Naslovnica / POUDARJENO / Kdaj bo tudi v Kamniku zagotovljena oskrba za starejše dementne osebe?

Kdaj bo tudi v Kamniku zagotovljena oskrba za starejše dementne osebe?

Občinska svetnica Mojca Škraba  je občinski upravi Občine Kamnik podala svetniško pobudo in vprašanje v zvezi z zagotovitvijo namestitv za starejše dementne osebe na območju občine Kamnik.

Mojca Škraba (DESuS): “Dom starejših občanov Kamnik občanom občine Kamnik ne zagotavlja oddelka za dementne starejše osebe, zato so občani prisiljeni dementne svojce pošiljati v domove za starejše v druge, tudi zelo oddaljene kraje, kjer tovrstne storitve zagotavljajo.

To pa običajno pomeni, na kar opozarja moja stranka DeSUS, bistveno zmanjšane možnosti obiskovanja dementnega svojca, kar še dodatno poslabša zdravstveno stanje dementne osebe in povzroča diskriminacijo občanov občine Kamnik glede na druge državljane.

Zato podajam v nadaljevanju vprašanje in pobudo.

1. Kako zagotoviti tudi za občane občine Kamnik storitve, kot jih imajo zagotovljene prebivalci številnih drugih, tudi bistveno manjših občin, da bodo dementne osebe iz občine Kamnik lahko bivale v Domu starejših občanov Kamnik, to je v domačem kraju?

2. Podajam pobudo, naj občinska uprava v pogovoru z vodstvom Doma starejših Kamnik ugotovi, pomaga in na ustrezen način podpre vodstvo Doma pri aktivnostih, ki bodo vodile v čimprejšnjo pridobitev oddelka za dementne osebe tudi v občini Kamnik, in sicer v prostorih Doma starejših občanov Kamnik ali kje drugod.

Odgovor v imenu občinske uprave sta pripravili Marija REMS, direktorica Doma starejših občanov Kamnik in Katarina VEGEL, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti:

“V Domu starejših občanov Kamnik sprejemamo stanovalce z demenco, ki v skladu z Usmeritvami za delo z osebami z demenco na področju institucionalnega varstva starejših potrebujejo dodatno varstvo in osebno spremljane – tako imenovano vrsto oskrbe IV. Trenutno biva v domu 14 stanovalcev z oskrbo IV. Ker dom ne razpolaga s posebnim (varovanim) oddelkom za stanovalce z demenco, ti stanovalci bivajo integrirano po celem domu. Poleg izvajanja oz. spodbujanja pri življenjskih aktivnostih se po programu oblikujejo dodatne skupinske in individualne aktivnosti za stanovalce z demenco, ki poleg oskrbe potrebujejo dodatno varstvo in osebno spremljanje. V dom pa ne sprejemamo stanovalcev, ki potrebujejo stalni nadzor.

Dom trenutno ne načrtuje kakršnega koli povečanja kapacitet in dograditve ter izvajanja novih storitev. Zaradi prostorskih pogojev ne moremo zagotoviti varovanega oddelka za osebe z demenco po predpisih, saj je za to potrebna nova investicija in povečanje kapacitet, za kar pa mora dati soglasje tudi lastnik, v našem primeru Vlada RS. Prav tako pa bo lahko predlog novega Zakona o dolgotrajni oskrbi prinesel nekaj novosti na tem področju, zato bi bilo smiselno z aktivnostmi za pridobitev oddelka počakati.

Občinska uprava se zaveda, da demenca postaja vedno večja težava sodobne družbe in da bi bilo življenje s to boleznijo znosnejše tako za obolele kot njihove svojce, vsekakor podpiramo idejo o odprtju oddelka za dementne bolnike tudi v kamniškem domu starostnikov. V ta namen se bo občinska uprava v poletnih mesecih sestala z novim vodstvom Doma starejših občanov Kamnik, da skupaj poiščemo rešitve za nastanitev dementnih bolnikov.”