Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Kdo so predlagani prejemniki občinskih priznanj v letošnjem letu

Kdo so predlagani prejemniki občinskih priznanj v letošnjem letu

Po predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naj bi priznanja Občine Kamnik letos prejelo pet prejemnikov, in sicer: Janez Sedušak, Knjižnica Kamnik, Justin Klanšek, Janez Repanšek in Dušan Letnar.

Kamniški občinski svetniki bodo na svoji 3. redni seji, ki jo je župan Matej Slapar sklical v sredo, 20. februarja 2019, med drugim obravnavali tudi predlog občinske Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o podelitvi letošnjih občinskih priznanj.

Komisija je predlog sklepa oblikovala na svoji 2. seji 23. 1. 2019, ko je, na za javnost zaprti točki dnevnega reda, obravnavala predloge, ki so prispeli na Javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev priznanj Občine Kamnik za leto 2019, pri čemer Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v svojem poročilu oz. predlogu sklepa svetnikom navaja zgolj izbrane kandidate, ne razkriva pa podatka o številu vseh prejetih in obravnavanih predlogov.

Predlagani prejemniki priznanj v letu 2019

Po predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, naj bi bilo v letošnjem letu podeljenih pet priznanj, in sicer dve zlati, dve srebrni ter eno bronasto priznanje, ki naj bi jih prejeli:

Janez Sedušak, zlato priznanje za izredno življenjsko delo – petdeset let aktivnega in nesebičnega dela na področju športa in humanitarnosti, zlasti pri varovanju človekovih pravic invalidov za njihovo enakopravno vključitev v družbo in izjemen prispevek k prepoznavnosti Medobčinskega društva invalidov Kamnik in s tem Kamnika tudi na državni ravni.

Knjižnica FB Kamnik, zlato priznanje za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Kamnik.

Justin Klanšek, srebrno priznanje za več kot štiridesetletno prostovoljno delo v Krajevni skupnosti Tunjice in širše v Občini Kamnik ter krvodajalstvo.

Janez Repanšek, srebrno priznanje za njegovo prostovoljstvo, saj je gasilec, krvodajalec, član sveta krajevne skupnosti, član svetov zavodov in društev, član obrtno-podjetniške zbornice in član kulturnega društva.

Dušan Letnar, bronasto priznanje v znak spoštovanja in kot zahvalo za dolgoletno delo na področju taborništva, športa, kulture in dela z mladimi.

Je pa Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na isti seji obravnavala tudi predlog za posthumno imenovanje Staneta Simšiča za častnega občana Občine Kamnik, ki so ga občinski svetniki in svetnice, spričo okoliščin, že pred tem urgentno potrdili na dopisni seji.

V kolikor bodo svetniki in svetnice predlagani sklep potrdili, bodo predlaganim prejemnikom priznanja podeljena na slovesnosti ob letošnjem občinskem prazniku.