Naslovnica / NOVICE / Kdo so prejemniki sredstev letošnjih javnih razpisov Občine Kamnik (tretji del)

Kdo so prejemniki sredstev letošnjih javnih razpisov Občine Kamnik (tretji del)

Glede na to, da se bliža konec leta, smo Občino Kamnik zaprosili še za podatke o preostalih prejemnikih sredstev na razpisih, ki jih v prvih deh delih še nismo objavili.

Prejemnike občinskih sredstev na razpisih, ki smo jih objavili v prvih dveh objavah lahko najdete na povezavah:

V tokratnem prispevku objavljamo seznam prejemnikov sredstev iz sledečih razpisov:

 • Javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov v športnih objektih
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb- 5.- 9. 6. 2015
 • Javni razpis o sofinanciranju vzdrževanja športnih objektov po krajevnih skupnostih
 • Javni razpis o sofinanciranju poletnega festivala
 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2015
 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2015 za ukrep: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore
 • Javni razpis za »Sofinanciranje upravljanja in izvajanja storitve ohranjanja kulturne dediščine – kulturni program v Budnarjevi muzejski hiši«
 • Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Kamnik
 • Razpis za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2015
 • Razpis za dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine v letu 2015
 • Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Kamnik za leto 2015 – 2. del
 • Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
 • Razpis za prosto delovno mesto direktorja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik
 • Javni razpis za sofinanciranje programa prekvalifikacij v okviru izobraževanja odraslih v letu 2015
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb – 27. 11. – 14. 12. 2015
 • Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev v Občini Kamnik

V kolikor zasledite oziroma opazite, da podatki o rezultatih katerega izmed javnih razpisov Občine Kamnik v letu 2015 morda manjkajo (poglejte vse tri dele objav), vas lepo prosimo, da nas na to opozorite.

SEZNAM PREJEMNIKOV SREDSTEV NA RAZPISIH OBČINE KAMNIK
(tretji del)

 • Javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov v športnih objektih

prijavitelj objekt ugodeno
1 Gimnastično društvo Sokol TB NE
2 ŠD Soteska ST DA
3 Klemen Vozel TB-ZD DA
4 Naiznoteniški klub Kamnik MV DA
5 Primož Mali ŠM DA
6 Sitar Franc ST DA
7 ŠD SAPPA ST DA
8 Sitar Jure ST DA
9 Potokar Igor ST DA
10 Calcit d.o.o. ST DA
11 DOS Ljubljana TB+MV DA
12 ŠZ Kamnik TB DA
13 Rekreacija Vedno mladi TB-ZD DA
14 TK Utrip TB DA
15 Karate klub Center Kamnik TB DA
16 Luka Martič TB-ZD DA
17 ŠD Podgorje -Kamnik TB-ZD DA
18 ŠD Šmartno ŠM DA
19 PGD Šmartno ŠM DA
20 Odbojkarski klub Kamnik FA, ST, TB, ZD delno
21 Bogdan Jamšek TB-ZD DA
22 Canne klub Kamnik TB DA
23 Dru. Kamn. Mažoret Veronika TB delno
24 KD Calci Kamnik Tb+ST DA
25 Košarkarski klub Kamnik FA, ST. TB. MV delno
26 Ida Kočar MV DA
27 Grega Podobnik MV DA
28 Marko in Neli Hrovat MV DA
29 Društvo Športek MV DA
30 Dragica Božičnik MV DA
31 ŠD Grbina MV, Virtus DA
32 Danijel Golič ST DA
33 Šinkovec Robert ST DA
34 ŠTKD Brezje nad Kamnikom ST DA
35 Irena Plevel ST DA
36 Dejan Plevel ST DA
37 Študentski klub Kamnik TB-ZD DA
38 OŠ Toma Brejca TB DA
39 BOFIT Bojana Klemenc s.p. TB DA
40 Triatlonski Klub Kamnik TB+ST DA
41 Shotokan Karate-DO Klub Kobushi TB DA
42 Vaterpolo klub Kamnik TB DA
43 Lokostrelski klub Kamnik TB DA
44 NK Kamnik STA.-VIR-TB-MV-ST delno
45 NK Virtus Kamnik Vir-TB delno
46 Boštjan Lavrič ST DA
47 Tomaž Rode ST DA
48 Roman Drolc – Legende ST DA
49 Judo Klub Kamnik TB DA
50 Slov. zdr. Taijiquan hram CSN TB DA
51 Plesni klub ART TB NE
52 Tomaž Juteršek MV NE
53 Rok Ločniškar MV NE
54 Igor Bogataj MV NE
55 KS Pšajnovica ŠM NE
56 ŠD Zlato polje ŠM NE
57 TD Tuhinjska dolina ŠM NE
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb- 5.- 9. 6. 2015

Z javnim zbiranjem ponudb smo v letu 2015 prodajali sledeče nepremičnine:

 1. a) Parkirni boks v izmeri 12,45 m2 na Ljubljanski cesti 5D (pod objektom Dan in noč), številka posameznega  dela stavbe 29, v stavbi št. 1287, k.o 1911 Kamnik. Izhodiščna  cena je 800,00 € +2% davek na promet nepremičnin;
 2. b) št. 24/1, stavbišče v izmeri 65 m2 in parc.št. 24/2, dvorišče v izmeri 183 m2, obe k.o. 1896 Tučna. Nepremičnini se prodajata v kompletu, v naravi pa predstavljata podrto  stanovanjsko hišo in dvorišče v naselju Tučna pri Kamniku.

Izhodiščna cena za obe parceli je 15.000,00 € +2%  davek na promet nepremičnin.                                                 

 1. c) Zemljišče parc. št. 740/34, v izmeri 415 m2, k.o. 1909 Šmarca. Zemljišče v naravi predstavlja dvorišče  k sosednjim objektom v katerih se opravlja skladiščno proizvodna dejavnost.

Izhodiščna  cena je 27.203,00 € +2% davek na promet nepremičnin;

Prejeli smo samo 1 ponudbo, in sicer za parcelo v Šmarci, katero smo ponudniku prodali za ceno 27.210 evrov.

 • Javni razpis o sofinanciranju vzdrževanja športnih objektov po krajevnih skupnostih

Za vzdrževanje športnih objektov po krajevnih skupnostih so na p.p. 8116 vsako leto zagotovljena sredstva (letos 10.000 evrov). Na javni razpis se je prijavilo 8 vzdrževalcev, ki morajo skozi celotno leto skrbeti, da so objekti zgledno urejeni, in sicer:

 1. KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS – ŠPORTNO IGRIŠČE LOKE – 1.250 evrov
 2. ŠPORTNO DRUŠTVO ČEŠNJICE – ŠPORTNO IGRIŠČE ČEŠNJICE V TUHINJU – 1.050 evrov
 3. HOKEJSKI KLUB VRHPOLJE – ŠPORTNO IGRIŠČE VRHPOLJE – 1.300 evrov
 4. ŠPORTNO DRUŠTVO PODGORJE – ŠPORTNI PARK PODGORJE – 1.200 evrov
 5. ŠPORTNO KULTURNO DRUŠVTO MEKINJE – ŠPORTNI KULTURNI DOM MEKINJE – 1.400 evrov
 6. KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ – ŠPORTNO IGRIŠČE ŠPITALIČ – 1.200 evrov
 7. KRAJEVNA SKUPNOST PŠAJNOVICA – ŠPORTNO IGRIŠČE PŠAJNOVICA – 1.100 evrov
 8. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO – ŠPORTNO IGRIŠČE ŠMARTNO – 1.500 evrov
 • Javni razpis o sofinanciranju poletnega festivala

Na javni razpis je prispela 1 ponudba, in sicer se je prijavilo Kulturno društvo Priden možic, ki je za izvedbo Kamfesta v letošnjem poletju prejel 50.000 evrov.

 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2015

31 vlagateljem (1 vloga zavržena) za namen naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. Doslej je bilo z naslova naložb nakazanih skupaj 83.516 evrov.

8 vlagateljem od skupaj 9, katerih vloge so bile obravnavane, je bilo za namen pomoči z naslova sofinanciranja nakupa gozdarske mehanizacije doslej nakazanih 9.578 evrov.

Z naslova pomoči pri šolanju v srednješolskih kmetijskih programih je bilo od skupaj 6 doslej nakazani dve pomoči v skupnem znesku 800 evrov.

Z naslova naložb v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov je na razpis prispela 1 vloga, ki je bila pozitivno rešena in tudi nakazana v višini 5.000 evrov.

 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik v letu 2015 za ukrep: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore

Pozitivno je bilo rešenih vseh 7 prispelih vlog. Sredstva še niso bila nakazana. Skrajni rok za nakazilo (zanj je predvidenih 7.000 evrov) je konec decembra.

 • Javni razpis za »Sofinanciranje upravljanja in izvajanja storitve ohranjanja kulturne dediščine – kulturni program v Budnarjevi muzejski hiši«

Na javni razpis se je prijavil 1 prijavitelj, in sicer Turistično društvo Kamn’k, strokovna komisija je za mesece od septembra do decembra 2015 dodelila 1.981,63 evrov ter za prihodnji dve leti predvidoma 5.000 evrov letno.

 • Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Kamnik

Oddana je bila 1 ponudba, in sicer s strani družbe Petrol d.d.. Sredstva v tem primeru niso bila dodeljena, saj gre za javno-zasebno partnerstvo.

 • Razpis za dodelitev sredstev občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v letu 2015

Na javni razpis se je javilo 11 prosilcev; ena vloga ni ustrezala razpisnim pogojem, ostalim 10 prosilcem pa so bila dodeljena sredstva v skupnem znesku 17.111,40 evrov.

1. PISKAR MATJAŽ 2.500,00 evrov
2. LAVRIČ TOMŠIČ MARTA 1.332,86 evrov
3. KOROŠEC SIMON 1.834,28 evrov
4. KNAVS FRANC 1.600,00 evrov
5. REMS ANTON 1.177,60 evrov
6. RESNIK SAMO 2.369,81 evrov
7. VIDIC FRANCE 1.600,00 evrov
8. KOTNIK STANISLAVA 1.705,96 evrov
9. BURJA MIHA 1.800,07 evrov
10. ŽAVBI IGOR 1.190,81 evrov

 

 • Razpis za dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine v letu 2015

Na javni razpis se je javilo 7 prosilcev, katerim so bila dodeljena sredstva v skupnem znesku 6.342 evrov.

1. SKG UPRAVNIK d.o.o. (za obj. Kranjska c. 4 č) 298,50 evrov
2. SKG UPRAVNIK d.o.o. (za obj. Kranjska c. 4 d) 298,50 evrov
3. ŠUŠTAR MAKSIMILJAN 1.038,00 evrov
4. SKG – UPRAVNIK d.o.o. (za obj. Klavčičeva 9) 2.223,00 evrov
5. GRUNFELD TOM 996,00 evrov
6. SMRKOLJ JANEZ 558,00 evrov
7. ŽAVBI JANEZ 930,40 evrov

 

 • Javni razpis za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Kamnik za leto 2015 – 2. del

Na javni razpis se je prijavilo 19 prijaviteljev, strokovna komisija je razdelila 7.000 evrov.

 1. RZ Grunt, 300 evrov
 2. DKD Solidarnost, 500 evrov
 3. ŠD Podgorje-Kamnik, 300 evrov
 4. RD Bistrica PO Kamnik, 300 evrov
 5. Društvo upokojencev Motnik, 300 evrov
 6. Vrtec Antona Medveda Kamnik, 300 evrov
 7. MPZ Odmev, 500 evrov
 8. Kulturno umetniško društvo Podgora, 400 evrov
 9. ŠD Ulična vadba Kamnik, 350 evrov
 10. PSDP Lira, 500 evrov
 11. Lovska družina Kamnik, 500 evrov
 12. Društvo upokojencev Kamnik, 300 evrov
 13. TD Tuhinjska dolina, 300 evrov
 14. KD Kalcit, 500 evrov
 15. KUD Kufr, 300 evrov
 16. Gasilska zveza Kamnik, 450 evrov
 17. Prijavim se, 300 evrov
 18. TD Motnik, 300 evrov
 19. Primož Hieng, 300 evrov
 • Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

Z naslova sofinanciranja najemnin v starem mestnem jedru je bilo od 5 prispelih ugodeno 2 vlogam, za kar so bila nakazana sredstva v višini 1.709,76 evrov.

Z naslova pospeševanja udeležb na sejmih so bile od 4 prispelih vlog pozitivno rešene 3 in razdeljena sredstva v višini 3.210,27 evrov.

Z naslova pospeševanja zaposlovanja je bilo od 12 prispelih vlog 10 pozitivno rešenih, nakazanih sredstev v ta namen pa skupno 9.500 evrov.

Z naslova sofinanciranja zaščite patentov in licenc ni bilo na razpis nobene vloge.

 • Razpis za prosto delovno mesto direktorja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik

Postopek razpisa še ni zaključen.

 • Javni razpis za sofinanciranje programa prekvalifikacij v okviru izobraževanja odraslih v letu 2015

Na javni razpis se je prijavil 1 prijavitelj, in sicer Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, strokovna komisija mu je dodelila 500 evrov.

 • Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb – 27. 11. – 14. 12. 2015

V letu 2015 bo občina prodala še parc. št. 24/1, stavbišče v izmeri 65 m2 in parc.št. 24/2, dvorišče v izmeri 183 m2, obe k.o. 1896 Tučna, za ceno 15.011,00 EUR. Pogodba je v podpisovanju.

 • Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev v Občini Kamnik

V petek, 10. 8. 2015, je bila sklenjena med Občino Kamnik in Komunalnim podjetjem Kamnik d.d. koncesijska pogodba za opravljanje izbirne gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem ter pogrebne storitve v Občini Kamnik«. S podpisom te pogodbe je koncedent Občina Kamnik podelil koncesionarju posebno in izključno pravico za opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe za čas trajanja koncesijskega razmerja, to je 5 let od sklenitve pogodbe. Koncesionar bo opravljal dejavnost vzdrževanja in urejanja pokopališč ter oddajanja prostorov za grobove v najem in dejavnost opravljanja pogrebnih storitev na pokopališčih Žale, Mekinje, Stranje in Podgorje. Koncesionar je bil izbran z upravno odločbo št. 354-0045/2014-3/14 z dne 23. 6. 2015, ki jo je na podlagi 58. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/2006) in Odloka o opravljanju gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 31/97), v upravni zadevi podelitvi koncesije izdala Občinska uprava Občine Kamnik. Postopek izbire koncesionarja je vodila šest članska komisija, ki jo je imenoval župan Občine Kamnik Marjan Šarec. Izveden je bil postopek s pogajanji po predhodni objavi, ob smiselni uporabi 28. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5, 19/2014 in 90/14-ZDU-1I; ZJN-2). Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015. Strokovna komisija je do 30. 3. 2015 do 10. ure, to je do roka za oddajo končnih ponudb, prejela eno ponudbo zainteresiranega ponudnika za podelitev koncesije, in sicer ponudbo Komunalnega podjetja Kamnik d.d., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik. Javno odpiranje prispele ponudbe je bilo opravljeno istega dne ob 11. uri. Nato je bil izveden upravni postopek podelitve koncesije z upravno odločbo, pred tem pa je bila opravljena tudi ustna obravnava s pogajanji. Po dokončnosti upravne odločbe je bila nato sklenjena koncesijska pogodba, katere sestavni del je tudi cenik opravljanja storitev.

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve