Naslovnica / NOVICE / Kavarna Veronika je zaprta

Kavarna Veronika je zaprta

Vrata Kavarne Veronike, osrednjega in največjega kamniškega gostinskega lokala v starem mestnem jedru, ki je v lasti Občine Kamnik, bodo do nadaljnjega ostala zaprta, saj je potrebno v kavarni izvesti nujna vzdrževalna dela in odpraviti nekatere tehnične napake, ki so domala onemogočale normalno delo, hkrati pa pripomogle tudi k temu, da je najemnica kavarne, dve leti pred iztekom pogodbe, predčasno prekinila najemno razmerje.

Spričo nenadnega in nenazadnje tudi precej presenetljivega zaprtja Kavarne Veronika, smo Občino Kamnik, kot lastnico kavarne, zaprosili za informacijo oz. pojasnilo, iz kakšnega razloga je prišlo do zaprtja osrednjega kamniškega gostinskega lokala.

Iz Občine Kamnik so nam posredovali sledeč odgovor:

»Občina Kamnik je v letu 2013 izvedla postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo Kavarne Veronika v najem.

Na podlagi ocenitve vrednosti najemnine je bila določena izhodiščna najemnina v znesku 990 EUR/mesec brez DDV.

Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem je na podlagi meril za izbor najugodnejšega ponudnika izbrala družbo Burnik, d.o.o. in z njo 11. 12. 2013 sklenila najemno pogodbo za dobo petih let, in sicer od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.

V petek, 11. 11. 2016, je gospa Barbara Burnik na sestanku z direktorico občinske uprave izpostavila probleme v Kavarni Veronika. Najemnica je bila seznanjena o dolžnostih najemnika (popravila in izvajanje rednih vzdrževalnih del) in o lastnikovih obveznostih. Občina Kamnik je nekatere pomanjkljivosti odpravila, glede odprave težav, vezanih na obratovanje, pa je bilo na sestanku dogovorjeno, da bo sanacija izvedena v mesecu januarju 2017, ko bo najemnica začasno prenehala z obratovanjem lokala.

Ga. Habjan je Občini Kamnik dne, 12. 12. 2016, po elektronski pošti sporočila, da s 1. 1. 2017 odpoveduje najemno pogodbo za najem Kavarne Veronika. Ne glede na to, je dne, 23. 12. 2016,  občinsko upravo seznanila, da bi pod določenimi, bistveno spremenjenimi pogoji, ostala najemnica Kavarne Veronika, dne, 3. 1. 2017, pa je ustno izjavila, da dokončno odstopa od najemne pogodbe.

Občina Kamnik bo poslovni prostor obnovila in po zaključku del objavila javni razpis za oddajo Kavarne Veronika v najem.«

Kot smo uspeli v zadnjih dneh obratovanja iz neformalnega pogovora z že nekdanjo najemnico kavarne, naj bi bile tehnične težave povezane predvsem z neustrezno izvedenim kanalizacijskim sistemom, zaradi česar je med obratovanjem lokala pogosto prihajalo do nenadnih izlivov vode v različnih prostorih in s tem posledično tudi stalnega zamakanja. To naj bi onemogočalo normalno in nenazadnje tudi higiensko neoporečno poslovanje, na kar so opozarjali tudi inšpekcijski pregledi. S težavami in razmerami naj bi bili najemodajalci seznanjeni, vendar se na opozorila in nevzdržne razmere niso odzivali oz. so bili njihovi odzivi, kljub nevzdržnosti razmer, izjemno počasni, kar je posledično botrovalo tudi težki odločitvi o predčasni prekinitvi najemne pogodbe z Občino Kamnik.

Kako dolgo bo Kavarna Veronika zaprta je v tem trenutku najverjetneje težko reči, najbrž pa kar nekaj časa, saj bo morala Občina Kamnik v kavarni, ki je bila pred leti sicer povsem prenovljena, najprej izvesti nujna, bržkone pa tudi kar precej zahtevna in draga vzdrževalna oz. sanacijska dela, nato pa izvesti tudi nov razpis za oddajo lokala. Razen v primeru, da Občina Kamnik in (nekdanja) najemnica, po opravljenih sanacijskih delih, kljub vsemu vendarle ponovno našli skupni jezik in poslovno sodelovanje nadaljevali do izteka sklenjene pogodbe.