Naslovnica / NOVICE / Nova ‘mati prednica’ Javnega zavoda Mekinjski samostan naj bi postala Irena Gajšek
Irena Gajšek - Foto: Steklarna Hrastnik

Nova ‘mati prednica’ Javnega zavoda Mekinjski samostan naj bi postala Irena Gajšek

Posebna komisija Občine Kamnik, ki je s skupaj s člani Sveta zavoda Mekinjski samostan vodila postopek izbire novega direktorja oz. direktorice omenjenega zavoda, je izmed 17. prispelih prijav kandidatk in kandidatov, ki so se prijavili na razpis, kot najustreznejšo izbrala Ireno Gajšek iz Radomelj, njeno imenovanje pa mora potrditi še Občinski svet Občine Kamnik.

Kot smo poročali že pred časom, se je na javni razpis za delovno mesto direktorja oz. direktorice Javnega zavoda Mekinjski samostan, ki je bil objavljen sredi novembra, prijavilo 17. kandidatov in kandidatk, vendar je bilo veliko število prejetih prijav, zaradi pogojev razpisa, ki je pogojeval izključno družboslovno izobrazbo, izločenih že ob samem odpiranju vlog.

Posebna komisija Občine Kamnik je med preostalimi prijavami, ki so izpolnjevale pogoje, vseeno uspela najti in izbrati kandidatko, in sicer Ireno Gajšek iz Radomelj, ki sta ji pozitivno mnenje že podala tudi Svet Javnega zavoda Mekinjski samostan ter Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Kamnik.

Za nastop petletnega mandata direktorice mekinjskega samostana, ki naj bi ga Irena Gajšek, kot izbrana kandidatka nastopila 1. marca 2020, pa morajo njeno imenovanje na seji Občinskega sveta potrditi le še svetniki in svetnice.

Na podlagi česa se bodo svetnice in svetniki lahko odločali o njenem imenovanju, pa je precejšnja uganka, saj je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v obrazložitvi predloga sklepa, da se za direktorico Javnega zavoda Mekinjski samostana, z dnem 1. 3. 2020 imenuje Ireno Gajšek, brez podrobnejših pojasnil in brez predstavitve same kandidatke ter njenega programa, zapisala zgolj:

»Občinski svet Občine Kamnik je sprejel zgoraj navedeno odločitev na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je na 9. seji, 27. 1. 2020, obravnavala predlog župana, pozitivno mnenje Sveta Javnega zavoda Mekinjski samostan, pripadajočo dokumentacijo in predstavitev kandidatke za direktorico Javnega zavoda Mekinjski samostan, iz česar izhaja, da ima Irena Gajšek ustrezne kompetence za opravljanje navedene funkcije.«

Kot je moč razbrati iz javno dostopnih podatkov na spletu, je Irena Gajšek magistrica ekonomije,ki trenutno zaključuje mandat direktorice invalidskega podjetja Steklarne Hrastnik GLASHUTA, d.o.o., sodeč po podatkih, ki jih je moč najti iz različnih medijev ter njenega profila na spletni platformi Linkedin, pa govori več svetovnih jezikov, izkušnje z dejavnostjo invalidskih podjetij ter razvojem blagovnih znamk pa si je pred tem pridobivala tudi na dvorcu Trebnik oz. v Mercatorju.

Do imenovanja nove direktorice Javnega zavoda Mekinjski samostan bo omenjeni zavod še naprej vodil vršilec dolžnosti Boris Ravbar, ki mu bo v ta namen za še en mesec podaljšan začasni mandat.