Naslovnica / NOVICE / Občina Kamnik bo za zaščitne maske odštela več kot 200.000 evrov

Občina Kamnik bo za zaščitne maske odštela več kot 200.000 evrov

V prejšnjem tednu so vsa gospodinjstva na območju občine Kamnik brezplačno prejela komplete petih zaščitnih mask, kar je, spričo omejenih možnosti nabave le-teh, dobršen del občanov sicer precej razveselilo, vseeno pa najbrž ne gre spregledati, da bo strošek nabave mask kar precejšno breme tudi za kamniški občinski proračun, kajti Občina Kamnik bo za vse naročene maske odštela prek 200.000 evrov.

Po podatkih Občine Kamnik je na območju kamniške občine 11.398 gospodinjstev, vsa izmed njih pa so v preteklih dneh v svoje nabiralnike prejela komplete petih zaščitnih oz. kirurških mask za enkratno uporabo. To teoretično pomeni, da je bilo občankam in občanom brezplačno razdeljenih 56.990 zaščitnih mask, po podatkih občine, pa je bilo razdeljenih 54.205 kosov zaščitnih mask.

Kako in kje je Občina Kamnik prišla do mask ter po kakšni ceni

Ker je bilo moč v zadnjem času, v zvezi z naročili in nabavo zaščitnih mask ter druge zaščitne opreme, v medijih moč slišati in prebrati najrazličnejše, ne vedno tudi najlepše zgodbe, smo v želji, da se zagotovi kar največja transparentnost porabe občinskega denarja, Občini Kamnik zastavili nekaj vprašanj in jo zaprosili za nekatera pojasnila.

Na kakšen način je Občina Kamnik oz. Štab civilne zaščite Kamnik prišel do zaščitnih mask?

Občina Kamnik: Že ob koncu meseca marca so potekala dogovarjanja z več ponudniki, med drugim tudi z kamniškim podjetjem Svilanit Svila, d.o.o. Ker pa smo bili v bitki s časom, je bilo izbrano podjetje ABA Medico, d.o.o. iz Ljubljane, ki je najhitreje lahko dobavilo kvalitetne zaščitne trislojne kirurške maske, po ugodni ceni. Poudariti je potrebno, da cena teh mask na trgu vsak dan raste, zato se je odločitev Občinskega štaba Civilne zaščita, po zgodnjem nakupu zaščitnih mask, izkazala za pravilno. S podjetjem Svilanit Svila, d.o.o. in drugimi podjetji prav tako sodelujemo pri nadaljnji dobavi zaščitnih mask in drugih zaščitnih sredstev za potrebe služb Civilne zaščite.

Za potrebe služb zaščite in reševanja, ki delujejo v okviru Občinskega štaba civilne zaščite ter vseh, ki so in še bodo v teh dneh kakorkoli pomagali pri raznovrstnih nalogah civilne zaščite, je bilo od konca februarja skupno naročeno 213.418 kosov zaščitnih mask različnih tipov, nekatere izmed njih še pričakujemo. Skupni strošek naročil mask znaša: 201.238,31 evrov z ddv in ga bo trenutno plačala Občina iz proračuna. Sicer pa po koncu teh težkih časov, tu računamo na občuten povratek sredstev iz državnega proračuna. Zaščitne maske različnih tipov so bile sicer naročene pri naslednjih podjetjih: Wuert d.o.o., Webo d.o.o., Gumiks d.o.o., Saneco d.o.o., Svilanit Svila d.o.o., Aba Medico d.o.o., MI6 d.o.o., BTT tekstil d.o.o.

S strani države smo do dne 8. 4. 2020 prejeli 4.300 kosov zaščitnih mask.

Koliko mask je bilo kupljenih oz. dobavljenih?

Občina Kamnik: Za potrebe oskrbe vseh gospodinjstev s petimi trislojnimi kirurškimi maskami v občini Kamnik, ki so jih gospodinjstva po večini prejela dne 8. 4. 2020, glede na veliko število pošiljk pa se bo po zagotovilih Pošte zadeva dokončno na naslove dostavila do 10. 4. 2020, je bilo Pošti predano 54.205 kosov zaščitnih mask.

Koliko je nakup mask stal?

Občina Kamnik: Podjetje ABA Medico, d.o.o. ki je torej najprej lahko dobavilo ustrezne zaščitne maske, je ponudilo ceno 0,65 evra brez DDV na masko. Nakup 54.205 kosov zaščitnih mask je stal 35.233,25 evrov brez DDV. Za potrebe delovanja služb Civilne zaščite v naslednjih mesecih pa nadaljujemo z dobavo mask, in sicer po ugodnejši ceni, vendar s kasnejšo dobavo.

Koliko je stala distribucija mask gospodinjstvom v občini Kamnik?

Občina Kamnik: Distribucija mask gospodinjstvom v občini Kamnik je potekala preko Pošte Slovenije, ki je tu stopila naproti z razumevanjem in nam ponudila občuten popust. Ker je bila pošiljka sestavljena tudi iz kuverte, dopisa z navodili in vrečke, kjer so bile maske zapakirane, je tu potrebno prišteti tudi te stroške. Celotna distribucija je torej znašala skupno 2.482,01 evrov brez DDV. Pri tem je potrebno omeniti neumorno delo preko 20 prostovoljcev. Škatle nam je doniralo podjetje moje-lece.si.

Koliko je, po trenutnih podatkih, v občini Kamnik gospodinjstev?

Občina Kamnik: Po podatkih Občine Kamnik je v občini je trenutno 11.398 gospodinjstev, vendar se podatki Občine Kamnik in Pošte Slovenije razlikujejo, kajti meje pošt in občin niso enake. Podatke smo prejeli s strani Pošte Slovenije in je bil tako raznos pošiljk vezan na njihove podatke.

Na koga se lahko gospodinjstva, ki mask morda niso prejela, lahko obrnejo.

Občina Kamnik: Na Pošto Slovenije oziroma njihove poslovalnice in Občinski štab Civilne zaščite.

Visoka cena mask

Pri preverjanju podatkov, ki nam jih je posredovala Občina Kamnik, je našo pozornost vzbudilo dejstvo, da podjetje ABA Medico, d.o.o., ki ga je, kot dobavitelja zaščitnih mask navedla Občina Kamnik, v poslovnem registru ne obstaja. Na to smo Občino Kamnik tudi opozorili, z Občine pa so nam posredovali sledeče pojasnilo: »ABA Medico je blagovna znamka oziroma “trade marck” podjetja ABA, d.o.o., Kersnikova 6, Ljubljana. To podjetje je pred dobavo za naše potrebe, že dobavljalo zaščitno opremo v nekatere bolnišnice, lekarne in druge zdravstvene ustanove po Sloveniji. Za napako pri navedbi se vam opravičujemo.

erar.si

Vir: erar.si (14.4.2020)

Kot je moč razbrati s poslovnega registra in spletne strani podjetja ABA d.o.o., se omenjeno podjetje ukvarja (predvsem) z nepremičninami in inženiringom, navedbe Občine Kamnik, da je omenjeno podjetje že pred tem zaščitno opremo dobavljalo v nekatere bolnišnice, lekarne in druge zdravstvene ustanove po Sloveniji, pa v nekoliko čudno luč postavljajo javno dostopni podatki aplikacije Erar, iz katere je moč razbrati, da je Občina Kamnik, s plačilom dveh računov v skupnem znesku 53.537,02 EUR, njihov daleč največji javni naročnik.

Vir: erar.si (14.4.2020)

Na seznamu zabeleženih transakcije Erar (glej sliko zgoraj) so sicer še Splošna bolnišnica Izola, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Osnovno zdravstvo Gorenjske, Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik in Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, vse pri čemer je bila večina transakcij, kot je moč razbrati iz Erarja, izvedena v obdobju med 31. marcem in 9. aprilom letošnjega leta.

Omenjeni podatki sicer še ne pomenijo, da bi bilo z naročilom Občine Kamnik morda karkoli narobe, nekaj pomislekov pa vseeno zbuja cena mask, ki je občutno oz. kar nekajkrat višja, kot je bila denimo maloprodajna cena podobnih mask pred izbruhom epidemije, ko je paket 50 kosov troslojnih kirurških mask v Tosamini Beli štacunci stal vsega 6,22 evrov (glej arhivski zaslonski posnetek Tosamine spletne trgovine).

Arhivski zaslonski posnetek spletne trgovine Tosama – tosamashop.si

Ker je 54.205 kosov zaščitnih mask, ki jih je Občina Kamnik razdelila občanom, le dobra četrtina vseh od 213.418  naročenih mask, smo Občino Kamnik zaprosili še dodatna pojasnila, in sicer v kakšen namen se bodo koristile preostale naročene maske, kdo in koliko jih bo prejel, obenem pa tudi za podrobne podatke po vrsti nabavljenih oz. naročenih mask po posameznih dobaviteljih, njihovih cenah in dobavnih rokih.

Glede na to, da so zaščitne maske zgolj eden izmed vseh občinskih stroškov povezanih z ukrepi zoper širjenje okužb z novim koronavirusom, ki bo bržkone pošteno zagrizli v letošnji občinski proračun, pa bomo Občino Kamnik zaprosili tudi za podroben seznam vseh ostalih stroškov.