Naslovnica / NOVICE / Nekaj malega o Dnevnem Centru

Nekaj malega o Dnevnem Centru

Lani septembra je vrata odprl Dnevni center gibalno oviranih. Nastal je na predlog in pobudo Društva staršev otrok s posebnimi potrebami s podporo Občine Kamnik.  Nahaja na Usnjarski 9 v Kamniku (nekdanji Alprem).  Uporabniki Centra so mlajše intelektualno razvite in gibalno ovirane osebe po končanem izobraževanju, je pa Dnevni center namenjen vsem gibalno oviranim iz Občine Kamnik v okviru prostorskih in kadrovskih zmožnosti.

Preko projektov, delavnic in ostalih aktivnosti se v Centru zasleduje cilje kot so:

  • omogočiti socialno vključenost invalidnih oseb in njihovo vključevanje v ožje in širše lokalno okolje
  • omogočiti kakovosten in aktiven način preživljanja časa invalidnih oseb
  • pomoč pri ohranjanju in pridobivanju spretnosti in znanj ter učenju
  • krepitev pozitivne samopodobe uporabnikov in zadovoljstva, občutka varnosti in sprejetosti
  • razvijanje ustrezne socialne mreže in ohranjanje že obstoječe
  • omogočati soodločanje uporabnikov v programu in vključevanje uporabnikov pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa
  • povezovanje s sorodnimi programi in organizacijami
  • preprečevanje diskriminacije do invalidnih ljudi …

Naj izpostavimo, da uporabniki so-oblikujejo programe. Za realizacijo njihovih želja se v Centru maksimalno angažiramo.  Običajen delovni dan se začne s sprejemom in pogovori, ki se nadaljuje v zajtrk in kasneje v kratke pogovore ob pitje čaja ali kave. Na podlagi tedenskih planov nadaljujemo s kakšno od delavnic oz aktivnostjo s katerimi zasledujemo zgoraj navedene cilje. Kosilo sledi po 12 uri. Po kosilu  je počitek in/ali pogovori. Kdor ima dovolj energije, nadaljuje s kakšno od delavnic.

Sprehodi so redna tedenska dejavnost. Raziskujemo Kamnik in ga vključujemo v naše projekte. Na Zapricah smo ”podedovali”  vrtiček, ki nam ga je v varovanje zaupala Občina. Ob lepem vremenu si tam nabiramo moči za naporne podvige. Redno nas obiskujejo Kamničani, mi pa tudi radi gremo kam na obisk,  zato prostora za dolgočasje ni. Vsak mesec si vzamemo čas za daljše potovanje, ki je zaradi naših ovir kar velik podvig. Eden od podvigov nam je uspel v maju in sicer smo ”zavzeli” Izolo.

Smo strokovno podprti z rednimi supervizijami. Za našo kondicijo poskrbi fizioterapevtka, ki nas obišče večkrat mesečno, sami pa naučene vaje ponavljamo večkrat na teden….Strokovnjaki nas torej redno spremljajo.  Spremljevalci se strokovno izpopolnjujemo, naša prizadevanja pa so vedno usmerjena v koristi uporabnikov. Načrti za naprej seveda obstajajo, ena od vizij  je 24 urna oskrba uporabnikov…

V kolikor imate v svoji sredini gibalno ovirane ljudi, bi bili v Centru veseli obiska. Spoznali bi se in preko individualnih programov proučili možnosti za vključitev v Dnevni center.

Z veseljem vas pričakujemo!

Roman Dobovšek