Naslovnica / Napovedi in obvestila / Kulturna društva pozor: Predlagajte svojega predstavnika v svet ZTŠK Kamnik

Kulturna društva pozor: Predlagajte svojega predstavnika v svet ZTŠK Kamnik

Prve dni letošnjega leta je v veljavo stopil nov Statut Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, pri čemer so začeli teči tudi kandidacijski roki za imenovanje dveh novih članov Sveta zavoda, in sicer en predstavnik ustanovitelja in en predstavnik zainteresirane kulturne javnosti.

Predlagani predstavniki bodo na tajnih volitvah izmed sebe izvolili člana Sveta Zavoda, volitve pa bo vodila tričlanska komisija, ki jo imenuje direktorica Zavoda.

Predloge lahko podajo kulturna društva, ki imajo sedež in pretežno članstvo na območju občine Kamnik.

Predlogi morajo biti poslani na naslov Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1240 Kamnik, najkasneje do 11. 2 2017.

Več informacij najdete tukaj.