Naslovnica / POUDARJENO / O zdravnikih, čakalnih dobah in zagotavljanju zdravstvene oskrbe za občane Kamnika

O zdravnikih, čakalnih dobah in zagotavljanju zdravstvene oskrbe za občane Kamnika

Občinska svetnica Natalija Berlec (SDS) je občinski upravi Občine Kamnik zastavila več vprašanj, ki se nanašajo na zagotavljanje zdravstvene oskrbe na območju občine Kamnik, odgovore pa je podal Sašo Rebolj, direktor Zdravstvenega doma Kamnik.

V začetku letošnjega leta je ZD Kamnik ostal brez ortodonta. Za dokončanje že začetih terapij je z nekdanjo zaposleno sklenjena pogodba, vse ostale paciente pa prevzema zunanji izvajalec.

V Sloveniji že dolgo vlada pomanjkanje zdravnikov, zlasti specialistov družinske medicine, vse več ljudi se oglaša, da nimajo osebnega zdravnika, ženske izbranega ginekologa, pomanjkanje pediatrov,… Vse več je pozivov o preobremenjenosti zdravnikov in zdravniškega osebja. Zdravstveni domovi imajo stalne razpise, a zdravnikov preprosto ni. Veliko zdravnikov pa odhaja med zasebnike in koncesionarje.

Občina Kamnik šteje skoraj 30.000 prebivalcev in glede na demografsko strukturo sodi med mlade občine, saj je prebivalstvo relativno mlajše kot je povprečje v Sloveniji.

Zanima me, kako je poskrbljeno za občane Kamnika na področju zagotavljanja zdravstvene oskrbe? Koliko občanov ima izbranega osebnega zdravnika oziroma, koliko jih nima, in ali so morebiti znani tudi vzroki za to. Ali ima ZD Kamnik zadostno število pediatrov, saj se povečuje število mladih družin.

Za primerjavo upada ali porasta v zagotavljanju zdravniške oskrbe me zanima, koliko pregledov je bilo opravljenih v času epidemije, v primerjavi z letom ali dve prej in koliko pregledov je bilo opravljenih v prvih petih mesecih tega leta. Kakšno je bilo kadrovsko stanje oziroma zapolnitev delovnih mest pred epidemijo, med epidemijo in kakšno je trenutno stanje na tem področju. Kako je s programi s katerimi razpolaga ZD Kamnik, katere oskrbe potrebujemo, po čem oziroma katerem zdravniku povprašujejo občani Kamnika? Kolikšno število pacientov oskrbujejo posamezni programi? Ali se ZD Kamnik sooča s prostorsko stisko? In nenazadnje, kakšne so čakalne vrste v ZD Kamnik.

Verjamem, da ZD Kamnik zagotavlja nemoteno oskrbo slehernemu pacientu, pa vendarle, ali oziroma koliko časa bo ZD Kamnik glede na število prebivalstva še kos svoji nalogi, da občanom Kamnika ne bo potrebno iskati osebnega zdravnika ali pediatra v drugih občinah.

Odgovor je pripravil Sašo REBOLJ, dr. med., spec. druž. med., direktor Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik:
 1. Opravljena realizacija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) izražena v količnikih in točkah v ambulantah družinske medicine, otroško šolskem dispanzerju in zobozdravstvu znaša (ostalih podatkov v tako kratkem času ni bilo mogoče pripraviti):
  • Ambulante družinske medicine so v času pred epidemijo v obdobju od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2020 opravile 300.440 količnikov oz. 21.460/mesec; v času med epidemijo v obdobju od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2021 opravile 305.423 količnikov oz. 20.362/mesec; v času po epidemiji v obdobju od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021 opravile 154.817 količnikov oz. 22.117/mesec; v zadnjih petih mesecih oz. v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 5. 2022 opravile 146.335 količnikov oz. 29.267/mesec.

Program splošnih/družinskih ambulant se izvaja v obsegu 11,31 tima (tim je določen s standardom ZZZS in obsega enega zdravnika specialista, medicinsko sestro in ostalo zdravstveno osebje).

 • Otroško šolski dispanzer je v času pred epidemijo v obdobju od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2020 opravil 182.450 količnikov oz.13.032/mesec; v času med epidemijo v obdobju od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2021 opravil 151.519 količnikov oz. 10.101/mesec; v času po epidemiji v obdobju od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021 opravil 83.575 količnikov oz. 11.939/mesec; v zadnjih petih mesecih oz. v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 5. 2022 opravil

72.027 količnikov oz. 14.405/mesec.

Program otroško šolskega dispanzerja se izvaja v obsegu 4 timov (tim je določen s standardom ZZZS in obsega enega zdravnika specialista, medicinsko sestro in ostalo zdravstveno osebje).

 • Zobozdravstvo za odrasle je v času pred epidemijo v obdobju od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2020 opravilo 293.544 točk oz. 20.967/mesec; v času med epidemijo v obdobju od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2021 opravilo 205.027 točk oz. 13.668/mesec; v času po epidemiji v obdobju od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021 opravilo 115.347 točk oz. 16.478/mesec; v zadnjih petih mesecih oz. v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 5. 2022 opravilo 93.262 točk oz. 18.652/mesec.

Program zobozdravstva za odrasle se izvaja v obsegu 5,92 tima (tim je določen s standardom ZZZS in obsega enega zobozdravnika, zobnega asistenta in zobotehnika ter ostalo zdravstveno osebje).

 • Zobozdravstvo za otroke in mladino je v času pred epidemijo v obdobju od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2020 opravilo 192.335 točk oz. 13.738/mesec; v času med epidemijo v obdobju od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2021 opravilo 172.941 točk oz. 11.529/mesec; v času po epidemiji v obdobju od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021 opravilo 81.412 točk oz. 11.630/mesec; v zadnjih petih mesecih oz. v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 5. 2022 opravilo 68.748 točk oz. 13.750/mesec.

Program zobozdravstva za otroke in mladino se izvaja v obsegu 4,34 tima (tim je določen s standardom ZZZS in obsega enega zobozdravnika, zobnega asistenta in ostalo zdravstveno osebje).

 1. Število opredeljenih oseb po stanju na dan 31. 5. 2022 znaša (vir ZZZS):
  • v ambulantah družinske medicine, kjer storitve izvaja 11,31 timov, je opredeljenih 20.395 oseb,
  • v otroško šolskem dispanzerju, kjer se izvaja kurativa in preventiva v obsegu 4,0 tima, je opredeljenih 6.026 oseb,
  • v zobozdravstvu za odrasle, kjer storitve izvaja 5,92 tima, je opredeljenih 9.481 oseb,
  • v zobozdravstvu za otroke in mladino, kjer storitve izvaja 4,34 tima, je opredeljenih 5.976 oseb, k številu opredeljenih pa je potrebno prišteti še približno 1.000 trenutno še ne opredeljenih od dr. Cvetko Mance, skupaj torej 6.976.
 2. Čakalne dobe po stanju na dan 19. 5. 2022 in za RTG po stanju na dan 8. 6. 2022 so razvidne iz priloge temu odgovoru.
 3. Kadri: v času pred epidemijo in v času epidemije kadrovskih sprememb, ki so vezani na izvedbo zdravstvenih programov, ni bilo, vse odhode smo nadomestili.

V decembru 2021 smo pridobili dodatni program, in sicer eno ambulanto družinske medicine, kjer smo na novo zaposlili zdravnico specialistko družinske medicine.

Pacienti si po trenutno veljavnih predpisih lahko izberejo osebnega zdravnika, pediatra, ginekologa kjerkoli v državi in so v enakem položaju kot prebivalci domačih občin. Ker je preko 100.000 prebivalcev države brez osebnega zdravnika, izberejo pa si ga lahko kjerkoli, je ocena, koliko jih posamezna občina še potrebuje, nemogoča. Enako velja za specialistične dejavnosti.

ZD Kamnik se sooča s precejšnjo prostorsko stisko, težava je v reševanju, del problematike bo izboljšal projekt, za katerega imamo že gradbeno dovoljenje in lastna finančna sredstva, čakamo pa na sejo občinskega sveta, da bomo lahko pričeli z izvedbo del z razpisom zanjo.

Čakalne dobe na dan 19.5.2022 (za RTG na dan 8.6.2022)

 1. Dispanzer za ženske

Čakalna doba v dnevih za gin. Katarino Kolar Kurent, dr. med., spec. :

 • Redno: 90 – 120 dni
 • Hitro: 45 dni
 • Zelo hitro: 14 dni

Čakalna doba v dnevih za gin. Majo Merkun, dr. med., spec. :

 • Redno: 90 – 120 dni
 • Hitro: 45 dni
 • Zelo hitro: 14 dni

Čakalna doba v dnevih za gin. Tamaro Goslar Žiberna, dr. med., spec. :

 • Redno: 90 – 120 dni
 • Hitro: 45 dni
 • Zelo hitro: 14 dni
 1. Fizioterapija:

Čakalna doba – fizioterapevtska obravnava:

 • Redno: 166 dni
 • Hitro: 74 dni
 • Zelo hitro: 43  dni

Čakalna doba – specialna fizioterapevtska obravnava – nevrofizioterapija otrok:

 • Redno: 1 dan
 • Hitro: 1 dan
 • Zelo hitro: 1 dan
 1. Ambulanta za diabetike:

Čakalna doba za 1. pregled v spec.  amb. dr. Plavc Jana, dr. med., spec.:

 • Redno: 27  dni
 • Hitro: 27 dni
 • Zelo hitro: 7  dni

Čakalna doba za 1. pregled v spec. amb. dr. Schwarzbartl Tjaša, dr.med., spec.:

 • Redno: 27 dni
 • Hitro: 27 dni
 • Zelo hitro: 7 dni
 1. Ultrazvok:

Čakalna doba (ultrazvočna diagnostika):

UZ abdomna:

 • Redno: 39 dni   Hitro:           25 dni
 • Zelo hitro:

UZ skrotuma:

 • Redno: 67 dni
 • Hitro: 42 dni
 • Zelo hitro: 11  dni
 1. Ortodontija:

Čakalna doba v dnevih za 1. pregled

 • Redno: 1658 dni
 • Hitro: 1383 dni
 • Zelo hitro: 1079 dni

Čakalna doba v dnevih za zdravljenje z aparatom

 • Redno: 1225
 • Hitro: 1050
 • Zelo hitro: 0
 1. Zobozdravstvo za odrasle:

Ina Križ Schweiger, dr. dent. med.
Čakalna doba v dnevih:zdravljenje:  1205 dni, protetika: 1062 dni

Jurij Černe, dr. dent. med.
Čakalna doba v dnevih:zdravljenje: 337 dni, protetika: 332 dni

Sabina Drnovšek Vrhovšek, dr. dent. med.
Čakalna doba v dnevih:zdravljenje: 573 dni, protetika: 975 dni

Kenan Softić, dr. dent. med., Gahona Gliha Dora Elisa, dr. dent. med.
Čakalna doba v dnevih:zdravljenje: 1156 dni, protetika: 533 dni

Katarina Grilj, dr. dent. med.
Čakalna doba v dnevih: zdravljenje: 1113 dni, protetika: 199 dni

Katarina Kavčič, dr. dent. med.
Čakalna doba v dnevih:zdravljenje: 964 dni, protetika: 211 dni

 1. Dispanzer za klinično psihologijo:

Mateja Naglič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

Čakalna doba za 1. pregled v dnevih:

 • Redno: 1504  dni
 • Hitro: 744 dni
 • Zelo hitro: 258  dni
 1. Dispanzer za mentalno zdravje – logoped:

Trenutno ambulanta nima izvajalca, zato se storitve ne izvajajo.

 1. Rentgen:

–     priloga – ČD na dan 8.6.2022

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve