Naslovnica / NOVICE / Nekatere pri “divjem” parkiranju v središču mesta preganjajo, drugih pa ne

Nekatere pri “divjem” parkiranju v središču mesta preganjajo, drugih pa ne

S parkiranjem v središču Kamnika je precej težav, ampak pravila igre očitno kljub temu niso enaka za vse. Nekatere občane, ki parkirajo na javnih površinah, izpred njihovih lokalov in stanovanjskih hiš preganjajo, drugih pa spet ne.

Občina Kamnik v zadnjem času več pozornosti namenja urejanju parkirnih režimov na Glavnem trgu in v središču mesta, kar med posameznimi občani povzroča precej razburjenja, še posebej zaradi tega, ker merila očitno niso enotna, pravila igre pa niso enaka za vse.

Kot so nas obvestili bralci portala, se s tovrstno problematiko “divjega parkiranja” soočajo tudi lastniki lokalov na trgu pri Albrehtovi hiši oz. pred objektom na Glavnem trgu 21, kjer obstoječa prometna signalizacija dopušča zgolj dostop za dostavo, vendar je na omenjenem prostoru vsakodnevno moč opaziti stalno parkirana vozila, ki pa naj bi jih občinski redarji, po informacijah, ki so nam bile posredovane, ne preganjajo oz. ne sankcionirajo, zaradi česar imajo stranke, ki obiskujejo tamkajšnje poslovne lokale, težave z dostopom, za nameček pa v zimskem času dodatne težave povzroča tudi nakopičen sneg, ki onemogočen dostop gibalno oviranim osebam.

V zvezi s to problematiko so se nekateri lastniki lokalov že obrnili na Občino Kamnik ter jo pozvali, da se prometni režim na tem mestu uredi, bodisi z odstranitvijo, bodisi z dopolnitvijo prometnega znaka, ki bi omogočalo zgolj kratkotrajno parkiranje v trajanju 30 minut,  oziroma na način, da bodo pogoji parkiranja pred stavbo Glavni trg 21 enaki za vse.

Ker občani na pobudo zaenkrat še niso prejeli nikakršnega odgovora, smo Občino Kamnik zaprosili za informacijo, na kakšen način namerava Občina Kamnik prometni oz. parkirni režim pred stavbo na Glavnem trgu 21 urediti v prihodnje.

Z Občine Kamnik so nam posredovali odgovor, ki se glasi:

“Na lokaciji Glavni trg 21 je v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. list RS, št. 99/15 in 46/17) postavljen prometni znak št. 2202 »prepovedan promet v obeh straneh« z dopolnilno tablo »dovoljeno za dostavo«. Komisija za tehnično urejanje prometa Občine Kamnik bo na naslednji seji, ki bo predvidoma 2. 3. 2018, obravnavala pobudo za spremembo prometne signalizacije, in sicer naj bi se v prihodnje prometni režim določil tako, kot že velja na Samostanski ulici, Trgu svobode in Prešernovi ulici (dovoljeno za dostavo 30 minut, čas prihoda potrebno označiti s parkirno uro).”