Naslovnica / NOVICE / Ob stoletnici se Društvo GRS Kamnik seli pod svojo streho

Ob stoletnici se Društvo GRS Kamnik seli pod svojo streho

Društvo Gorska reševalna služba Kamnik je danes v svojih novih prostorih, ki se nahajajo ob koncu zidu nekdanje smodnišnice predstavilo nov objekt, opisalo svoje delovanje v preteklosti, napovedalo prihajajoča srečanja in strokovne vaje ter razkrilo bližnje načrte in vizije.

Društvo GRS Kamnik je bilo ustanovljeno na pobudo Slovenskega planinskega društva leta 1922, ko je gorski vodnik France Erjavšek zbral kopico fantov, ki so bili sposobni reševanja v gorah ter tako z njimi ustanovil Rešilno postajo, ki je spadala pod Kamniško podružnico SPD. Načelnik postaje je bil Maks Koželj, prvi reševalci v Kamniku so bili štirje bratje Erjavšek.

Kasneje je Rešilna postaja postala Postaja Gorske reševalne službe Planinskega društva Kamnik, od leta 1993 pa je GRS registrirana kot samostojno društvo. Postaje GRS Slovenija so leta 2005 ustanovile Gorsko reševalno zvezo Slovenije, katere ustanovni član je prav Društvo GRS Kamnik. To danes šteje 58 članov, od tega 8  zaslužnih in 5 izrednih članov, gorskih reševalcev z licenco je štirideset. GRS Kamnik spada med večja reševalna društva v Sloveniji, tako po številu članov, velikosti območja, ki ga pokrivajo kot tudi po številu intervencij.

V letu 2021 so v društvu urgirali na 49 intervencijah, od tega je moral helikopter posredovati in pomagati kar enaindvajsetkrat. Število nesreč se je lansko leto povečevalo sorazmerno s številom obiska gora, opažajo pa tudi trend v zadnjih desetih letih, ki kaže na konstanten porast nezgod. Prav tako mnogo intervencij predstavlja reševanje neizkušenih planincev z Velike planine, te intervencije predstavljajo od 25 pa vse do 40 odstotkov vseh letnih reševanj. Raste tudi število iskalnih posredovanj.

Selitve prostorov in članov GRS Kamnik

Leta 2017, potem ko so na Perovem izgubili takratno lokacijo je bilo v ospredju društva iskanje novih prostorov; odločili so se za zemljišče na koncu nekdanje kamniške smodnišnice, katerega so po dogovoru s tedanjim lastnikom odkupili skupaj z opuščenimi skladiščnimi prostori. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je društvu nudila pomoč v obliki štirih posojenih bivalnih kontejnerjev, v katerih so do letos v društvu opravljali sestanke ter skladiščili svojo opremo.

Občina Kamnik je društvu pomagala z oblikovanjem namenskega sklada za ureditev prostorov Gorskega reševalnega društva iz sredstev, ki so bila pridobljena s prodajo prostorov Veterine. Ta sklad, ustanovljen že osem let nazaj, je bil lani izčrpan; sredstev, ki so bila porabljena gospodarno in učinkovito, o čemer priča pogled na trenutno stanje objekta, je bilo žal premalo za dokončanje ureditev.

Bivalni kontejnerji v katerih so še nedavno delovali člani GRS Kamnik

Finančno stanje društva

Lansko leto je društvu prvič z namenskim sofinanciranjem pomagala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje preko GRZS, kar pomeni da so po realiziranih približno dveh tretjinah, v zaključni fazi projekta. Društvo s finančnimi sredstvi razpolaga samostojno, v skladu z letnim načrtom, ki ga odobri občni zbor. Predračuni za vsa načrtovana dela so zbrana, ocenjujejo pa, da bo skupni strošek končne ureditve znašal še približno 115.000 evrov. Celoten projekt je ocenjen na 350 tisoč evrov.

Stanje objekta danes

Notranji prostori objekta so pripravljeni, trenutno društvo postopoma seli opremo iz kontejnerjev v namenske prostore. Največji problem s katerim se društvo sooča predstavlja vodovodna napeljava, glede katere je bil lani septembra sklenjen dogovor z občino, da bo ta zagotovila napeljavo do parcele do konca maja 2022. Marca letos so se še vedno zbirala soglasja za vlogo za gradbeno dovoljenje, kar pomeni, da oskrbe z vodo v objektu oziroma na parceli še ni.

Poleg težave z vodovodom društvo čaka še nekaj dela, med drugim je potrebno dokončati še zunanjo izolacijo stavbe z izdelavo fasade in izolacijo strehe, notranje dvorišče in dostopno rampo do garaž bodo tlakovali, na zunanjem delu pa je potrebna utrditev površine za pristanek helikopterja in ureditev parkirišča ob zunanjem zidu.

Načrti društva

Ob jubileju člani društva načrtujejo pestro dogajanje, v sredini maja se bo odvila vaja predstavitve Civilne zaščite za iskanje pogrešanih s programom saROS ter vaja reševanja v kopnem, sodelovali bodo na dnevu planincev, ki se bo odvil junija, v istem mesecu načrtujejo tudi osrednjo prireditev. Septembra se bo odvila razstava zgodovinskega razvoja gorskega reševanja na Zapricah, prav tako pa nameravajo septembra organizirati uradno odprtje prostorov in dneve odprtih vrat.

Društvo bo javnosti predstavilo center za gorsko reševanje odprtih vrat z bogatimi vsebinami, vezanimi na varnost v gorah. Center bo preventivno izobraževal obiskovalce gora, izvajal tečaje, seminarje in izobraževanja tudi na višjem mednarodnem nivoju, skrbel pa bo tudi za praktično operativno izobraževanje ekipe in za potrebna dežurstva v sezoni.

Delovanje društva so predstavili predsednik društva Srečo Podbevšek, tajnica društva Irena Mušič Habjan, častni član društva France Malešič in reševalec Vladimir Habjan, GRS Kamnik pa se iskreno zahvaljuje vsem donatorjem, ki so pomagali ter še vedno pomagajo društvu do lastnih prostorov.