Naslovnica / NOVICE / Mar Kamnik res potrebuje še dve nakupovalni središči

Mar Kamnik res potrebuje še dve nakupovalni središči

Občinski svetniki bodo na jutrišnji seji obravnavali tudi predlog odloka, ki na travniku ob Mercatorju oziroma med Ljubljansko cesto in Titanom, predvideva gradnjo dveh novih trgovskih središč.

Prostih zazidljivih površin na širšem območju Kamnika ni več prav veliko, zato je vsakršen poseg v mestni prostor potrebno obravnavati še posebej preudarno in premišljeno, pri čemer Občina Kamnik zagotovo ne sme podlegati zgolj (pobožnim) željam posameznih lastnikov zemljišč in investitorjev, ampak mora v največji možni meri upoštevati ter uveljavljati tudi potrebe samega mesta in njegovih prebivalcev.

Zato predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del (spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta št. 3), ki ga bo Občinski svet Občine Kamnik obravnaval na jutrišnji seji, glede na vsebino predloga, prav neprijetno preseneča. Na travniku med Ljubljansko cesto in Titanom namreč predvideva gradnjo dveh novih trgovskih središč, ki jih imamo v Kamniku, vsaj glede na število prebivalcev v naši občini, v izobilju že sedaj.

 

Četudi bi izgradnja dveh dodatnih novih nakupovalnih centrov, vsaj teoretično, prispevala k raznolikosti in izboljšanju trgovske ponudbe ter ponudila par novih delovnih mest, pa predlog predvideva gradnjo dveh, zgolj samemu sebi in trgovski dejavnosti namenjenih pritličnih objektov, kar najbrž lahko, brez najmanjšega kančka slabe vesti, označimo za povsem nesmotrno in negospodarno izrabo dragocenega mestnega prostora, ki mestu in občini ne prinaša nobenih posebnih oz. omembe vrednih koristi.

Vir grafike: Gradivo za 11. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik – Izdelovalec RRD – regijska razvojna družba d.o.o.

Saj ne, da bi si na mestu, kjer je koncentracija prebivalstva, za nameček še v družbi težke industrije, skorajda na skrajni meji svojih zmogljivosti, želeli kakih novih stolpnic, vseeno pa bi si, če je enega izmed redkih preostalih mestnih travnikov res potrebno pozidati, želeli bolj premišljene in smotrne izrabe prostora, ki bi bila v korist tudi mestu in prebivalcem.

Za primer dobre prakse se nam ni treba ozreti prav daleč. Dovolj je že, če pogledamo v Domžale, kjer so pred leti, tekom gradnje trgovskega centra dobili še novo knjižnico in urejene nogometne tribune, medtem ko vse kaže, da v Kamniku, kjer, če že nič drugega, kronično primanjkuje vsaj najemniških stanovanj za mlade družine, mestni načrtovalci očitno ne znajo videti dlje od konic svojih nosov ter investitorjem, ki so zainteresirani za gradnjo objektov, namigniti, da bi bilo ob načrtovanju in gradnji dobro vsaj nekoliko upoštevati tudi potrebe mesta v katerem se nadejajo zaslužka.

Ali bodo kamniški občinski svetniki brez pomislekov in nasprotovanj dovolili nadaljnjo pozidavo dragocenega mestnega prostora zgolj s trgovskimi centri, ali pa se bodo morda zavzeli za bolj premišljeno izrabo prostora ter predlagali oz. zahtevali kaj drugega, pa bo moč videti že na jutrišnji seji. Le-ta pa utegne biti zanimiva že zaradi tega, ker utegne, vsaj v neki meri, pokazati tudi to, na kakšen način se nameravajo občinski odločevalci spopasti s podobnimi oz. še večjimi prostorskimi problemi, denimo območjem kamniške smodnišnice.

Viri grafičnega gradiva: Gradivo za 11. sejo Občinskega sveta Občine Kamnik – Izdelovalec RRD – regijska razvojna družba d.o.o.

X