Naslovnica / NOVICE / Na skupščini Društva upokojencev Kamnik o uspešnem delovanju v preteklem letu

Na skupščini Društva upokojencev Kamnik o uspešnem delovanju v preteklem letu

Na letni skupščini Društva upokojencev Kamnik v torek 24. marca 2015 je 45 članov skupščine, ki je zastopalo 2974 članov društva razpravljalo o svojem delovanju v preteklem letu. Skupščine so se udeležili tudi številni gosti, med njimi podžupan Igor Žavbi in predstavniki društev upokojencev iz Mengša, Cerkelj, Komende,Trzina, Radomelj, Kranja, Domžal, Motnik–Špitalič in drugi.

Predsednik društva Vinko Polak je uvodoma orisal pestro dejavnost članov društva na področju izletništva, rekreacije, športa, kulture, izobraževanja in ostalih področjih. Pri tem je podčrtal aktivnost športnih sekcij, razgibano dejavnost kulturnih skupin (komisij za kulturo vodi Milenka Brajer) kot so mešani pevski zbor, ljudske pevke Predice, duo Jesenski cvet, igralska skupina Cvetke Marjetke in druge.

Polak je posebej poudaril še tesnejše sodelovanje z okoliški društvi pri organizaciji skupnih akcij.

Miha Prosen, predsednik športne komisije je obrazložil dejavnost 15 športnih sekcij in poudaril, da so lani za dosežke na področju športa in rekreacije podelili 129 medalj in 12 pokalov ter pozval člane društva, da se še aktivneje vključijo v delovanje posameznih sekcij.

O razgibani dejavnosti društva na področju socialnega varstva sta poročali Marjana Berlec, predsednica socialne komisije in Branka Lap, koordinatorica projekta Starejši za starejše, ki v svojem več kot desetletnem delovanju spada med najuspešnejše v PZDU Gorenjske, saj je bilo vanj v teh letih vključenih okrog 2990 občanov. Zelo odmevne pa so tudi prireditve ob srečanjih zakoncev jubilantov, petkovi kulturno zabavni popoldnevi ter srečanja po krajevnih skupnostih.

Za letošnje leto so na skupščini sprejeli obsežen program prireditev, v katerem bo vsak član DU Kamnik našel kaj zase. Program je objavljen tudi na spletni strani DU Kamnik.

F. Svetelj