Naslovnica / NOVICE / Kdo je zadolžen za urejenost in čistočo komunalnih otokov?

Kdo je zadolžen za urejenost in čistočo komunalnih otokov?

Svetnica Mojca JONČESKA MALOVRH – DeSUS, je občinski upravi zastavila vprašanje v zvezi z obveznostmi podjetja Publicus d.o.o. glede urejenosti in čistočo komunalnih otokov in zabojnikov.

Mojca JONČESKA MALOVRH: V Kamniku ima odvoz komunalnih odpadkov podjetje PUBLICUS d.o.o. Zanima nas ali je podjetje po pogodbi zadolženo skrbeti za urejenost in čistočo komunalnih otokov in zabojnikov. V primeru, da je vzdrževanje čistoče del pogodbe nas zanima, kdo vrši nadzor nad tem.

Odgovor je pripravil mag. Matjaž SRŠA – vodja Oddelka za gospodarske javne službe:

Mešane komunalne odpadke povzročitelji odlagajo v tipizirane črne posode. Le-te so v času do predvidenega prevzema s strani koncesionarja nameščene na zasebnih površinah ali v zasebnih prostorih pri uporabnikih/povzročiteljih, ti. zbirnih mestih. Uporabniki morajo zagotoviti, da so zbirna mesta čim bliže mestu nastajanja odpadkov ter da se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in onesnaževanja okolice. Uporabniki morajo pred predvidenim časom prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov posode prestaviti z zbirnega mesta na prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov pa prazne posode ali zabojnike čim prej vrniti na zbirno mesto. Prevzemno mesto določita uporabnik in izvajalec javne službe; praviloma na javnih površinah, tako da se s tem ne ogroža njihova splošna raba. V naseljih s pretežno večstanovanjskimi objekti so lahko prevzemna mesta hkrati tudi zbirna mesta, kar pomeni, da so posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov stalno nameščene na istem mestu. Tipizirane posode so del opreme koncesionarja/izvajalca javne službe, ki v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo dvakrat na leto zagotavlja razkuževanje in pranje posod. To je letos izvedel aprila in septembra, prihodnje leto pa bo s pomočjo nove opreme na smetarskih vozilih istočasno opravljeno tudi pranje zunanjih površin posod. Uporabniki/povzročitelji odpadkov so dolžni vzdrževati čistočo na prevzemnih in zbirnih mestih in zagotoviti izvajalcu dostop do prevzemnih mest. Pri večstanovanjskem objektu je to obveznost upravnika, če je za to delo pooblaščen s pogodbo o opravljanju upravniških storitev.