Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Lokalne volitve 2018 / Lokalne volitve 2018: Volilna udeležba na Kamniškem do 11. ure

Lokalne volitve 2018: Volilna udeležba na Kamniškem do 11. ure

Danes tudi na območju občine Kamnik, tako kot po vsej državi, potekajo lokalne volitve, kot kažejo prvi podatki o volilni udeležbi v naši občini, pa vse kaže na to, da so se volivke in volivci vsaj nekoliko ustrašili marza in prvih snežink oz. da se bo večina od 23451 kamniških volilnih upravičencev na kamniška volišča podala šele v popoldanskih urah.

Kot nam je povedal Janez Zorman, predsednik občinske volilne komisije, volitve na Kamniškem potekajo mirno in brez posebnosti,  zaenkrat pa občinska volilna komisija ni prejela še nobenega obvestila o morebitnih nepravilnostih oz. kršitvah.

Kljub zaenkrat še razmeroma nizki volilni udeležbi, do 11. ure je svoje glasove v občini Kamnik oddalo vsega 3.121 volivk in volivcev oz 13,27%,je moč na posameznih voliščih zaznati kar precejšnjo gnečo oz. vrste, kar gre bržkone pripisati trem različnim glasovnicam (za župana, občinski svet in svete krajevnih skupnosti), ki jih morajo izpolniti vsi, ki bi radi oddali svoj glas, zaradi česar posamezni volilci oz. volilke za izpolnitev potrebujejo nekaj več časa.

Kljub temu volitve potekajo tekoče, vseeno pa vam priporočamo, da se na volišča ne podate v zadnjem trenutku oz. šele nekaj minut pred 19. uro, ampak raje že prej.

Na nekaterih voliščih je potrebno na oddajo glasov tudi malo počakati.

Kot smo vajeni že iz preteklih volitev, je bilo, po podatkih občinske volilne komisije, do 11. ure najbolje obiskano volišče na Vranji Peči, kjer je svoje glasove oddalo že 28,57 % vseh tamkajšnjih volilnih upravičencev, razmeroma dober obisk beležijo tudi volišča na območju Tuhinjske doline, najslabše odzivni pa so zaenkrat volivke in volilci na območju mesta Kamnik, kjer je svoje glasove do 11. ure oddalo le okoli 11 % volilnih upravičencev.

 • KD Motnik 16,27 %
 • KD Špitalič 19,48 %
 • KD Laze 18,10 %
 • KD Šmartno 23.21 %
 • KS Pšajnovica 14,10 %
 • KS Srednja vas 17,48 %
 • POŠ Sela 21,04 %
 • POŠ Nevlje 12,75 %
 • POŠ Vranja Peč 28,57 %
 • KS Godič 15,10 %
 • POŠ Gozd 15,18 %
 • OŠ Stranje 15,11 %
 • ŠKD Mekinje 14,63 %
 • POŠ Tunjice 10,50
 • OŠ Marije Vere 9,63 %
 • KD Šmarca 11,64 %
 • KD Volčji Potok 16,33 %
 • Občina Kamnik – center 10,58 %
 • GSŠRM Novi Trg – 13,71 %
 • Vrtec Sneguljčica – 9,62 %
 • KD Podgorje 12,56 %
 • OŠ Frana Albrehta – 11,15 %
X