Naslovnica / NOVICE / Nočni hrup tovornega železniškega prometa budi stanovalce

Nočni hrup tovornega železniškega prometa budi stanovalce

Občane, ki živijo v bližini nekdanje smodnišnice in železniške postaje Kamnik – Graben, ponoči občasno moti hrup, ki ga povzroča tovorni železniški promet. Slovenske železnice so s problematiko seznanjene ter obljubljajo, da bodo poskusili dovoz in odvoz vagonov urediti v popoldanskem času, prizadete občane pa vabijo tudi na sestanek.

Pred časom se je na nas obrnila bralka našega portala, ki je v svojem sporočilu zapisala, da z družino živi v bližini bivše smodnišnice, kjer je celo stanovanjsko naselje, tamkajšnje prebivalce pa moti nočni hrup, ki je povezan s tovornim železniškim prometom. Tovrsten hrup je bil pred leti sicer nekaj običajnega, vendar je bilo zdaj že kar nekaj let mirno, oz. se je pojavil zgolj občasno, pred tedni pa se je nočni hrup močno povečal.

Zbujanje zaradi nočnega hrupa

“Z družino živimo v bližini bivše smodnišnice, tu je celo stanovanjsko naselje. Pred nekaj tedni se je ponovno začel nočni hrup (nekaj let ga nismo slišali oziroma le občasno): tovorni vlak sredi noči  pripelje mimo Fužin, ko se bliža cilju (mimo blokov na Fužinah) vlak običajno zavira (kar spremlja glasno “škripanje”), ki običajno zadošča, da se vsi zbudimo. Nadaljuje se s piski na piščalke in/ali z glasnimi žvižgi/kriki (sredi noči, pod našimi okni). Potem je nekaj časa mirno in že se začne pot nazaj in postopek se ponovi. Prejšnji teden se je to dogajalo vsak delovni dan (oz. bolje rečeno, vsako noč). Ta teden kaže enako (včeraj, z nedelje na ponedeljek zjutraj, sem preverila in ura je kazala 2.35 ponoči).«

Ob tem je prebivalka Fužin še z razumevanjem zapisala: »Vem, da je kamniška proga tekom dneva ob delovnikih precej obremenjena, vendar res ne razumem, da je potrebno sredi noči povzročati  hrup, ki budi okoliške prebivalce.” ter hkrati vprašala: “Kaj za prevoz tovora ni mogoče najti bolj primernega termina? Kaj ne velja, da je v naselju tišina med 22.00 uro in 6.00 uro zjutraj? Vse to so vprašanja, ki si jih ponovno zastavljamo, ko se, zdaj že kar redno, nehote zbujam sredi noči.”

zeleznica graben 5

Pojasnilo Slovenskih železnic

Ker verjamemo, da je problematika nočnega hrupa za prebivalce Tunjiške in Fužin precej moteča, smo za pojasnilo v zvezi z nočnim hrupom zaprosili Slovenske železnice, ki so s problematiko nočnega hrupa seznanjene, v svojem sporočilu pa je Mateja Živoder, predstavnica za stike z mediji Slovenskih železnic, zapisala:

»Stanovanjska območja, ki mejijo na prometno infrastrukturo, industrijske obrate in trgovsko-poslovne centre, so bistveno bolj obremenjena s hrupom, hrup pa je moteč dejavnik, ki dokazano vpliva na zdravje ljudi in s tem tudi na kakovost bivanja. Tega se Slovenske železnice, kot upravljalec vira hrupa, dobro zavedamo. Veljavna zakonodaja v RS ureja ocenjevanje, upravljanje okoljskega hrupa ter največje dopustne ravni hrupa. Običajno nastopijo težave zaradi motečega hrupa takrat, ko je na določenem strnjenem območju več različnih povzročiteljev hrupa.

Družba SŽ-Infrastruktura, d. o. o., ki je del skupine Slovenskih železnic, je kot upravljavec javne železniške infrastrukture (JŽI) tudi upravljavec vira hrupa. Skladno s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje so bile leta 2012 s strani zunanjega pooblaščenega izvajalca opravljene meritve hrupa (obratovalni monitoring hrupa) na glavnih železniških progah v RS. Na podlagi teh podatkov je pristojno ministrstvo za okolje izdelalo Strateško karto hrupa v RS. Upravljalec JŽI od resornega ministrstva za namen aktivnega zmanjševanja hrupa, ki nastaja na JŽI, nima odobrenih finančnih sredstev, temveč je to v domeni Direkcije RS za infrastrukturo.

S problematiko hrupa na območju nekdanje smodnišnice v Kamniku smo seznanjeni. Da bi zmanjšali hrup v nočnem času, smo pripravili novo organizacijo dovoza in odvoza tovornih vagonov na omenjeno območje tako, da bodo dovozi in odvozi vagonov potekali v popoldanskem času. Nova organizacija bo uveljavljena v najkrajšem možnem času.«

zeleznica graben 2

Vabilo na sestanek

Razen pojasnila in obljube o reorganizaciji tovornega železniškega prometa na gosto poseljenem območju Fužin in Tunjiške, ki utegne že v kratkem zmanjšati problematiko nočnega hrupa, je Mateja Živoder v imenu Slovenskih železnic vsem prizadetim občanom podala tudi povabilo na skupni sestanek, na katerem bi se lahko pogovorili o problematiki nočnega hrupa in skupaj našli sprejemljivo rešitev.

Zainteresirani krajani, ki bi se želeli udeležiti sestanka glede problematike nočnega hrupa s predstavniki Slovenskih železnic, se lahko obrnejo na kontaktno osebo:

Mateja Živoder
Marketing in odnosi z javnostjo
Slovenske železnice, d.o.o.
Kolodvorska 11
1506 Ljubljana, Slovenija

Tel.:  +386 1 29 14 193
Fax:  +386 1 29 14 800

X