Naslovnica / NOVICE / Komendčani odločili o imenu kamniške knjižnice
Občinski svet Občine Komenda

Komendčani odločili o imenu kamniške knjižnice

Odločitev Občinskega sveta Občine Komenda, ki je na včerajšnji seji z večino glasov zavrnil predlog, da se kamniška knjižnica preimenuje v Mestno knjižnico Kamnik-Komenda, po vsej verjetnosti pomeni, da bo kamniška knjižnica, kljub nasprotovanju številnih občanov Kamnika, še nekaj časa ostala poimenovana po pesniku Francetu Balantiču, ki je leta 1943 v Grahovem umrl kot domobranski podoficir v spopadu s slovenskimi partizani.

Z odločitvijo, ki so jo komendski svetniki in svetnice, po uvodni obrazložitvi predloga, sprejeli brez kakršne koli razprave, so Komendčani bržčas postali dokončni botri trenutnega imena kamniške knjižnice. Z zavrnitvijo neobvezujočega predloga, da se knjižnica preimenuje v Mestno knjižnico Kamnik-Komenda, so namreč občanom obeh občin onemogočili tako nadaljnjo javno razpravo, kot tudi zbiranje predlogov morebitnega nevtralnega imena knjižnice, ki med občani ne bi povzročalo razburjanja in razdvajanja.

Po statutu in poslovniku Sveta občine Komenda sicer še vedno obstaja možnost, da je zavrnjen oz. podoben nov predlog ponovno uvrščen na dnevni red ene izmed prihodnjih sej, bodisi na zahtevo katerega izmed svetnic in svetnikov, bodisi na zahtevo občanov, ki bi uspeli zbrati okrog 230 oz. 5% glasov vseh volilnih upravičencev v Občini Komenda. Je pa vprašanje, če med občani občine Komenda za kaj takšnega obstaja volja, saj najbrž tudi rezultat glasovanja ob zdajšnji sestavi sveta ne bi bil kaj dosti drugačen. Nenazadnje gre vendarle za bolj »kamniško« zadevo, kajti stavba knjižnice stoji v Kamniku, njena komendska izpostava pa je poimenovana z nevtralnim imenom Krajevna knjižnica Komenda.

Pri vsem skupaj gre za svojevrsten paradoks, saj bi lahko rekli, da je manjšina preglasovala večino. V sredstvih, s katerima upravlja knjižnica, oziroma, ki so knjižnici dana v upravljanje, sta soustanoviteljici namreč udeleženi z naslednjimi deleži: Občina Kamnik s 85,67% deležem in Občina Komenda s 14,33% deležem, kar pa v tem primeru očitno nima nobenega pomena.

14,33% delež knjižnice je, glede delež števila prebivalcev ob razdružitvi obeh občin, Občini Komenda pripadel s sporazumom o razdružitvi skupnega premoženja med Občino Kamnik in Občino Komenda, ko je le-ta izstopila iz nekdaj skupne občine in svojo pot nadaljevala kot samostojna občina ter se, glede na število prebivalcev, uspela »proslaviti« kot ena izmed najbolj zadolženih slovenskih občin.

Za mnenje o tem, kaj odločitev Občinskega sveta Občine Komenda pomeni za nadaljevanje postopov preimenovanja knjižnice, smo zaprosili Občino Kamnik, kjer so svetniki in svetnice že pred mesecem dni predlog preimenovanja podprli z večino glasov. Na vprašanje, ali bo v Kamniku vseeno izvedena tudi druga obravnava predloga, so nam z Občine Kamnik odgovorili: »Glede na to, da sta občini Kamnik in Komenda soustanoviteljici zavoda, odlok lahko stopi v veljavo zgolj v primeru, če ga sprejmeta občinska sveta obeh občin. Ker Občinski svet Občine Komenda predloga sprememb Odloka o ustanovitvi knjižnice v prvi obravnavi ni potrdil, ni smotrno, da bi ga Občinski svet Občine Kamnik obravnaval v drugi obravnavi, vendar se bo župan o tem posvetoval s svetniškimi skupinami.«

Zanimalo nas je tudi, ali, glede na razmeroma majhen delež sredstev – 14,33%, ki jih za delovanje knjižnice namenja Občina Komenda, le-ta sploh zadostuje pokrivanje stroškov in delovanja krajevne izpostave kamniške knjižnice v Komendi.

Odgovor Občine Kamnik se glasi: »Delež sredstev, ki jih prispeva Občina Komenda je namenjen pokrivanju različnih finančnih obveznosti knjižnice, tudi tistih, ki se nanašajo na osrednjo knjižnico v Kamniku, razen obveznosti, ki so v izključni pristojnosti Občine Kamnik. Storitve vseh enot knjižnice lahko koristijo občani obeh občin, ker pa ima Občina Komenda manj prebivalcev, obveznosti, ki jih pokriva na podlagi ustanoviteljskega deleža, zadoščajo za kritje zagotavljanja storitev občanom Občine Komenda.«

Iz odgovora gre razbrati, da naj bi sredstva, ki jih zagotavlja Občina Komenda, zadoščala za kritje zagotavljanja storitev knjižnice občanom Občine Komenda, ni pa povsem jasno, ali Komendčani s svojim prispevkom tudi dejansko krijejo vse stroške delovanja enote knjižnice v njihovi občini.

Kamniška knjižnica bo tako, spričo odločitve Občinskega sveta Občine Komenda, zaenkrat ostala poimenovana po Francetu Balantiču, ni pa nujno, da takšno ime tudi obdrži tudi v prihodnje, saj se utegnejo polemike, predvsem pa nasprotovanja znova razplamteti, ne gre pa pozabiti niti tega, da je sestra pokojnega pesnika Tilka Jesenik, razočarana nad odločitvijo kamniškega občinskega sveta, prejšnji mesec za eno izmed televizij izjavila, da bo storila vse kar je v njeni moči, da se ime njenega brata izbriše iz Kamnika, saj po njenem mnenju Kamnik ni vreden, da njegovo ime še ostaja v Kamniku. V primeru, da svojo napoved dejansko uresniči, bi bile tako polemike, kot tudi vsi nadaljnjni postopki za izvedbo preimenovanja povsem brezpredmetni, saj se knjižnica, brez  soglasja sorodnikov, po Francetu Balantiču sploh ne bo mogla imenovati.