Naslovnica / NOVICE / Na lanskem seznamu kršiteljev Urada za varno hrano tudi Dom starejših občanov Kamnik

Na lanskem seznamu kršiteljev Urada za varno hrano tudi Dom starejših občanov Kamnik

Na seznamu lani pregledanih 726 kuhinj v vrtcih, šolah in drugih javnih ustanovah, se je tik pod vrhom seznama kršiteljev, pri katerih so inšpektorji Urada za varno hrano pravili pregled in odkrili nepravilnosti, znašel tudi Dom starejših občanov Kamnik, ki so mu inšpektorji naložili ukrep in 2000 € kazni in ukrep.

Če imate tudi sami svojce v kamniškem Domu starejših občanov, pa ste lahko brez skrbi, saj se je DSO Kamnik na seznamu znašel bolj zaradi “birokratskega” prekrška, kot zaradi česa drugega, kar bi vam morda utegnilo priti na misel.

Glede na to, da se v Domu starejših občanov Kamnik nahaja kar precej oskrbovancev s Kamniškega, je informacija, da se je kamniški dom upokojencev znašel na seznamu hujših kršiteljev, med svojci oskrbovancev povzročila kar precej zaskrbljenosti. Brez poznavanja podrobnosti lahko inšpekcijske ukrepe in izrečene kazni razumemo tudi narobe, zato smo vodstvo Doma starejših občanov Kamnik zaprosili za pojasnilo in nekaj odgovorov, ki lahko pripomorejo k razjasnitvi okoliščin in pomirijo zaskrbljene občane.

dso odgovoriOdgovore na zastavljena vprašanja nam je, izjemno hitro, posredovala direktorica Marija Rems.

 1. Kakšne (natančno) so bile ugotovljene nepravilnosti Inšpekcije za varno hrano?
  Pri inšpekcijskem nadzoru je bilo ugotovljeno, da ni bila izvedena revizija oziroma sprememba postopkov, ki temeljijo na načelih HACCP sistema, glede na spremembe proizvodov / jedi in postopkov, ki se uporabljajo v naši kuhinji. Konkretno: postopki ohlajevanja toplotno obdelanih jedi (primer postopkov ohajevanja toplotno obdelanega mletega mesa za musako) niso bili opredeljeni v veljavnem HACCP načrtu DSO Kamnik in s tem dejavniki tveganja niso bili pod nadzorom, kar je odločilno za varnost živil.
 2. Kakšen ukrep vam je izrekla Inšpekcija za varno hrano?
  Vzpostaviti, izvajati in vzdrževati stalen postopek, ali postopke, ki temeljijo na načelih HACCP sistema.
 3. Kakšen je bil znesek kazni?
  Glede na Zakon o prekrših je bila izrečena globa v najnižji predpisani meri, in sicer: 2000 € za pravno osebo (DSO Kamnik) in 200 € za odgovorno osebo v kuhinji. Ker je bila globa plačana v osmih dneh se je ta znesek prepolovil, torej pravna oseba je plačala 1000 €, odgovorna oseba pa 100 €.
 4. Kako hitro ste ugotovljene nepravilnosti odpravili?
  V zakonitem roku 30 dni, naredili smo nov načrt HACCP sistema, nabavili smo tudi »ohlajevalec« živil. V mesecu novembru 2014 je bil narejen ponovni inšpekcijski pregled in podana ja bila ugotovitev, da smo nepravilnosti ustrezno odpravili.
 5. Ali je bilo zaradi ugotovljenih nepravilnosti morda ogroženo zdravje vaših oskrbovancev?
  Ne.

Iz posredovanih odgovorov lahko razberemo, da v Domu starejših občanov Inšpektorat za zdravo hrano ni ugotovil nepravilnosti, ki bi bile morda povezane z morebitno nečistočo oz. slabimi higienskimi razmerami v kuhinji, kot se ob omembi kršitev, ki jih odkrijejo inšpektorji običajno najprej pomisli, ampak je šlo v bistvu za nekakšen »birokratski« prekršek zaradi neurejene dokumentacije. Če bi rekli po domače, kuhinja in hrana sta bili povsem v redu, le papirji niso bili urejeni.

Skratka, skrb za to, da bi bilo zaradi odkritih nepravilnosti v lanskem letu kakorkoli ogroženo zdravje oskrbovancev Doma starejših občanov Kamnik je odveč, v odgovorih na zastavljena vprašanja, pa je direktorica Marija Rems zapisala tudi, da morebitne nepravilnosti preprečujejo s skrbnim in doslednim izvajanjem HACCP sistema.

Dom starejših občanov v letošnjem letu zaenkrat še ni bil podvržen morebitnemu inšpekcijskemu pregledu.

Na seznamu lani pregledanih javnih prehranskih obratov na Kamniškem so tudi:

 • OŠ Frana Albrehta Kamnik – Podružnična šola Mekinje, kjer je bila ugotovljena manjša nepravilnost zaradi katere sta bili izdani opozorili po  33. čl. ZIN in ZP.
 • OŠ 27. julij Kamnik – prav tako izrečeno opozorili po 33. čl. ZIN in ZP.
 • Zasebni vrtec Zarja – izdano opozorilo  po 33. čl. ZIN.
 • OŠ FA – Podružnična šola Vranja Peč (brez ugotovljenih kršitev in nepravilnosti)
 • več enot Vrtca Antona Medveda (brez ugotovljenih kršitev in nepravilnosti)

 

Opomba: Inšpekcijske podatke o pregledu kuhinj v javnih ustanovah za leto 2014 so, po osmih mesecih pregovarjanj in zahtev, uspeli pridobiti sodelavci portala podcrto.si