Naslovnica / NOVICE / Občina Kamnik in štab Civilne zaščite Kamnik aktivno spremljata razmere v zvezi z novim koronavirusom

Občina Kamnik in štab Civilne zaščite Kamnik aktivno spremljata razmere v zvezi z novim koronavirusom

Občinski štab Civilne zaščite Kamnik v zvezi z novim koronavirusom že nekaj časa redno spremlja razmere in izvaja ukrepe, ki so skladni z državnimi navodili in sorazmerni s situacijo v državi in naši občini.

Ker je bila pred dvema dnevoma okužba z novim koronavirusom potrjena tudi v neposredni soseščini naše občine, smo Občino Kamnik zaprosili za informacijo o morebitnih preventivnih ukrepih in drugih dejavnostih občine za primer, če bi bila okužba z novim koronavirusom odkrita oz. potrjena tudi pri katerem izmed občank oz. občanov naše občine.

Iz hitrega in precej izčrpnega odgovora Občine Kamnik, ki smo ga prejeli že včeraj, bi lahko sklepali, da so pristojne službe v naši občini na morebiten pojav okužbe z novim koronavirusom, v okviru danih možnosti in razpoložljivih sredstev, razmeroma dobro pripravljene, česar pa, vsaj za enkrat, še ne moremo reči tudi za sosednje občine, ki smo jih prav tako zaprosili za informacije, le-teh pa zaenkrat še nismo prejeli, zato v nadaljevanju prispevka zaenkrat objavljamo zgolj informacije, ki nam jih je posredovala Občina Kamnik.*

Ukrepi in pripravljenost Občine Kamnik

“Občina Kamnik in Občinski štab Civilne zaščite se ravna po navodilih in priporočilih pristojnih institucij Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. V primeru morebitne okužbe bomo ravnali v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki skupaj z Štabom Civilne zaščite Republike Slovenije odreja potrebne ukrepe. 

Občinski štab Civilne zaščite redno spremlja razmere in izvaja ukrepe, ki so skladni z državnimi navodili in sorazmerni s situacijo v državi in naši občini. Iz tega razloga je Štab konec meseca februarja že izvedel potrebne sestanke z javnimi zavodi, javnimi službami in interventnimi službami ter jih seznanil in opozoril na dosledno spoštovanje ter upoštevanje navodil pristojnih služb države (preventivno in dosledno upoštevanje higiene rok ter kašlja, spremljanje stanja njihovih zaposlenih in uporabnikov, spremljanje stanja spletnih mest posameznih državnih institucij, info točka in podobno), obenem pa smo predstavili tudi delovanje Štaba. Občina Kamnik je vsem interventnim službam (Policija, Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, gasilci, GRS in komunalne službe) v preteklem tednu razdelila ustrezno zaščitno opremo glede na njihove potrebe. Štab skupaj s pristojnimi državnimi organi (Nacionalni inštitut za javno zdravje, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Štab Civilne zaščite Republike Slovenijo ter Policijo) preverja vse informacije, vezane na dogodke COVID-19.

 Vse organizatorje prireditev ob prazniku Občine Kamnik smo danes obvestili glede omejitve prireditev in sklepa Sveta za nacionalno varnost, ki z današnjim dnem velja za prireditve. 

A najpomembnejše, poudariti je potrebno odgovornost slehernega občana, da upošteva navodila pristojnih institucij. Torej, kot navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje, da je pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

  • izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni,
  • ne dotikamo se oči, nosu in ust,
  • v primeru, da zbolimo, ostanemo doma,
  • upoštevamo pravila higiene kašlja,
  • redno si umivamo roke z milom in vodo,
  • v primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke,
  • splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna
  • v času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi,
  • poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

V primeru poslabšanja stanja (poslabšanje kašlja z gnojnim izpljunkom, težko dihanje, pojav apatičnosti in zmedenosti ipd.), se preko telefona posvetujte z vašim osebnim zdravnikom glede nadaljnjih ukrepov.”

* Potem, ko smo naš članek že objavili, nam je informacije o ukrepih in pripravljenosti Občine Komenda, posredoval tudi Stanislav Poglajen, župan Občine Komenda.

Preventivni ukrepi in pripravljenost Občine Komenda na morebiten pojav novega koronavirusa

Občina Komenda se ravna tako kot večina ostalih slovenskih občin po navodilih pristojnih državnih institucij – NJIZ in Uprava RS za zaščito in reševanje. Ob morebitnem primeru okužbe katere koli naše občanke ali občana, za kar močno upamo, da ne bo prišlo, bomo ravnali v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Smo pa preko naše internetne strani že v petek, 6. 3. 2020, pozvali vse občanke in občane seznanili s prvimi navodili. Vsebina je sledeča: (glej sliko)

 

Z včerajšnjim dnem smo zaradi nastalih okoliščin do nadaljnega odpovedali uporabo Športne dvorane v Komendi in šolske dvorani v Mostah za vse dejavnosti, razen za redne šolske aktivnosti.

Prav tako smo vsa društva in klube ter organizatorje prireditev z območja naše občine po elektronski pošti pozvali naj prireditev ne izvajajo oz. preučijo način izvebe. Obvestilo je prav tako objavljeno na naši internetni strani.

Vsekakor pa vs občanke in občane pozivamo k upoštevanju navodil pristojnih inštitucij.

Stanislav Poglajen, župan

Iz urada župana Občine Domžale, ki smo ga zaprosili za informacijo, nam niso odgovorili, kratek in zelo skop odgovor pa smo, ko smo preverjali informacije o pojavu okužbe z novim koronavirusom na Domžalskem, dobili od službe za stike z javnostmi.

Ukrepi in pripravljenost Občine Domžale

Izvajamo preventivne ukrepe in navodila s strani Ministrstva za zdravje. Za ukrepanje v primeru pojava prvih obolelih pa je pristojen Zdravstveni dom Domžale.

Dodatek z dne 12. 3. 2020

Danes so se s sporočilom za javnost odzvali tudi v Občini Domžale, v katerem so zapisali:

Občina Domžale je že od 25. februarja 2020 v rednem stiku z Zdravstvenim domov Domžale, ki deluje v skladu z navodili Ministrstva za zdravje in Občino Domžale redno obvešča o vseh svojih aktivnostih.

Skupaj smo vzpostavili izolacijski prostor za pregled morebiti okuženih pacientov ter skupaj zagotovili zaščitna sredstva za pripadnike javne zdravstvene službe in reševalnih enot.

Omejili smo vhod v vse enote Zdravstvenega doma Domžale, z izvajanjem triaže ob tem vhodu. Vse svojce naprošamo, da ne spremljajo pacientov v zdravstveno ustanovo, če to ni nujno potrebno.

Do današnjega dne je v občini Domžale potrjena okužba pri eni osebi. Oseba se zdravi doma, vsi tesni kontakti so v karanteni. Oseba ima osebnega zdravnika v Ljubljani in ni vstopala v Zdravstveni dom Domžale.

V Zdravstvenem domu Domžale smo ustanovili koordinacijsko skupino za vodenje vseh aktivnosti in ukrepov za obvladovanje okužbe z novim koronavirusom. Skupina bo v stalnem stiku s predstavniki Občine Domžale in Civilne zaščite Domžale.

Prav tako redno spremljamo stanje v državi in smo v stiku z enotami in službami, katere bi se v primeru potreb vključile v podporo javni zdravstveni službi.

Občane in občanke prosimo, da dosledno upoštevajo navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega instituta za javno zdravje pri izvajanju samozaščitnih ukrepov, s čimer bodo na najboljši možni način prispevali k upočasnitvi širjenja virusa. Prav tako jih naprošamo, da ne prihajajo v Zdravstveni dom, če res ni nujno.

Situacija se ves čas spreminja in ustrezno tudi naši odzivi na to.

Nadaljnje informacije o novem koronavirusu bomo podali predvidoma vsak dan ob 13. uri.

Občina Mengeš nam zaenkrat še ni posredovala nobene informacije, medtem ko je moč na uradni spletni strani Občine Mengeš, s klikom na novico z naslovom “Usklajeno delovanje šole, vrtca, zdravstvenih delavcev, civilne zaščite, občine in drugih organizacij v občini v primeru pojava koronavirusa v občini Mengeš”, moč prebrati vabilo na akcijo za pomoč žabam pri prečkanju ceste.

Dodatek z dne 12. 3. 2020

Občina Mengeš je danes na svoji spletni strani popravila povezavo do obvestila svojim občanom, v katerem je zapisano:

Usklajeno delovanje šole, vrtca, zdravstvenih delavcev, civilne zaščite, občine in drugih organizacij v občini v primeru pojava koronavirusa v občini Mengeš

Na Občini Mengeš se je v sredo, 11. marca 2020, Franc Jerič, župan Občine Mengeš, v zvezi z ukrepi v primeru pojava koronavirusa v občini Mengeš srečal z Melanijo Nikić Gačeša, dr. med., spec., predstavnico Zdravstvene postaje Mengeš, Milanom Burkeljco, ravnateljem Osnovne šole Mengeš, Matejo Hribar Sicherl, ravnateljico Vrtca Mengeš in Juretom Šinkovcem, poveljnikom Civilne zaščite Mengeš. Na sestanku sta bila prisotna tudi Urban Kolar, direktor Občinske uprave Občine Mengeš in Sašo Božič, pomočnik ravnatelja Osnovne šole Mengeš. Pogovarjali so se o vzajemnem delovanju v primeru, da se v občini Mengeš pojavi okužba s koronavirusom.

Melanija Nikić Gačeš, dr. med., spec., je opozorila: »Najpomembnejše je zavedanje, da lahko z nepremišljenim delovanjem oziroma nespoštovanjem navodil okužimo naše bližnje in someščane. Tega se morajo zavedati predvsem mladi, saj njih virus manj ogroža. Pa vendar je lahko prav njihov prenos virusa na druge osebe, za starejše in kronične bolnike zanje neugoden.« V času sestanka je tudi večkrat poudarila pomen osveščanja o nujnosti izvajanja preventivnih ukrepov kot so umivanje rok, kašljanje v rokav ali robec, redno prezračevanje prostorov, druženje na prostem in na varni razdalji. Poudarila je tudi, da se je treba izogibati tesnejših stikov z osebami, ki kažejo znake okužbe ali s površinami, ki bi lahko bile vir okužbe. Zdravnica je opozorila, da z izvajanjem preventivnih ukrepov zagotavljamo, da se virus ne bo pojavil oziroma ne bo širil, kar je v tem trenutku najbolj pomembno.Milan Burkeljca je pojasnil, da na šoli že izvajajo preventivne ukrepe, redno zračijo prostore, osveščajo učence o pomenu umivanja rok, kašljanja v rokav in o drugih ukrepih: »Na spletni strani šole redno objavljamo navodila in ukrepe, ki jih izvajamo v šoli. Starše smo prosili naj otroci z vročino in kašljem ostanejo doma. Prav tako smo odpovedali vse prireditve, za dnevne dejavnosti pa presojamo za vsako posebej.« Opozoril je, da ga bolj kot otroci skrbijo starši, ker vsi, ki pripeljejo otroke v šolo ali pridejo ponje, ne spoštujejo preventivnih ukrepov. Poudaril je tudi, da dnevno spremljajo objave in navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pripravljenih imajo več različnih scenarijev. Sašo Božič, pomočnik ravnatelja Osnovne šole Mengeš,  je še povedal: »Otroke in preko njih tudi starše želimo obveščati, da lahko sami največ naredimo, da se v primeru pojava virus ne bo širil v šoli in seveda občini. Prav zato smo prosili starše, da otroci z znaki obolenj ostanejo doma. Razmišljamo pa tudi o prepovedi uporabe prostorov šole za najemnike, ki prostore šole koristijo v popoldanskem času.«Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica vrtca, je pojasnila, da izvajajo podobne ukrepe kot v šoli: »Pri nas so ukrepi v starejših skupinah povsem jasni, pri mlajših pa je to težje. Prav zato smo v vseh prostorih uvedli razkuževalnike za roke. Razmišljamo pa tudi o omejitvah za najemnike, ki svoje dejavnosti izvajajo v popoldanskem oziroma večernem času.«

Franc Jerič, župan občine Mengeš, se je vsem prisotnim zahvalil za udeležbo in pojasnil: »Danes sem vas povabil, ker ugotavljam, da se ljudje, ki kažejo znake okužbe s koronavirusom, kljub opozorilom, še vedno gibajo v družbi. Opažam tudi, da le redki sledijo navodilom strokovnjakov in izvajajo preventivne ukrepe, od umivanja rok, do prezračevanja prostorov in drugo. To pa je idealno okolje za hitro širjenje virusa, kar si pa ne želimo. Ne želim spodbujati panike, pa vendar želim vse opozoriti, da je naša odgovornost, da resno pristopimo in preprečimo širitev virusa. Ne smemo pozabiti, da so najbolj ogroženi prav najstarejši in kronični bolniki.«

V nadaljevanju so prisotni pregledali pripravljene aktivnosti v primeru, da bi se virus pojavil tudi v občini Mengeš in se dogovorili za usklajeno delovanje ter redno obveščanje o stanju v občini.