Naslovnica / NOVICE / Nove OŠ Frana Albrehta ne bo gradilo kamniško gradbeno podjetje

Nove OŠ Frana Albrehta ne bo gradilo kamniško gradbeno podjetje

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja SGP GRADITELJ, d.d., Maistrova ulica 7, Kamnik, zoper ravnanje Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik objavila sklep št. 018-101/2021-10 in zavrnila zahtevek za revizijo podjetja SGP GRADITELJ, d. d. kot neutemeljen, prav tako pa je je zavrnila zahtevek za povrnitev stroškov pravnega varstva neizbranemu podjetju SGP GRADITELJ, d. d., Maistrova ulica 7, Kamnik.

Občina Kamnik bo po tej odločitvi Državne revizijske komisije nadaljevala s postopki in v najkrajšem možnem času z izbranim ponudnikom pristopila k podpisu pogodbe o izvedbi del ter s tem k začetku težko pričakovane izgradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik.

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenija pa je bilo v preteklem tednu za obnove šol in vrtcev zagotovljenih dodatnih 73.000.000 evrov, in sicer bodo do sredstev upravičene vse občine, ki so na spomladanskem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oddale popolne vloge za nepovratna sredstva. S tem bo Občina Kamnik upravičena do 2.348.677 evrov nepovratnih sredstev.

Vir in fotografije: Občina Kamnik