Naslovnica / NOVICE / Konec dolgotrajnemu parkiranju na Šutni

Konec dolgotrajnemu parkiranju na Šutni

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Kamnik bodo prihodnji teden obravnavali predlog o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik, ki naj bi naredil konec dolgotrajnemu parkiranju na Šutni in površinah za pešce.

Šutna, ki ji radi rečemo tudi najlepša kamniška ulica, je že dolgo časa zaprta za promet, kljub temu pa, največ po zaslugi tamkajšnjih stanovalcev, nemalokrat bolj spominja na parkirišče, kot pešcem in kolesarjem prijazno ulico.

Utegne pa tovrstnemu nepravilnemu parkiranju že kmalu odklenkati, saj bodo občinski svetniki in svetnice že prihodnjo sredo na seji Občinskega sveta Občine Kamnik obravnavali predlog sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvi cestnega prometa in ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik, ki bo lastnikom dovolilnic odslej omogočal zgolj kratkotrajno parkiranje, le-tega pa bo potrebno posebej označiti s parkirno uro.

V obrazložitvi predloga, ki jo je moč najti v gradivu za sejo, je zapisano: »Promet z vozili na posebnih prometnih površinah za pešce je dovoljen v skladu s postavljeno prometno signalizacijo. Promet z vozili je dovoljen stanovalcem in poslovnim subjektom, ki na tem območju izvajajo svojo dejavnost oziroma imajo na teh površinah vhod v garažo ali na dvorišče. Stanovalci in poslovni subjekti, ki na teh površinah nimajo možnosti parkiranja vozila, se jim lahko izda dovolilnico za dostop na to območje, za čas 30 minut, da opravijo najnujnejšo dostavo in opravila, nato so dolžni vozilo odstraniti s teh površin. Čas prihoda morajo označiti na vidnem mestu armaturne plošče vozila (npr. s parkirno uro). Po izteku dovoljenega časa morajo vozilo odstraniti.«

Gre za doobrodošel, četudi nekoliko pozno sprejet ukrep, ki bo bržkone rezultate pokazal kvečjemu ob rednem izvajanju nadzora, predvsem v času izven običajnega delovnika občinskih redarjev, predlog sprememb pa bi bil še zagotovo še učinkovitejši oz. boljši, če bi natančno določal tudi ure, ko je dostava sploh možna.

 

X