Naslovnica / NOVICE / Ministrstvo za zdravje se norčuje iz 37.000 prebivalcev občin Kamnik in Komenda

Ministrstvo za zdravje se norčuje iz 37.000 prebivalcev občin Kamnik in Komenda

Ministrstvo za zdravje nam je slednjič posredovalo odgovor, žal, pa le-ta ne prinaša nobenih konkretnih informacij in odgovorov na zastavljena vprašanja. V bistvu bi lahko odgovor Ministrstva za zdravje označili kot značilen primer uradniškega slepomišljenja in norčevanja iz davkoplačevalcev oz. 37.000 prebivalcev občin Kamnik in Komenda, ki jih utegne morebitna ukinitev kamniške urgence tudi življenjsko ogroziti.

V želji, da bi potrdili, ali zavrgli, neuradne podatke o tem, da namerava Ministrstvo za zdravje, s spremembo Pravilnika o nujni medicinski pomoči, ukiniti 24 urno ambulanto nujne medicinske pomoči Kamnik, smo Ministrstvu za zdravje predvčerajšnjim posredovali nekaj konkretnih vprašanj in zahtevo, da nam posredujejo tudi delovni osnutek spremenjenega Pravilnika o nujni medicinski pomoči.

Vprašanja, ki smo jih zastavili Ministrstvu za zdravje se glasijo:

Ker gre za zadevo, ki je (dobesedno) življenskega pomena za prebivalce Kamnika in bližnje okolice vas prosimo, če v najkrajšem možnem času posredujete odgovore na sledeča vprašanja:

Ali osnutek novega pravilnika v resnici prinaša ukinitev 24-urne urgentne ambulante v Kamniku ter reševalnega vozila z zdravnikom?

Ali osnutek novega pravilnika v resinci predvideva, da naj bi bilo za intervencije za območje občin Kamnik in Komenda na voljo le še reševalno vozilo z zdravstvenima tehnikoma, pri čemer naj bi se zdravnik, če bi bil na razpolago, naknadno pripeljal iz Domžal?

Ali osnutek novega pravilnika v resnici predvideva, da naj bi se, poleg v Ljubljani, nov urgentni center vzpostavil tudi v Ljubljani bližnjih Domžalah?

Kdo (poimensko) so člani strokovne skupine ministrstva, ki pripravlja spremembe pravilnika?

Poleg odgovorov na zastavljena vprašanja bi vas prosil, da nam pošljete tudi osnutek novega pravilnika o službi nujne medicinske pomoči?

Na zastavljena vprašanja smo danes, nekaj po 12. uri, od Ministrstva za zdravje oz. Urške Štorman, predstavnice za stike z javnostmi Ministrstva, prejeli odgovor s sledečo vsebino:

Spoštovani,

V Sloveniji intenzivno poteka gradnja mreže 10 urgentnih centrov, ki se financirajo iz evropskih sredstev. Strokovne razprave in analize pri pripravi elaboratov za izgradnje urgentnih centrov so pokazale, da trenutni sistem zagotavljanja urgentne službe v bolnišnicah in na primarni ravni ni optimalen. V ta namen je bila tudi ustanovljena delovna skupina za pripravo Enotne metodologije organizacije urgentnih centrov, ki jo sestavljajo zdravniki, diplomirane medicinske sestre oz zdravstveniki, strokovnjak na področju dispečerstva, reševalci, vsi so zaposleni na področju izvajanja NMP v zdravstvenih domovih oz. bolnišnicah.  V delovni skupini sodelujejo tudi  predstavniki ministrstva za zdravje in predstavnik ZZZS. Delovna skupina pripravlja strokovni dokument, ki bo podlaga za reorganizacijo službe NMP, seveda pa bomo pri postopku racionalizacije oz. reorganizacije upoštevali tudi posebnosti posameznih predelov glede na konfiguracijo terena, dostopnost oddaljenih področij ter cestnih povezav v regiji. Smernice oziroma dokument omenjene skupine je potrebno pred objavo potrditi na Zdravstvenem svetu.

Celotna mreža NMP bo vzpostavljena, ko bodo pričeli delovati vsi urgentni centri in v skladu z novim Pravilnikom o NMP, ki je v fazi priprave. Pričakujemo, da bo novi pravilnik sprejet v prvi polovici leta. Delovna skupina intenzivno obravnava, zbira podatke in pripravlja analize za reorganizacijo NMP, v sodelovanju z ZZZS. Skupina obiskuje vse enote na terenu in pregleduje ter preverja podatke, s ciljem, da bodo upoštevane vse geografske posebnosti v posameznem lokalnem okolju. V prehodnem obdobju do končne vzpostavitve vseh UC se bo mreža NMP implementirala postopoma glede na dinamiko vzpostavitve posameznih UC.

Organizacija nujne medicinske pomoči bo prilagojena potrebam in geografskim značilnostim posamezne regije. V nobeni regiji ne ukinjamo nujne medicinske pomoči! Tudi za območje Kamnika, bo delovna skupina pripravila strokovni dokument in upoštevala posebnosti posameznih predelov glede na konfiguracijo terena, dostopnost oddaljenih področij ter cestnih povezav v regiji. Določene spremembe  na tem območju bodo, vendar bo, ne glede na predvidene organizacijske in strukturne spremembe, dostopnost do storitev NMP enaka ali  celo boljša. V tem trenutku za to območje konkretnih pojasnil v zvezi s spremembami  še ne moremo podati, vsekakor pa bo tudi v tej regiji pred kakršnokoli spremembo sklican sestanek vseh izvajalcev NMP v regiji, kakor tudi direktorjev zdravstvenih domov, bolnišnice ter predstavnikov lokalnih skupnosti.

Lep pozdrav,
Urška Štorman

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ODNOSI Z JAVNOSTM

Spričo odgovora, ki to sploh ni, čeprav na nek način domala potrjuje neuradne podatke o ukinitvi kamniške urgence, smo od Ministrstva za zdravje še enkrat zahtevali konkretne podatke in informacije.

Na njihov odgovor še čakamo, glede na vse skupaj pa se bojimo, da se bomo morali, za pridobitev zahtevanih konkretnih podatkov in informacij, najbrž obrniti na Informacijskega pooblaščenca.