Naslovnica / NOVICE / Ob cesti v Srednji vasi je pognala ambrozija

Ob cesti v Srednji vasi je pognala ambrozija

V Srednji vasi so se gradbena dela na cesti in pločnikih, ki so trajala kar predolgo, pred časom sicer že končala, vse pa kaže, da so gradbeniki za seboj nehote pustili tudi prav nič zaželene invazivne in močno alergene »rožice«.

Naša bralka oz. prebivalka Srednje vasi nas je opozorila, da je med sprehodom po pločniku, ki vodi od Srednje vasi proti tamkajšnji trgovini, opazila, da so ob cesti oz. pločniku, kjer so še nedavno tega brneli gradbeni stroji, razen na novo posajene trave, pognale tudi številne nezaželene invazivne rastline, med katerimi je, sodeč po zaenkrat še mladih poganjkih, moč najti tudi hudo alergeno ambrozijo.

Da je njena zaskrbljenost povsem na mestu, smo se na kraju prepričali tudi sami, saj je na več mestih ob cesti in pločniku, poleg še nekaterih drugih tujerodnih invazivnih rastlin, dejansko moč opaziti tudi številne poganjke ambrozije, ki je škodljiva in močno alergena rastlina, njeno zatiranje pa je, na podlagi uredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, obvezno za vse lastnike zemljišč, in sicer od začetka njene rastne dobe.

Odredba zatiranje škodljivih rastlin, vključno z ambrozijo, sicer res nalaga posameznim lastnikom zemljišč, ki pa za pojav le-teh največkrat niso krivi sami, saj je na njihova zemljišča največkrat prinešena tekom različnih zemeljskih oz. gradbenih del.

Ker se nevarna in hudo alergena ambrozija, skupaj z še nekaterimi drugimi, vendar nič manj invazivnimi in nezaželenimi vrstami, največkrat pojavlja prav na gradbiščih, kamor se, kot nezaželeni slepi potnik, običajno pritihotapi z nezadostno očiščeno oz. razkuženo gradbeno mehanizacijo, različnih gradbišč pa je bila na območju cele kamniške občine v preteklih letih kar precej, najbrž ne bi bilo prav nič narobe, če bi Občina Kamnik še pravočasno poskrbela za preventivni pregled vseh nedavnih gradbišč ter sprejela ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih in nevarnih rastlin, še preden se le-te razmnožijo in razrastejo prek vsake mere, obenem pa občanom oz. lastnikom zemljišč, na katera so bile invazivne rastline prinešene tekom del, ki jih je izvedla Občina Kamnik, ponudila tudi strokovno ali materialno pomoč njihovem odstranjevanju.

 

Najbrž pa prav tako ne bi bilo nič narobe, če bi Občina Kamnik od izvajalcev najrazličnejših zemeljskih in gradbenih del, še posebej tistih, ki prihajajo iz drugih krajev, pred podpisom pogodbe oz. začetkom del zahtevala tudi zagotovilo, da bodo na kamniška gradbišča pripeljali izključno očiščeno oz. ustrezno razkuženo gradbeno mehanizacijo.