Naslovnica / KULTURA / Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj…
Izsek iz slike kamniškega slikarja Poldeta Miheliča - Preužitkar.

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj…

Kamniška kulturna društva, kulturni ustvarjalci in umetniki se že lep čas sprašujejo, kdaj namerava Občina Kamnik končno objaviti razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v letu 2016.

V zadnjih nekaj letih je bil razpis za sofinanciranje kulturnih projektov običajno objavljen sredi meseca februarja, letos pa je pred vrati maj, o občinskem javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v letu 2016, pa še vedno ni ne duha, ne sluha.

Deloma bi zamudo morda lahko pripisali tudi spremembam pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik, katerega obravnavo je predlagatelj uvrstil šele na aprilsko sejo Sveta občine Kamnik. Le-ta je spremembe omenjenega pravilnika sprejel in potrdil na zadnji, 13. seji, ampak tudi od seje je minilo že kar nekaj časa, kulturnega razpisa pa še vedno ni, četudi so se kamniški kulturni ustvarjalci nadejali, da bo, kot bi bilo utemeljeno in smiselno pričakovati, objavljen takoj po potrditvi novega pravilnika.

Iz zavlačevanja pri objavi letošnjega kulturnega razpisa bi bilo morda lahko razbrati tudi mačehovski , ali celo podcenjujoč odnos, ki ga na Občini Kamnik gojijo do kamniških kulturnih društev in ustvarjalcev. Zadeva namreč ni povsem nedolžna, kot se to morda zdi komu na občini, saj letošnje občinsko mečkanje z razpisom nekaterim društvom in posameznikom že povzroča težave pri izvedbi ter načrtovanju projektov in  dejavnosti, katerih realizacija je v dobršni meri povezana tudi z višino morebitnih sredstev, ki jih bodo društva in posamezniki uspeli pridobiti na občinskem razpisu. Kulturnih društev in ustvarjalcev, katerih delovanje je deloma, ali celo povsem odvisno od »radodarnosti« Občine Kamnik, pa je precej.

Če primerjamo kamniško kulturo s športom in športnimi dejavnostmi, lahko ugotovimo, da je kultura v Kamniku nedvomno v precej podrejenem položaju. Za sofinanciranja športa in športnih dejavnosti se bo namreč letos v občini namenilo 260.292 EUR, medtem ko je za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v letu 2016, namenjenih vsega 91.000 EUR. Pa da ne bo kake pomote. Primerjava sofinanciranja kulture in športa na noben način ni namenjena temu, da bi kakemu občinskemu odločevalcu padlo na pamet, da bi jemal sredstva športu in jih preusmerjal v kulturo, ali kam drugam. Nikakor ne, kajti kamniškim športnikom in športnicam bi za njihovo delovanje zagotovo prišel prav še kak izdaten evro več, glede na rezultate bi si to nedvomno tudi zaslužili. S tokratno primerjavo želimo zgolj ponazoriti, kako različno oz. neenakovredno obravnavajo posamezna področja na Občini Kamnik.

Naj kot zanimivo primerjavo dodamo še to, da na Občini Kamnik vsako leto namenjajo 85.000 EUR za dotacije političnim strankam ter okrog 100.000 EUR za sejnine svetnikov in svetnic, ki jim, razen sejnine, pripada še 90 EUR mesečno za stroške. Najbrž še se spomnite, da se temu, kljub konkretnemu predlogu svetnika Dušana Papeža in njegove svetniške skupine, preostali temu niso hoteli ne odpovedati, niti pristati na zmanjšanje. Iz tega bi morda lahko potegnili sklep, da se imajo kamniški politiki in svetniki povečini, razen redkih, svetlih izjem, za pomembnejše in za finančne podpore vrednejše od vseh kamniških kulturnikov skupaj.

Sodeč po dobrodošli novosti, ki so jo letos uvedli na Občini Kamnik, gre pričakovati, da kulturnega razpisa še lep čas ne bo na spregled. Pristojni morajo namreč, če bodo sledili dobremu lastnemu zgledu, najprej, kot so to storili v času športnega razpisa, izvesti tudi Posvet na temo javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v letu 2016, kar bi bilo zagotovo marsikateremu kulturnemu društvu, ki se namerava potegovati za sredstva, v precejšnjo pomoč, vendar morebitne najave omenjenega posveta zaenkrat še nismo zasledili nikjer.

V čakanju na kamniškega občinskega Godota, ki pripravlja razpis, pa si kamniški kulturni ustvarjalci lahko zgolj požvižgavajo in prepevajo: »Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj…«