Naslovnica / Napovedi in obvestila / Likovni natečaj Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic 2016

Likovni natečaj Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic 2016

Knjižnica Kamnik in Kulturno društvo Motnik v sklopu Križnikovega festivala (pripovedovanje Križnikovih pravljic za otroke in odrasle) prirejata  likovni natečaj z naslovom Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic. Festival se bo odvijal v Motniku, 10. in 11. junija 2016. V okviru prireditve bo potekala razstava likovnih del natečaja.  Natečaj je namenjen učencem osnovnih šol.

Z natečajem želimo spodbujati spoznavanje Gašperja Križnika, njegovega zbirateljskega dela, okrepiti zavest o kulturni dediščini in spodbuditi zanimanje za pravljice iz domačega okolja in zanimanje za Motnik in okolico.

Kdo je bil Gašper Križnik?
Gašper Križnik velja za enega najpomembnejših zbiralcev slovenske slovstvene folklore. V drugi polovici 19. stoletja je v Motniku in okolici zbral preko 200 zapisov ljudskih pravljic, povedk, pesmi, pregovorov, legend, šal. Le malo zbranega mu je uspelo objaviti. Kljub vsemu se je zavedal cene svojega poslanstva in se povezal s tedaj najslavnejšim jezikoslovcem Janom Baudouinom de Courtenayem in mu pošiljal nabrano gradivo v Sankt Peterburg, za objave pa je našel prostor v Zagrebu in drugih južnoslovanskih časopisih. Osem enot zbranega mu je uspelo izdati v Celovcu 1874 s psevdonimom Podšavniški, pod naslovom Slovenske pripovedke iz Motnika. Bil je prvi, ki je slovstveno folkloro zapisoval v narečjih (povzeto po http://odmev.zrc-sazu.si/zalozba/index.php?q=sl/node/743 in Slovenski etnološki leksikon, 2004).Njegove pravljice so objavljene v mnogih zbirkah slovenskih ljudskih pravljic.

Trajanje natečaja
Likovni natečaj se začne 21. 3. 2016 in zaključi 27. 5. 2016.

Sodelovanje na natečaju in vsebina
Na natečaju lahko sodelujejo učenci osnovnih šol. Strokovna komisija bo izbirala po 3 najboljše prispevke in prispevke za razstavo po naslednjih kategorijah

 • učenci prvega triletja,
 • učenci drugega triletja,
 • učenci tretjega triletja.

Tema natečaja so Križnikove pravljice:

 • Od sončne princezinje
 • O prebrisani deklici
 • O motniškem polžu

Pravljice so objavljene v knjigi Veronika z Malega gradu. Kamnik: Matična knjižnica Kamnik, 1999 in 2009.Dostopne pa so tudi na spletni strani:   http://www.kamniskaveronika.net .

Letošnja tehnika je strip. 31. marca vas vabimo na Kulturni bazar v Cankarjevem domu, kjer bo stripavtor David Krančan predaval o osnovnih pripovednih značilnostih stripa in izvedel delavnico stripa na temo Križnikovih pravljic. 14. aprila  pa bo predvidoma v Motniku posebna delavnica za mentorje likovnega natečaja, ki jo bo prav tako vodil David Krančan. Več informacij bomo objavili v Napovedniku na spletni strani knjižnice www.kam.sik.si.

Likovni izdelki naj bodo na predlogi formata  A3 (velikost risalnega lista).

Vsak izdelek mora biti opremljen z naslednjimi podatki:

 • naslov ilustrirane pravljice,
 • ime in priimek avtorja,
 • razred,
 • šola,
 • mentor,
 • tel. številka in elektronski naslov mentorja.

Trajanje natečaja
Likovna dela pošljite ali prinesite do 27. 5. 2016 na naslov:

Knjižnica Kamnik,
Ljubljanska cesta 1, 1240 Kamnik,
s pripisom Likovni natečaj Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic.

Dodatne informacije o natečaju dobite na e-naslovu: milena.glusic@kam.sik.si ali na telefon 01 320 55 83.

Izbor, objava in nagrade za najbolj zanimive izdelke
Vse izdelke bo pregledala in ovrednotila natečajna komisija, ki jo sestavljajo akademska slikarka in ilustratorka Andreja Peklar, akademski slikar Alojz Berlec ter stripar in ilustrator David Krančan.

Pri oceni likovnih del bo natečajna komisija upoštevala:

 • izvirnost likovnega pristopa,
 • kakovost likovne tehnike,
 • izvirnost upodobljenega motiva in usklajenost z izbrano temo.

Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani Knjižnice Kamnik www.kam.sik.si. Izbrana likovna dela bomo razstavili na Križnikovem festivalu v Motniku

10. in 11. junija 2016. Mentorje nagrajenih in razstavljenih del bomo pravočasno obvestili o rezultatih natečaja. Avtorji nagrajenih del bodo prejeli nagrade na Križnikovem pravljičnem festivalu v Motniku.

Likovnih izdelkov ne hranimo.

Varstvo osebnih podatkov

Starši oz. skrbniki ali mentorji  s podpisom soglašajo, da se osebni podatki udeležencev natečaja javno objavijo (v medijih in na spletnih straneh), če se organizator za to odloči.

Organizacija zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.