Naslovnica / NOVICE / Kulturni dan Bonton

Kulturni dan Bonton

Na osnovni šoli Frana Albrehta smo že drugo leto zapored, tretji petek v novembru, organizirali kulturni dan na temo bonton. Potekal je na ravni celotne šole, tako na razredni kot tudi na predmetni stopnji in v podaljšanem bivanju, vključno z vsemi štirimi podružnicami. Vključeni so bili vsi učenci in učitelji, knjižničarke, svetovalna služba ter socialna in specialne pedagoginje, ki so sami pripravili tri delavnice; prvo na temo strpnost, drugo na temo odnos učenec-učitelj, učitelj-učenec ter tretjo, ki je zajemala tri najpomembnejše vrednote, zapisane v viziji naše šole – spoštovanje, odgovornost in poštenost.

Dan se je začel z zaužitjem živil, ki so bila izbrana s strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano v okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. Za zajtrk smo si na kruh namazali maslo in med, v skodelice natočili mleko, nato pa pojedli še jabolko. V času zajtrka smo se pogovarjali o pomenu slovenske, lokalno pridelane hrane in slovenskega kmetijstva ter o zdravi prehrani.

 

Drugo šolsko uro so nekateri učenci na predmetni stopnji za svoje sošolce pripravili delavnico Splošni bonton, na kateri so ponovili osnovne vljudnostne izraze, bonton pri prehranjevanju in drugo, na razredni stopnji pa so delavnico z enako vsebino izvedli učitelji.

os-fa bonton macek 6

 

Delavnice so potekale v sproščenem vzdušju, na zabaven, vendar poučen način, z uporabo različnih učnih oblik in metod, hkrati pa je bila to dobra priložnost za učenje brez ocen. Učenci so na kulturnem dnevu aktivno sodelovali, na nekaterih delavnicah so izdelali tudi različne izdelke.

Na naši šoli vzgoji namenjamo ogromno pozornosti, zato vsako leto izberemo prednostno nalogo na ravni cele šole, kateri sledimo vsi učitelji in učenci. Pretekla leta je bilo to pozdravljanje, nato besede hvala, prosim, oprostite, letošnje šolsko leto pa smo se odločili, da damo še poseben poudarek na odnos učitelj-učenec in učenec-učitelj.

Zaradi dobrega odziva, tako učiteljev kot tudi učencev, bomo kulturni dan ponovili tudi v prihodnjem letu. Na šoli Frana Albrehta se zelo dobro zavedamo, kako pomembna je vzgoja otrok in mladostnikov, zato bomo temu področju tudi v bodoče namenjali veliko pozornosti in otroke učili pomembnih življenjskih vrednot.

Maja Dobljekar
Vodja skupine za vzgojni načrt na OŠ Frana Albrehta Kamnik

Intervju o kulturnem dnevu Bonton z učencem Davidom Golobom iz 8. b. razreda.

Kakšno predstavo imaš ob besedi bonton?
Lepo vedenje in kulturno obnašanje se mi zdita najbolj značilna za bonton.

Kaj meniš, da je najpomembnejše pri bontonu?
Da se držiš pravil bontona in jih upoštevaš.

Meniš, da se tvoji sovrstniki držijo pravil bontona?
Rekel bi, da ne.

Kdo te je naučil bontona?
Moja mami.

Kaj novega si si zapomnil o bontonu na naši šoli?
Da besede prosim, hvala … uporabljamo le malokrat.

Kako pogosto ješ tradicionalni slovenski zajtrk?
Vsaj enkrat na teden.

Kakšen se ti zdi tradicionalni slovenski zajtrk?
Zdi se mi dober in zdrav.

Katera tema kulturnega dneva Bonton ti je bila najboljša?
Tema o bontonu do sovrstnikov.

Katera pa najmanj?
Vse so mi bile všeč.

V vlogi novinarke se je preizkusila nadarjena sedmošolka Luna Krevs.