Naslovnica / KOMENTARJI / Pisma bralcev / Kdo je kdo in kdo ni? Odgovor Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik na pismo bralke mag. Vande Rebolj

Kdo je kdo in kdo ni? Odgovor Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik na pismo bralke mag. Vande Rebolj

V torek, 15. 10. 2019, smo bili v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik (v nadaljevanju KFBK) opozorjeni na pisanje mag. Vande Rebolj, ki je je objavljeno pod naslovom Pismo bralke: Kdo je kdo in kdo ni?

V zapisu se mag. Reboljeva kritično opredeljuje do Kamniško-komendskega biografskega leksikona (www.leksikon.si), ki nastaja v KFBK. Na zapis se odzivamo, ker avtorica v njem navaja neresnice. Mag. Reboljeva na temo Kamniško-komendskega biografskega leksikona tudi ne piše prvič, saj je 23. 1. 2014 v Kamniškem občanu (št. 1, l. 53, str. 7) objavila članek z naslovom Kamniški kdo je kdo, v katerem pisala o domnevnih strokovnih napakah pri pripravi publikacije in ustvarjalce leksikona obtožila, da kršimo »načelo poštenosti« s tem, ko v knjižničnem biografskem leksikonu nismo navedli, da gre za nadgradnjo, razširitev ali dopolnitev njene biografske zbirke z naslovom Vplivni sopotniki s Kamniškega (dostopno na spletu: http://www.kamnicani.v-rebolj.com/teksti/osebe_kamnik.pdf , zajeto 15.10.19).

Mag. Reboljeva je leta 2010 kamniški knjižnici v resnici predala zgoščenko z wordovo datoteko njene biografske podatkovne baze. Zbirka je, kot avtorica sama pravi v uvodu, sicer prosto dostopna na spletu od leta 2004. Leta 2010 se je v knjižnici, na povabilo direktorice, začela sestajati neformalna delovna skupina, ki naj bi začela s pripravo spletnega biografskega leksikona. Skupina se je v letih 2010 in 2011 sestala štirikrat. Oblikovala je temeljna vsebinska izhodišča, ki smo jih kasneje pri pripravi Kamniško-komendskega biografskega leksikona smiselno upoštevali.

Za izdajo in nadgradnjo gradiva iz podatkovne zbirke Vplivni sopotniki s Kamniškega se knjižnica ni odločila iz dveh razlogov:

  1. Ker zbirka nikakor ne prinaša »digitalno obdelanega gradiva o 320 osebah s širšega kamniškega področja z ok. 45.000 podatki«, kot pravi avtorica, ampak gre za abecedni seznam, ki ga sestavljajo razpredelnice s podatki in znatnim delom virov, ki žal prinašajo tudi nekaj netočnosti in predvsem podatkov neznanega izvora. Čeprav mag. Reboljeva pravi, da njena zbirka vsebuje kar 45.000 podatkov (torej povprečno več kot 140 na vključeno osebo), med njimi večinoma ni najti natančnih podatkov o krajih in datumih rojstva ter smrti, prav tako niso navedeni viri podatkov, ki jih navaja v »zanimivostih«, nekateri podatki so zaradi nepoznavanja tematike interpretirani napačno, izvor fotografij ni nikjer naveden, viri in literatura v znatnem delu pomanjkljiva, ponekod celo neobstoječa in v celoti potrebna preverjanja. Biografska zbirka mag. Reboljeve seveda ima biografsko vrednost. Zato smo jo tudi navedli na strani Kamniško-komendskega biografskega leksikona.
  2. Ker je bila mag. Reboljeva v tem obdobju članica sveta kamniške knjižnice, se knjižnica za sodelovanje z njo pri pripravi biografskega leksikona ni odločila, saj smo v tem videli navzkrižje interesov, ki bi šlo lahko tako na škodo publikacije, kot tudi na škodo delovanja sveta zavoda. Nismo se hoteli znajti v položaju, ko bi morala knjižnica na svoje stroške izdati publikacijo, katere avtorica bi lahko na pripravo in izdajo, vplivala tudi kot članica sveta istega zavoda.

Direktorica mag. Breda Podbrežnik Vukmir je mag. Reboljevi dne 28. 6. 2012 poslala dopis, v katerem je, na podlagi navedenih razlogov, z njo odpovedala sodelovanje pri pripravi spletnega biografskega leksikona. Mag. Reboljeva je nadaljevala svoje delo članice sveta zavoda do konca mandata leta 2015.

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik odločno zavrača neresnično navedbo mag. Reboljeve, ki se glasi: »Kamniška knjižnica je gradivo profesionalno uredila, vendar pa si ga je skupina ljudi, pripadnikov iste politične opcije in Cerkve, prilastila (odgovorna oseba direktorica mag. Breda P. Vukmir). Ti so bili poimensko navedeni kot avtorji

V Kamniško-komendskem biografskem leksikon so sodelavci, ki so ga pripravili, navedeni izključno in samo kot »sodelavci«. Pod posameznimi biografskimi članki so navedeni sodelavci, ki so članek vnesli. Le-tem bi v številnih primerih lahko priznali dejansko avtorstvo, a smo se v izogib težavam odločili, da jih navajamo kot vnašalce. Verska ali politična pripadnost vnašalcev, urednika ali drugih oseb, povezanih z nastajanjem biografskega leksikona, nam ni znana in ne pomembna. Prav tako takšne opredelitve posameznikov ne morejo služiti kot kvalifikacija ali diskvalifikacija za  sodelovanje pri strokovnem projektu, kakršen je Kamniško-komendski biografski leksikon.

Mag. Reboljevo moti, da med avtorji oz. sodelavci ni naveden zaslužni komendski župnik g. Viktorijan Demšar (1904-1992).  Navedli smo ga kot avtorja literature na podlagi katere smo pripravili posamezne biografske članke, kot zaslužen posameznik je vključen v leksikon. Očitno gre za bolj na novo odkrito skrb mag. Reboljeve za Demšarjevo zapuščino, saj pokojnega komendskega župnika v svoji zbirki Vplivni sopotniki s Kamniškega, v vlogi avtorja ali darovalca biografskega gradiva ne omenja niti sama.

Kriteriji za uvrstitev v biografsko publikacijo so odvisni od vrste biografske publikacije. Kriteriji za uvrstitev oseb v Kamniško-komendski biografski leksikon so navedeni na podstrani »O projektu«.

Kamniško-komendski biografski leksikon je v šestih letih postal prepoznavna publikacija. Veseli smo, da ga pri nekaterih biografskih člankih najdemo med literaturo navedenega tudi v Novem slovenskem biografskem leksikonu, ki izhaja od leta 2013 dalje. Izbor oseb nikakor ni podvržen ideološki ali verski presoji, kot implicira mag. Reboljeva. Informacije o zaslužnih posameznikih iščemo z iskrenim namenom, da bi jih čim bolje in čim bolj objektivno predstavili.

Zato navezujemo stike z različnimi posamezniki, javnimi zavodi, ustanovami in združenji. Na tem mestu se jim zahvaljujemo za njihovo razumevanje pravega namena publikacije. Hvaležni smo tudi vsem, ki ste doslej prispevali svoje konstruktivne predloge, pripombe, nas opozorili na napake ali predlagali kako novo osebo. Posebno zahvala gre seveda prostovoljcem, ki so projektu posvetili veliko časa in svojega znanja.

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik bo z delom na področju lokalne biografike nadaljevala. Tako kot doslej, bomo delali pošteno, citirali vire, ki jih uporabljamo in težili k objektivni predstavitvi oseb. V njem boste sčasoma našli še več zaslužnih zidarskih mojstrov, pravnikov, duhovnikov, partizanov, plemičev, glasbenikov, kmetov, slikarjev, gostilničarjev in drugih. Življenjske zgodbe posameznikov, ki so na kamniško-komendskem območju pustili pomembne sledi, namreč spadajo v našo skupno zakladnico.

Andrej Kotnik, univ. dipl. zgo.
Urednik Kamniško-komendskega biografskega leksikona