Naslovnica / NOVICE / Na črno postavljeno tablo Meščanske korporacije Kamnik bodo cestarji odstranili

Na črno postavljeno tablo Meščanske korporacije Kamnik bodo cestarji odstranili

Agrarna skupnost Meščanska korporacija Kamnik je obvestilni znak ob regionalni cesti Kamnik – Kamniška Bistrica, s katerim markirajo območje agrarne skupnosti, postavila na lastno pest in brez ustreznih dovoljenj oz. soglasij, zato jo bo pogodbeni koncesionar za državne ceste odstranil.

Pred časom smo na našem portalu objavili prispevek, da je Agrarna skupnost Meščanska korporacija Kamnik ob regionalni cesti Kamnik – Kamniška Bistrica, na Hudem polju oz. na vhodu v dolino Kamniške Bistrice, postavila velik moder obvestilni znak z napisom Območje Agrarne skupnosti Meščanske korporacije Kamnik, nekaj dni za tem, pa je bilo na območju celotne Kamniške Bistrice postavljenih še več manjših oznak z enakim napisom.

Ker za postavljanje kakršnih koli oznak in znakov ob cestah, ne glede na lastništvo zemljišča, veljajo točno določena pravila, smo za informacijo, ali je Meščanska korporacija Kamnik za postavitev omenjene oznake pridobila vsa ustrezna soglasja in dovoljenja, zaprosili Direkcijo za infrastrukturo Republike Slovenije. Iz prejetega odgovora je razvidno, da je Meščanska korporacija Kamnik omenjeno oznako postavila na črno oz. brez ustreznih dovoljenj.

V odgovoru na naša novinarska vprašanja so na Direkciji za infrastrukturo zapisali:

»Prejeli smo vaše vprašanje, glede pogojev za postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije ob državni cesti RT-923/1087, in sicer konkretno za obvestilno tablo v bližini objekta na naslovu Kamniška Bistrica 1, ki označuje Območje agrarne skupnosti meščanske korporacije Kamnik.

Direkcija RS za infrastrukturo vse predloge za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije obravnava skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah ter Navodili za pripravo vlog in cenik za postavitev, prestavitev in odstranitev turistično obvestilne signalizacije, ki so objavljena na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo.

Zaradi zagotavljanja enotnega in celovitega pristopa pri reševanju prejetih vlog za postavitev lamel za vodenje znotraj naselja, je realizacija predlogov mogoča le na podlagi celovitega elaborata, katerega zagotovi in potrdi občina, tako potrjenega pa obravnava upravljavec ceste Direkcija RS za infrastrukturo. Občina tudi preveri, ali je posamezen predlog upravičen/skladen s predpisi s tega področja in sistemom usmerjanja pomembnejših objektov v posameznem naselju. Na podlagi usklajenega in potrjenega elaborata Direkcija RS za infrastrukturo izda nalog za postavitev ustreznih lamel.

V kolikor občina nima namena urejati TOS (turistično-obvestilna signalizacija), je potrebno poleg elaborata priložiti izjavo lokalne skupnosti, da se le ta strinja s postavitvijo lamel/obvestilnih tabel.

V konkretnem primeru je obvestilna lamela Območje agrarne skupnosti meščanske korporacije Kamnik, postavljena neutemeljeno, zato bo le-to pogodbeni koncesionar za državne ceste, odstranil