Naslovnica / Napovedi in obvestila / Občina Kamnik išče čistilke oz. ponudnika čiščenja poslovnih prostorov

Občina Kamnik išče čistilke oz. ponudnika čiščenja poslovnih prostorov

Občina Kamnik je objavila javno naročilo s katerim išče ponudnika za čiščenje poslovnih prostorov v upravni stavbi občine Kamnik in na drugih lokacijah za obdobje od 2021 do 2023.

Predmet naročila je čiščenje poslovnih prostorov v upravni stavbi Občine Kamnik in na drugih lokacijah:

  1. čiščenje poslovnih prostorov se opravlja v upravni stavbi Občine Kamnik v pritličju, prvem in drugem nadstropju ter deloma v mansardnih prostorih na lokacijah: Glavni trg 24, Kamnik ter v prostorih Prekrškovnega organa in Službe za izvedbo kohezijskih projektov, Maistrova ulica 18, Kamnik. Izredno čiščenje se, po predhodnem naročilu, opravlja tudi v drugih objektih  (UE Arhiv v Komendi….). Obseg čiščenja se lahko tekom izvajanja storitev poveča ali zmanjša.
  2. sredstva za delo (ustrezne delovne pripomočke, okolju prijazna sredstva za čiščenje) zagotavlja izvajalec storitve.
  3. okolju prijazen higiensko-sanitarni material (papir ustrezne kvalitete, tekoče milo, vrečke za odpadke, papirne brisače) zagotavlja v celoti izvajalec storitev (za okoli 100 zaposlenih in obiskovalcev). Podrobna specifikacija blaga je razvidna v nadaljevanju. Dobavljeni material mora izpolnjevati temeljne okoljske zahteve skladno z veljavno zakonodajo (Uredba o zelenem javnem naročanju, …).

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 26. 10. 2020 do 9.00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Celotno besedilo javnega naročila, domumentacijo in pogoje si lahko prenesete in ogledate s klikom na spodnje povezave.

Povezava do dokumentacije

 

X