temelj PKK-ja, zavzel za cilje, za katere verjamem, da so kamniškim podjetjem nujno potrebni.

 

Strateški cilji

 1. PKK naj postane en glas gospodarstva v občini. Edino skupaj lahko uspemo v cilju dvigovati standard v okolju kjer poslujemo, omogočamo boljše razmere za razvoj in v prizadevanjih in potrebah gospodarstvu naklonjenega okolja. Želim si kluba, kjer bo profesionalnost in nepristranskost jedro sodelovanja z ostalimi deležniki v tem prostoru.
 2. Ustanovitev start-up sklada. Vsi boste povabljeni, da vložite sredstva v sklad, katerega namen bo lastniško investiranje v regijske Start-upe. Na pobudo g. Berganta je PKK že do sedaj dobro sodeloval s start-up sceno in kik starterjem v Kamniku. Imamo priložnost to nadgraditi.
 3. Sklad je odprt za vse člane, ki si sodelovanja želite. Tekom naslednjega meseca boste dobili povabilo z obrazložitvijo. S tem si pridobite možnost investiranja v podjetja, ki nas bodo s svojimi poslovnimi idejami prepričala. V skladu bomo formirali strokovni odbor, ki bo ocenjeval realni potencial podjetij in bo ustanoviteljem služil kot svetovalni organ.
 4. Spodbujanje podjetništva v vseh izobraževalnih ustanovah. PKK se bo po svojih močeh povezal z različnimi ponudniki tovrstnih izobraževalnih programov in z občino kot ustanoviteljico zavodov in šol. Vse to s ciljem omogočiti mladim spoznanja in možnosti razvijanja svojih talentov.
 5. Organizacija štipendijskega sklada za nadarjene socialno šibke in letnega koncerta, katerega namen bi bil pridobivanje donacij za ta sklad.

Upam na vašo podporo in si želim, da s sodelovanjem te cilje aktivno podprete,« je pozval člane PKK Tomaž Lah.

Ob koncu so člani PKKprisluhnili g.Matjažu Jugu, vodji KIKštarterja, ki je podal poročilo o delovanju KIKštarterja in k predstavitvi povabil tri najboljše in nagrajene ideje “Startup weekenda”, da so vsi skupaj dobili občutek in zavedanje, da igrajo pomembno vlogo pri razvoju mladih in posledično naše družbe prihodnosti.

Rizični sklad, ki lahko deseterno povrne vloženo investicijo

Tomaž Lah, novi predsednik PKK, je dogodek zaključil z besedami:

»Še enkrat iskreno čestitam vsem trem nagrajencem za izvirnost in inovativnost, hkrati pa vas v tem trenutku, ko ste – verjamem – prepoznali  velik potencial inovativnih poslovnih idej, ki jih v podjetja lahko prinašajo prav mladi ljudje, še enkrat prosim, da razmislite in se nam pridružite v skladu in postanete so-kreator in so-odločevalec pri generiranju, komercializaciji in trženju podjetniških idej. Za vašo lažjo odločitev naj vam povem, da bosta podjetji Elektrina, Nektar Natura  prispevala sredstva v sklad.

2. skupscina PKK 2016 78Poenostavljeno – to je dejansko t.i. rizični sklad, ki pa vam lahko deseterno povrne vloženo investicijo tudi v finančnem smislu. Poleg možnosti ustvarjanja dobička, ki je vsekakor prvi cilj, pa dobimo tudi zadoščenje, da smo pomagali razvijati okolje v katerem živimo mi in naši nasledniki. Menim,  da se je za to vredno potruditi.

Ob koncu sem vam zahvaljujem za vašo pozornost in vas prijazno vabim na pogostitev in druženje – v prihodnosti pa se veselim sodelovanja z vami.«

Nina Irt,
PKK, Odnosi z javnostmi