Naslovnica / Napovedi in obvestila / Možnost zaposlitve v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik

Možnost zaposlitve v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik objavlja javni razpis za delovno mesto Strokovni sodelavec VII/1.

Z izbranim kandidatom bo za razpisano delovno mesto sklenjeno delovno razmerje za določen (do izteka projekta, predvidoma do 15.10.2021) in polni delovni čas, s poskusno dobo 6 mesecev.

Rok za prijavo na razpis je 14. 2. 2020.

Povezava

ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK OBJAVLJA

JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO

 STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (Šif. DM – J017135)

 

 1. Na razpis se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje :
 • Ima pridobljeno izobrazbo:
 • Sedma raven:
  • 17001 Specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja);
  • 17002 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja).
 • družboslovne, turistične, naravoslovne ali ekonomske smeri.
 • Najmanj eno leto na področju vodenja projektov, zaželene izkušnje v turizmu
 • Visoka raven aktivnega znanje slovenskega jezika
 • Aktivno znanje angleškega jezika (stopnja B2-C1)
 • Znanje uporabe različnih programskih orodij
 • Veljavni vozniški izpit B kategorije.

Zaželeno je, da ima kandidat:

 • Organizacijske sposobnosti;
 • Veščine komuniciranja in pisanja besedil;
 • Samostojnost, natančnost in kreativnost pri delu;
 • Odgovoren odnos do delovnih sredstev;
 • Sposobnost vodenja in ustvarjanja v timu

Plačni razred delovnega mesta:

 • 30. plačilni razred

Kandidat naj svoji prijavi za razpis priloži:

 • Življenjepis,
 • Dokazilo o doseženi strokovni izobrazbi,
 • Izjavo o izpolnjevanju pogoja delovne dobe s podrobno navedbo delovnih izkušenj,
 • Izjavo o znanju slovenskega jezika in angleškega jezika,
 • Izjavo o znanjih programov MS Office,
 • Izjavo o veljavnem vozniškem izpitu B kategorije.

Delovne naloge bodo obsegale:

 • Promocija, trženje in stiki z javnostmi:
 • Priprava in spremljanje letnega plana trženjskih aktivnosti zavoda;
 • Priprava in spremljanje letnega plana promocijskih aktivnosti zavoda;
 • Priprava in spremljanje letnega plana tiska promocijskega materiala destinacije;
 • Priprava marketinških orodij za pospeševanje prodaje destinacije;
 • Vzpostavitev in vzdrževanje povezav z nosilci turistične ponudbe v Kamniku;
 • Sodelovanje in načrtovanje aktivnosti s Slovensko turistično organizacijo ter izpeljava partnerskih projektov;
 • Sodelovanje z organizatorji potovanj, turističnimi agencijami in drugimi institucijami doma in v tujini;
 • Sodelovanje z domačimi in tujimi združenji, organizacijami, … na področju pospeševanja organizirane prodaje;
 • Informiranje, analize, arhiv ter pomoč pri delu v TIC-u:
 • Vodenje potrebnih evidenc, blagajne, izdelava poročil in
 • analiz v zvezi z njimi;
 • Evidentiranje in analiziranje nivoja kakovosti in
 • ustreznosti turistične ponudbe (ankete, raziskave);
 • Zbiranje, obdelava in analiziranje podatkov o
 • turističnem prometu;
 • Zbiranje, obdelava in analiziranje podatkov o turistični ponudbi in ponudnikih;
 • Spremljanje in analiziranje trendov v turizmu;
 • Obveščanje turističnega gospodarstva o možnostih izobraževanja in organiziranje skupnih izobraževalnih programov;
 • Koordinacija izobraževanja novih in obstoječih turističnih vodnikov;
 • Vodenje evidence turističnih vodnikov;
 • Skrb za arhiv in dokumentacijo;
 • Sodelovanje pri pripravi skupnih programov animacije na območju destilacije;
 • Sodelovanje pri vzdrževanju objektov turistične infrastrukture;
 • Pomoč pri organizaciji, pripravi in izvedbi prireditev;
 • Organizacija in prodaja turističnih aranžmajev;
 • Druge naloge po zadolžitvah direktorja Zavoda.

 

 1. Z izbranim kandidatom za razpisano delovno mesto »STROKOVNI SODELAVEC VII/1« bo sklenjeno delovno razmerje za določen (do izteka projekta, predvidoma do 15.10.2021) in polni delovni čas, s poskusno dobo 6 mesecev.
 1. Rok za prijavo je 14.2.2020. Obravnavane bodo le pravočasne in popolne vloge.

 

 1. Vlogo pošljite s priporočeno pošiljko na naslov: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik, s pripisom: »Prijava na razpis za delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1«. Nepravilno poslanih vlog ne bomo obravnavali.

 

 1. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.

 

Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik                                       V Kamniku, dne 4.2.2020

Vršilec dolžnosti direktorja

Franci Kramar