Naslovnica / Napovedi in obvestila / Natečaj za turistični spominek Motnika

Natečaj za turistični spominek Motnika

Turistično društvo Motnik ponovno razpisuje natečaj za turistični spominek Motnika, s katerim želijo spodbuditi trženje turistične ponudbe, promocijo kraja ter ustvarjanje spominkov, ki bi prepoznavno in izvirno predstavljali območje Motnika.

Na natečaj se lahko prijavijo tako fizične kot tudi pravne osebe, in sicer s spominki, ki prepoznavno in izvirno predstavljajo kulturno, etnološko, zgodovinsko ali geografsko podobo Motnika in jih je možno izdelati v poljubnih količinah za prodajo ter še niso v prodaji doma ali v tujini.

Izdelke, ki bodo do 6. 5. 2018 prispeli na naslov Turistično društvo Motnik, Motnik 33, 1221 Motnik bo ocenjevala komisija Upravnega odbora TD Motnik. V kolikor se bo natečaja udeležila oseba, ki je v sorodu s članom upravnega odbora, bo le ta izločen iz komisije za odločanje o izbiri.

Komisija bo v 15 dneh odločila o izbiri spominka po naslednjih kriterijih:

 • likovno-estetska vrednost spominka,
 • izvirnost spominka,
 • turistično-promocijska vrednost,
 • produkcija in trženje spominka,
 • cenovna dostopnost spominka.

Turistično društvo podeljuje tudi finančne nagrade za spominke, ki bodo izbrani.

 1. nagrada: 50 €
 2. nagrada: 30 €
 3. nagrada: 20 €

Turistično društvo Motnik bo vnaprej dogovorjeno količino spominkov tudi odkupil za nadaljnjo prodajo.

Izdelki naj bodo v zaprti škatli s podatki avtorja spominka:

 • ime in priimek,
 • naslov,
 • telefonska številka /elektronski naslov,
 • ime izdelka (ki ga poimenujete sami),
 • kratka opisna predstavitev izdelka,
 • cena za kos,
 • pripis, v kolikor želite, da vam izdelek vrnemo.

Turistično društvo Motnik želi vsem, ki se bodo udeležili natečaja obilo lepih trenutkov pri izdelavi!