Naslovnica / NOVICE / Konkretne rešitve za vode Velike planine

Konkretne rešitve za vode Velike planine

Učenci OŠ Toma Brejca za onesnaževalce voda na Veliki planini predlagajo zaseg objekta in visoko denarno kazen za lastnike objektov na Veliki planini, ki do določenega roka ne bi uredili odvajanja in čiščenja odpadnih voda z nepretočno greznico ali malo biološko čistilno napravo, za izboljšanje stanja pa zmanjšanje števila govedi in obiskovalcev ter dajatve za lastnike počitniških koč z nameščenimi masažnimi kadmi in tuš kabinami.

V četrtek, 9. 6. 2022, je bil za devetošolce kamniške Osnovne šole Toma Brejca prav poseben dan, saj jih je obiskal dr. Mitja Bricelj z direktorata za vode na Ministrstvu za okolje in prostor. Namen obiska je bila predstavitev rezultatov celoletnega projekta Vode Velike planine, ki so ga devetošolci izvedli v okviru izbirnega predmeta okoljska vzgoja pod vodstvom mentorice Mojce Janžekovič in somentorice Sebine Duraković. Predstavitvi je prisluhnila tudi ravnateljica Mojca Rode Škrjanc.

Pri izbirnem predmetu so učenci raziskovali Veliko planino, ki s svojimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi vsako leto privablja številne obiskovalce. Posebno pozornost so namenili kakovosti vode, ki pronica v kraško podzemlje in priteče na površje v izvirih ob vznožju planote. Prav slednji so izredno pomembni, saj so vir pitne vode za večino prebivalcev kamniške občine. Največ časa so namenili terenskemu delu na Veliki planini v aprilu, kjer so s kemijskimi analizami vode v kalih in izvirih preverjali trditev, da vode Velike planine onesnažujejo obiskovalci in živina. Sklenili so, da zaradi pomanjkanja trdnih dokazov za potrditev te teze analizo kakovosti voda ponovno izvedejo v septembru, ko se zaključita poletna turistična in pašna sezona.

 

Devetošolci se zavedajo vrednosti in ranljivosti Velike planine, hkrati pa tudi pomena Velike planine za kamniško občino in njene občane. Vedo, da je potrebno ukrepati v smeri trajnostnega ravnanja z vodami Velike planine, a zaradi kompleksnosti tega okoljskega problema zaenkrat vidijo le nekaj rešitev, in sicer:

  • zaseg objekta in visoka denarna kazen za lastnike objektov na Veliki planini, ki do določenega roka ne bi uredili odvajanja in čiščenja odpadnih voda z nepretočno greznico ali malo biološko čistilno napravo;
  • zmanjšanje števila govedi, ki se poleti lahko pase na planoti;
  • omejitev števila obiskovalcev, ki bi lahko dnevno prihajali na planoto;
  • dajatve za lastnike počitniških koč, ki imajo v kočah nameščene masažne kadi (jacuzzije) in tuš kabine in s tem po nepotrebnem porabljajo vodo, ki je na kraški planoti že tako primanjkuje;
  • ohranitev tradicionalne vodne oskrbe z deževnico.

Dr. Mitja Bricelj je učence pohvalil in jim namenil spodbudne besede. Ni skrival navdušenja, da bodo na šoli s projektom še nadaljevali. Poudaril je pomen podpore vodstva šole, ki spodbuja tovrstne projekte, prav tako pa je nujno potrebno povezovanje z lokalno skupnostjo.

 

Obisk predstavnika z Ministrstva za okolje in prostor je na učence naredil velik vtis. Dobili so potrditev, da njihovo delo nekaj velja in da so s svojimi idejami na pravi poti. Obljubili so, da bodo tudi v prihodnje delovali za ravnotežje med človekom in okoljem, mentorici pa se bosta še naprej trudili dobiti sogovornika na Občini Kamnik, ki bi učencem predstavil vizijo trajnostnega razvoja Velike planine.

Mentorici projekta:
Mojca Janžekovič, Sebina Duraković