Naslovnica / KULTURA / “Kulturne” skrivalnice za krili uradnic

“Kulturne” skrivalnice za krili uradnic

Jutri dopoldne poteče rok za oddajo vlog Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, oddane vloge pa bo tudi letos obravnavala »strokovna« komisija sestavljena iz občinskih uradnic, ki jo je imenoval župan Marjan Šarec.

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Kamnik je že lani dvignil kar nekaj prahu, saj je bil objavljen s precejšno zamudo, še več dvomov in pomislekov pa je dvignila odločitev župana Marjana Šarca, ki je »strokovno komisijo« za obravnavo prispelih vlog povečini sestavil kar iz občinskih uradnic, zaradi česar je edini predstavnik kamniških kulturno-umetniških ustvarjalcev lani podal svoj protestni odstop.

Vse pa kaže, da se župan, ki na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik imenuje strokovno komisijo, na dobronamerna opozorila in pomisleke, ki se pojavljajo v zvezi z razdeljevanjem občinskih kulturnih sredstev, ne da kaj dosti, saj še naprej vztraja pri svojem skrajno birokratskem pristopu. Tudi letošnje vloge bo namreč, po podatkih, ki so nam jih posredovali z Občine Kamnik, obravnavala »strokovna« komisija v enaki sestavi kot lani: štiri občinske uradnice in direktorica oz. ravnateljica občinskega javnega zavoda, oz. kot je zapisano v občinskem odgovoru na naše vprašanje:

Spoštovani,

v komisijo za odpiranje vlog, strokovno presojo in ocenjevanje predlogov programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik za proračunsko leto 2017, se imenujejo naslednji člani:

  1. Katja Kunstelj, predsednica
  2. Neža Gruden, namestnica predsednice
  3. Tina Trček, članica
  4. Lea Logar, članica
  5. Mira Resnik, članica

Naloge strokovne komisije so opredeljene v  Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik.

Kot smo zapisali že lani, je sestava komisije, ki jo je imenoval župan Marjan Šarec, sicer skladna s Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik – takšna bi bila najbrž tudi v primeru, če bi župan v komisijo imenoval kar kako šank druščino ali otroke iz bližnjega peskovnika – vendar vseeno precej nenavadna, če ne že kar vprašljiva, saj je »strokovna« komisija domala v celoti sestavljena iz občinskih uradnic, ki jim zagotovo ne gre oporekati znanja in strokovnosti na področju njihovega dela, vendar se pojavlja utemeljeno vprašanje, ali so zadovoljivo usposobljene in kompetentne tudi za vrednotenje kulturno-umetniških programov in projektov.

Spričo občinskega vztrajanja pri birokratskem oz. ignorantskem odnosu do kamniške kulture in kulturnih ustvarjalcev, ki jim župan Marjan Šarec očitno ne privošči niti vsaj približno strokovno usposobljene ter zaupanja vredne komisije, katere sestava ne bo vzbujala pomislekov, da se občinska sredstva, namesto po strokovnih kriterijih, razdeljujejo bolj na podlagi všečnosti posameznih ustvarjalcev trenutni občinski oblasti, bi morda kazalo spremeniti Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik, in sicer na način, da bi razpoložljiva sredstva namenjena sofinanciranju kulturnih programov in projektov, po lastni volji in presoji, neposredno razdeljeval kar sam župan osebno. Na ta način bi namreč za svoje odločitve nosil tudi odgovornost, predvsem pa bi se ne mogel več skrivati za krili svojih uradnic, ki jih je imenoval v komisijo.

Na to, da je Občina Kamnik tudi v letošnjem letu objavila že kar nekaj “javnih razpisov”, ki so pravzaprav nekakšna farsa instrumenta javnega razpisa, saj so na tak ali drugačen način pisani na kožo posameznim prejemnikom oz. projektom, pa smo na naših straneh že opozorili.