Naslovnica / NOVICE / Mekinjski samostan bo predvidoma že kmalu v lasti občine

Mekinjski samostan bo predvidoma že kmalu v lasti občine

V samostan v Mekinjah, ki so ga sestre uršulinke ponudile v dar Občini Kamnik, bo v prihodnjih letih sicer res potrebno vložiti precej sredstev, ampak župan Marjan Šarec svetnicam in svetnikom predlaga, da darilo uršulink sprejmejo.

Iz gradiva za prihodnjo sejo Sveta občine Kamnik je moč razbrati, da je župan Marjan Šarec naklonjen sprejetju darila sester uršulink, ki so pred nedavnim zapustile mekinjski samostan, le-tega pa ponudile v dar Občini Kamnik, sprejm darila pa morajo potrditi samo še svetnice in svetnice, ki bodo to najbrž storili brez oklevanja, saj je temu v dobršni meri precej naklonjena tudi kamniška javnost.

Kot je navedeno v obrazložitvi predloga, je sicer res, da Občina Kamnik trenutno sicer še nima izdelanega programa, katere vsebine in v kakšnem obsegu naseliti v objekt, kljub temu pa predlagatelj ocenjuje, da stroški obnove in kasnejšega vzdrževanja niso nesorazmerni s koristjo, ki bi jo lastništvo objekta s pripadajočim zemljiščem prineslo občini, saj gre za objekt izjemnega arhitekturnega, povezovalnega, kulturnega in zgodovinskega pomena za Občino Kamnik.

Gre za stavbo, ki se nahaja na zemljišču velikosti 3.561 m2 (stavbišče v izmeri 2.335 m2 in dvorišče v izmeri 1.226 m2). Osnovna stavba je bila po podatkih GURS zgrajena leta 1431, kasneje je bila kar nekajkrat predelana in dozidana. Poleg same stavbe, pa so sestre uršulinke pripravljene Občini Kamnik podariti tudi nekatera spremljevalna zemljišča ob samostanu, v skupni izmeri okrog 7000 kvadratnih metrov.

Kot je navedeno v gradivu za sejo, je polovica samostana v Mekinjah je prazna že od leta 2000, ko se je odselil depo Narodne in univerzitetne knjižnice. Sestre uršulinke niso imele niti sredstev niti potrebe, da bi ta del samostana obnovile zase, zato so vrsto let iskale možnosti za njegovo prodajo ali oddajo. Izklicna cena v primeru prodaje je bila (skupaj z zemljišči) cca. 4 mio EUR. Iz podatkov, ki so bili osnova za prodajo, je razvidno, da gre za stavbo samostana, katerega površina meri cca. 5.000 m2 ter pripadajoče zemljišče v izmeri cca. 11.000 m2. Po besedah sester uršulink je cca. 1/3 objekta obnovljena zelo dobro, cca. 1/3 nekoliko slabše, 1/3 pa še ni bila obnovljena in je v slabšem stanju. Ne glede na navedeno je potrebno upoštevati, da je bila streha zamenjana na celotni stavbi, kar je za vzdrževanje stavbe vsekakor pomemben podatek. Ob tem je vendarle potrebno omeniti, da je stavba spomeniško zaščitena, zato bo potrebno vsa obnovitvena dela izvajati v skladu s smernicami in zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Kranja.

Dejstvo je, da gre za objekt izjemne vrednosti, pa tudi pomembnosti za Občino Kamnik. Tudi zemljišča se nahajajo na enem najlepših mest v občini, z enkratnim razgledom na Kamniške Alpe in mesto Kamnik. Vendar pa ob tem ne gre prezreti dejstva, da je objekt star, potreben (delne) prenove in stalnega vzdrževanja, predvsem pa gre za objekt, ki mu je potrebno dati tudi ustrezne vsebine. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10,

V gradivu predlagatelj tudi ugotavlja, da je pridobitev mekinjskega samostana povezana z večjimi stroški, zato si je strokovnjak s področja gradbeništva, ob prisotnosti predstavnikov občinske uprave in sester, pred kratkim ogledal objekt samostana ter podal splošno oceno, da je sama stavba zdrava in večinoma zelo lepo vzdrževana.

Potrebna bi sicer bila večja obnovitvena dela na cca. 1/3 objekta, vendar tudi v tem delu objekt ni v kritičnem stanju – obnovitvena oz. rekonstrukcijska dela bi občina torej lahko izvedla postopno v naslednjih letih. Upoštevajoč stroške obnove, ki so jo pred leti izvedle dosedanje lastnice, bi obnova zadnje tretjine objekta predvidoma znašala cca. 0,5 mio EUR.

Ob tem ne gre spregledati dejstva, da bi celotno notranje opremljanje oz. renovacija prostorov za posamezen namen bodočih vsebin prav tako znašala nekaj mio EUR, vendar je pa mogoče ta dela izvajati postopoma, v odvisnosti od vsakokratnih potreb in proračunskih možnosti.

V letu 2014, ko so v objektu samostana živele 4 sestre, so stroški vzdrževanja znašali cca. 25.000 EUR, v kolikor pa bi objekt v celoti zaživel, pa bi stroški seveda še dodatno narasli, vsekakor pa ni mogoče trditi, da gre za potratno stavbo z nesorazmernimi stroški glede na koristi, ki jih lahko sama stavba prinese.