Naslovnica / ŠPORT / Novi predsednik Športne zveze Kamnik je Dušan Papež

Novi predsednik Športne zveze Kamnik je Dušan Papež

Na volilni Skupščini Športne zveze Kamnik so za prihodnja štiri leta izvolili novo vodstvo. Za predsednika so predstavniki športnih društev, s tajnim glasovanjem, soglasno izvolili Dušana Papeža.

Od zadnje volilne Skupščine ŠZ Kamnik je minilo štiri leta zato so predstavniki kamniških športnih društev in klubov izvolili novo vodstvo. Za predsednika so, s tajnim glasovanjem soglasno izvolili velikega ljubitelja in dolgoletnega podpornika Dušana Papeža, presednika Kluba gorskih tekačev Papež, kluba, ki je najuspešnješi tovrstni klub v Sloveniji in bo prihodnje leto organiziral tudi Evropsko prvenstvo v gorskih tekih.

Iz zapisa, ki ga je objavila Športna zveza Kamnik, je Dušan papež povedal, da se bo kot predsednik zavzemal predvsem za:

  • za povišanje sredstva na področju športnih programov društev;
  • za pridobitev pokritega olimpijskega bazena
  • za celovito prenovo športne dvorane Kamnik
  • za sprejem Dolgoročnega programa športa v občini Kamnik, s čimer bomo jasno določili smer razvoja športa in rekreacije ter vlaganja v športno infrastrukturo;
  • za zagotovitev sredstev za osnovno delovanje ŠZ Kamnik;
  • za okrepitev sodelovanje z Občino in Javnim zavodom za turizem in šport ter vzpostavitev stalnega kontakta s klubi in društvi;
  • za spodbujanje razvoja športnega turizma v občini.

Glede na to, da Dušan Papež velja za človeka, ki ne mlati prazne slame, na njegovo besedo pa se je moč zanesti, lahko verjamemo, da bo, kot novi predsednik Športne zveze Kamnik storil vse, da čim več izmed zastavljenih ciljev tudi uresniči.

Novemu predsednik in članom drugih organov ŠZ Kamnik iskreno čestitamo in jim želimo dobro in uspešno delo brez prevelikih težav in ovir.

X