Naslovnica / NOVICE / Motniški gasilci načrtujejo nakup novega gasilskega vozila GVM-1

Motniški gasilci načrtujejo nakup novega gasilskega vozila GVM-1

V dvorani Kulturnega doma v Motniku je v soboto, 4. marca 2017, potekal redni občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Motnik, na katerem so člani pregledali delo preteklega leta in si zadali nove cilje.

Funkcionarji društva so izčrpno podali poročila iz preteklega leta ter predstavili načrt dela za leto 2017, v katerem je predvidena tudi nabava vozila GVM-1.

Našega občnega zbora so se udeležili tudi predstavniki sosednjih društev in sicer iz PGD Trojane, Ločica pri Vranskem ter Vransko, obiskali pa so nas tudi predstavniki drugih društev v občini, predstavniki iz KS Motnik in občine Kamnik, ki jo je zastopal podžupan Igor Žavbi.

Med pomembnejšimi temami je bilo izpostavljeno medobčinsko sodelovanje s PGD Vransko, s katerimi pogovori potekajo že kar nekaj časa, vendar še ni prišlo do podpisa pogodbe o sodelovanju.

 

V imenu občine Kamnik je prisotne na občnem zboru pozdravil podžupan Igor Žavbi, ki je članom čestital za uspehe v preteklem letu, predvsem pa za nakup novega vozila GVC 16/25. Izpostavil je tudi pomen stalnega izobraževanja in usposabljanja, saj le tako lahko pravilno posredujemo na intervencijah. Z aktivnim delom in izobraževanjem je potrebno začeti že pri najmlajših članih društva, saj ti člani predstavljalo društveno prihodnost. Zahvalil se je za naše sodelovanje na občinskih prireditvah, na katerih se udejstvujemo kot redarji.

Na občnem zboru so bili tudi predstavniki sosednjih društev iz naših mejnih občin, ki so izpostavili medobčinsko sodelovanje. Zato je tovariš podžupan, spregovoril  tudi o problematiki sodelovanja bližnjih društev, ki sodijo v različne občine in različne gasilske zveze.

Gasilci smo tovariši, ki lahko gradimo na zaupanju in pomoči. Čeprav o problematiki  sodelovanja našega društva s PGD Trojane, PGD Ločica pri Vranskem in PGD Vransko ni natančno seznanjen, okvirno pozna težnjo gasilcev. Izpostavil je, da se je že pogovarjal z županom občine Lukovica, gospodom Matejem Kotnik ki je obljubil, da bo v najkrajšem možnem času sklical sestanek predstavnikov občin in gasilskih zvez.

Podžupan Igor Žavbi je izpostavil, da se je občina Kamnik pripravljena pogajati o sodelovanju in bo zanj gotovo našla tudi pravno formalno rešitev, zato predlaga, da se organizira sestanek s predstavniki vseh treh občin in gasilskih zvez.

 

Ob koncu je članom zaželel veliko uspeha v letu 2017 in preudarnost pri nakupu novega vozila GVM-

Urška Orehovec Cerar,
PGD MOTNIK