Naslovnica / NOVICE / Kamniški Zavod za turizem in šport še naprej ostaja brez direktorja, razpis bo ponovljen

Kamniški Zavod za turizem in šport še naprej ostaja brez direktorja, razpis bo ponovljen

Na razpis za prosto delovno mesto direktorja Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik, se je prijavilo 11 kandidatov, vendar se Svet zavoda ni odločili za nobenega izmed prijavljenih kandidatov. Razpis za direktorja naj bi bil ponovljen jeseni.

Po neuradnih podatkih, ki smo jih dobili iz zanesljivih virov blizu Sveta zavoda, se je na razpis za prosto mesto direktorja Zavoda za Turizem in šport v Občini Kamnik, prijavilo 11 kandidatov. Pogoje, ki so bili zahtevani v razpisu, naj bi izpolnjevali le trije kandidati, in sicer Bogomira Skvarča Jesenšek in Brane Golubović iz Kamnika, ter Andrej Lavtar z Jesenic.

Kljub temu Svet zavoda na svojem zasedanju v sredo, 28. maja 2015, na katerem se je predstavila tudi omenjena trojica kandidatov, ki je izpolnjevala pogoje, ni potrdil nikogar izmed kandidatov, ampak je sprejel sklep, da se razpis ponovi v jesenskih mesecih.

Uradne obrazložitve odločitve Sveta zavoda sicer nimamo, saj nam je z Zavoda za šport in turizem, z utemeljitvijo, da kandidati z njihovo odločitvijo še niso bili seznanjeni, (še) niso želeli posredovati.

Po neuradnih podatkih s katerimi razpolagamo, nihče izmed trojice kandidatov ni dobil zadostnega števila glasov podpore, saj naj bi se večina članov Sveta, ker jih kandidati s svojimi programi niso uspeli zadovoljivo prepričati, glasovanja vzdržala.

Bržčas je odločitev članov Sveta zavoda, da ne potrdi nobenega izmed kandidatov, posledično povezana tudi s (pre)kratkim rokom, ki so ga določili za izvedbo javnega razpisa, saj najbrž nihče izmed prijavljenih kandidatov, glede na zelo kratek rok, ni imel dovolj časa, da bi se lahko dovolj kvalitetno pripravil na razpis.

Kot že rečeno, naj bi bil razpis za prosto mesto direktorja Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik ponovljen v jesenskih mesecih, upamo pa, da bo Svet zavoda, ob ponovitvi razpisa, v želji, da se na enega izmed najpomembnejših položajev v občini imenuje kar najbolj sposobno osebo, potencialnim kandidatom dal na razpolago več časa in možnosti, da se kar najbolje pripravijo na razpis. Pravzaprav se lahko začnejo že kar pripravljati.

Vse kaže, da se Občina Kamnik v zadnjem času sooča s krizo kadrovanja na najpomembnejše funkcije, kajti poleg Zavoda za turizem in šport, Velike planine d.o.o. in, od prihodnjega tedna naprej, tudi Vrtca Antona Medveda, bo vodenje pomembnih občinskih zavodov in podjetij, vsaj še nekaj časa zaupano vršilcem oz. vršilkam dolžnosti.